-
Miljøansvar

Miljøfyrtårn­sertifisering

Miljøfyrtårn er en sertifiseringsordning som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive miljøvennlig og samtidig lønnsomt.

Handelshøyskolen BI startet dette arbeidet våren 2010 og endelig sertifisering til BI Oslo ble tildelt 17. desember. BI Oslo var den første skolen som ble sertifisert. Etter Oslo har Drammen, Trondheim og Bergen blitt sertifisert. Stavanger skal starte arbeidet høsten 2013. Når Stavanger er sertifisert er alle BI skolene Miljøfyrtårn sertifiserte

Handelshøyskolen BI i Oslo er sertifisert som Miljøfyrtårn i henhold til bransjekrav for gårdeier og kontorvirksomhet. Dette for å ivareta de miljøkrav omgivelsene stiller som gårdeier, utleier og leverandør av høyere utdanning. Andre BI skole er leier sine lokaler er sertifisert som kontorvirksomhet.

Fokus i Miljøfyrtårn er følgende miljøtemaer: Internkontroll, HMS, arbeidsmiljø, energibruk, innkjøp og materialbruk, avfalls- og utslippshåndtering, transport og klimaregnskap.

Formålet med sertifiseringen er at BI:

  • Er en miljøbevisst og attraktiv tilbyder av høyere utdanning
  • Er en kvalifisert tilbyder av utdanning til både offentlig og privat sektor, nasjonalt og internasjonalt
  • Er en miljøbevisst gårdeier
  • Har miljøbevisste brukere av huse