-
Current Challenges in Energy

Nye aktører og forretnings­modeller

BI Senter for energi inviterer til seminar om hvilke utfordringer og muligheter nye forretningsmodeller og aktører gir innen petroleum og elektrisitet, i samarbeid med Solenergiklyngen og Subsea Valley (SSV).

Mandag
15
Januar
 • Starter:12:00, 15. januar 2018
 • Slutter:16:00, 15. januar 2018
 • Sted:BI- campus Oslo, rom A2-045
 • Kontakt:Knut Myrum Næss (knut.m.nass@bi.no)
Meld deg på

I petroleumsindustrien vil digitalisering, 'big data', robotisering og maskinlæring få enorme konsekvenser for oppstrøms olje- og gass feltutvikling og produksjon. For eksempel ved økende fjernstyring av produksjonsanlegg. Nøkkelspørsmål dreier seg blant annet om hvor store endringene blir, hva de krever av tilpasning fra etablerte aktører og hvilke nye forretningsmodeller og samhandlingsmønstre som vil bli dominerende.

I elektrisitets- og varmemarkedene frembringer nå det digitale skiftet raske teknologiendringer som muliggjør desentrale løsninger side om side med de tradisjonelle. Denne delen av seminaret vil belyse konsekvensene og hvordan nye og gamle systemer kan spille sammen. Et nøkkelspørsmål er hvor distruptive de nye forretninsmodellene er og hvordan de påvirker markeder og konvensjonelle aktørers økonomi. Et annet sentralt spørsmål er hvordan de konvensjonelle aktørene kan respondere.

Program

 • Tid
 • Tittel
 • Foredrags­holdere
 • Velkommen og åpning

  Foredrags­holdere

  Jon Lereim og Atle Midttun, Ledere av BI Senter for energi

 • Del I: Nye aktører og forretningsmodeller innen petroleum

 • Case - Cognite

  Foredrags­holdere

  John Markus Lervik, Administrerende direktør i Cognite

 • Utfordringer for olje og gass på norsk sokkel

  Foredrags­holdere

  Bjørn Vidar Lerøen, Daglig leder Lerøen Media og tidl. Spes. rådg. Statoil og Norsk olje og gass

 • Kommentarer

  Foredrags­holdere

  Preben Strøm, Daglig leder i Subsea Valley og Martin S. Foss, Forskningsdirektør ved Institutt for energiteknikk (IFE)

 • Diskusjon og spørsmål fra salen

 • Kaffe

 • Del II: Nye aktører og forretningsmodeller innen el og varme

 • Case - Rock Energy

  Foredrags­holdere

  Thor Erik Museæus, Administrerende direktør i Rock Energy

 • Case - FUSen

  Foredrags­holdere

  Thor-Christian Tuv, Daglig leder i FUSen

 • Kommentarer

  Foredrags­holdere

  Bente Hagem, EVP for European Affairs i Statnett og Henrik Sætness, SVP for Corporate Strategy and Analysis i Statkraft

 • Diskusjon og spørsmål fra salen

I samarbeid med

Subsea Valley logo

Solenergiklyngen logo