Handelshøyskolen BI

Corporate

BI Corporate leverer skreddersydde løsninger utviklet i nært samarbeid med din virksomhet.

BI Corporate bistår privat og offentlig sektor med å løse strategiske utfordringer. Våre skreddersydde programmer bygger på tre grunnprinsipper:

  • Koble ledernes kompetanse til virksomhetens organisatoriske utfordringer og strategiske retning.
  • Tilstrebe at programmene fører til endring av atferd og resultater i virksomheten.
  • Utforme programmene i samspill med den enkelte virksomhet.

BI Corporate bistår også med utforming og fasilitering av ulike prosesser. Vi leverer spisskompetanse inn i blant annet strategiutforming, innovasjon, endring/omstilling og lederutvikling, basert på ledende nasjonal og internasjonal forskning.

BIs kompetanseområder

Ved design av skreddersydde programmer er det viktig å finne de rette akademiske ressursene som best vil passe dine behov. Som vert for Norges største, og en av Europas mest produktive, akademiske miljøer innen forretningsøkonomi, ledelse og markedsføring kan BI dekke de fleste behov.

Skreddersydde programmer ledes av høyt skolerte akademikere fra våre åtte forskningsinstitutter:

Kunder

Våre kunder representerer både privat og offentlig sektor, med utfordringer som spenner fra skoleledelse til lovverk innenfor oljeindustrien. 

Helsedirektoratet

Skreddersydd for å håndtere utfordringene i helsesektoren

Utdanningsdirektoratet

Fokus på elevenes læring og endring av praksis i skolen

Nortura

Ledelse for økt konkurransekraft

Kurs og programmer

Nedenfor ser du et utvalg av de kurs og programmer vi leverer.

Kontakt oss

Er du interessert i å høre mer om hvordan du kan oppnå skreddersydd kompetanseutvikling i din virksomhet, ta gjerne kontakt med en av våre rådgivere.