Handelshøyskolen BI

Corporate

BI Corporate bistår næringsliv, privat og offentlig sektor med å løse strategiske utfordringer gjennom å sette kundene i stand til å utforme og gjennomføre sine strategier. Leveransene tar form av skreddersydde programmer utviklet i nært samarbeid med kunden.

BI Corporate bistår også med utforming og fasilitering av ulike prosesser. Vi leverer spisskompetanse inn i blant annet strategiutforming, innovasjon, endring/omstilling og lederutvikling, basert på ledende nasjonal og internasjonal forskning. 

SLIK JOBBER VI 

BI tilbyr en komplett utviklingsprosess som inkluderer strategisk rådgivning, organisasjonsmessig diagnostifisering, nettverkslæring, business simulering og programdesign og leveranse.

Kartlegge

I samarbeid med deg som kunde kartlegger BIs erfarne prosjektteam virksomhetens utfordringer. I denne prosessen trekker prosjektteamet på hele BIs faglige nettverk. Ulike former for analytiske virkemidler tas i bruk for å finne fram til hva som skal være hovedfokus i programmet, målsetning og hvem som er i målgruppen.

Utvikle

Det unike ved våre program er at de er både forskningsbaserte og praksis-/løsningsorienterte. Sammen finner vi fram til relevant innhold og struktur på programmet. Viktige avklaringer i denne fasen er å ta stilling til omfang, varighet, gjennomføringsform og et eventuelt ønske om studiepoeng.

Gjennomføre 

I gjennomføringen av programmet bruker vi en rekke pedagogiske virkemidler, slik som bedriftscase, prosjekter koblet til virksomheten og nettbasert læring. BI kan tilby et unikt læringsmiljø med flotte, moderne lokaler. Vårt bibliotek har en innholdsrik database for faglitteratur. Programmene kan også gjennomføres i bedriftens egne lokaler eller der kunden ønsker. Gjennom BIs enestående internasjonale nettverk kan vi arrangere studieturer til viktige utdanningsinstitusjoner og relevante bedrifter i Europa, Asia og USA.

Kvalitetssikre

Sammen med BIs prosjektteam får du muligheten til å delta aktivt i kvalitetssikringen av programmet. Dette sikrer kontinuerlig forbedring slik at målene nås. Ved å velge Handelshøyskolen BI som samarbeidspartner har du en trygghet i at du får program av høy nasjonal og internasjonal kvalitet.

Kontakt oss

Oslo

Kontakt oss

Bergen

Kontakt oss

Stavanger

BIs kompetanseområder

Våre kunder representerer både privat og offentlig sektor, med utfordringer som spenner fra skoleledelse til lovverk innenfor oljeindustrien. 

Ved design av skreddersydde programmer er det viktig å finne de rette akademiske ressursene som best vil passe dine behov. Som vert for Norges største, og en av Europas mest produktive, akademiske miljøer innen forretningsøkonomi, ledelse og markedsføring kan BI dekke de fleste behov.

Skreddersydde programmer ledes av høyt skolerte akademikere fra våre åtte forskningsinstitutter:

"Dagens og morgendagens ledere må være både konkrete, visjonære og endringsorienterte samtidig for å kunne lede kommunale helse og omsorgstjenester i vår tid!"

Karin Straume

Divisjonsdirektør, Divisjon kompetanse og personell, Helsedirektoratet

Kurs og programmer