-
Kalender

Inspirasjonswebinar - Økonomi forklart uten tall og likninger

God kunnskap om økonomi er viktig for alle, uavhengig av fagfelt og jobb. Økonomi kan forklares uten tall og likninger. Det ønsker foredragsholderne å vise i dette webinaret.

Hver dag gjør vi ting som har følger for vår egen økonomi og for bedriften vi jobber i. Å snakke om suksess uten å inkludere økonomi er nesten umulig. Samtidig er det slik at mange synes tall og økonomi er vanskelig, men trenger det å være slik? Økonomi kan forklares uten tall og likninger. Det ønsker foredragsholderne å vise i dette webinaret.

Førstelektor Anders Tveit, Institutt for Samfunnsøkonomi, vil se på det store bildet – norsk og internasjonal økonomi. Gjennom eksempler vil han forklare utfordringer myndighetene har stått overfor og hvordan disse er løst. Målet er å gi deg innblikk i hvordan kunnskap om økonomiens virkemåte, kan motivere deg til et ønske om å lære mer.

Førstelektor Espen Roy Skaldehaug, Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi, vil se på hvorfor forståelse for økonomiske sammenhenger og beslutninger er viktig selv om du ikke jobber i en økonomiavdeling. Målet er å gi deg et innblikk i hvordan økt økonomiforståelse vil bidra til at du tar bedre beslutninger for din arbeidsgiver.

Praktisk info

  • Tid:onsdag 9. juni 2021 15.00 - 15.45
  • Sted:Online (Zoom)
  • Påmeldingsfrist:09.06.2021 12:00

Se alle relevante kurs og programmer under kompetanseområdet Finans, økonomi og styring.

Dette webinaret er en del av vårt webinarkonsept som har som mål å inspirere for å se muligheter ved å ta videreutdanning og faglig påfyll. Andre i samme serie: Skills for success in Data and Experience Management.

;