-
Kurs bachelornivå

Logistikk og bærekraftig forsyningsledelse

I dette kurset vil man lære om hvordan logistikk og markedsføring henger sammen innen faget distribusjon.

Hvorfor Logistikk og bærekraftig forsyningsledelse?

Det er tette bånd mellom fagene logistikk og markedsføring. I dette kurset vil man lære om hvordan disse fagområdene henger sammen innen faget distribusjon. Man ser utfordringene fra begge fagområder, enkelt sagt forklarer logistikksiden av kurset den fysiske flyten av varene og hvordan kanalene kan operasjonaliseres og i markedsføringsdelen presenteres hvordan kjeden er bygget opp. Videre sees det på hvordan «plass» i marketing mix modellen knytter logistikk og markedsføring sammen.

Etter endt kurs skal studentene ha forståelse for de ledelsesmessige utfordringer det medfører å inngå i forpliktende samarbeid som forsyningskjeder representerer, og en grunnleggende innsikt i logistikkprosesser. Det legges vekt på å gi deltagerne en god forståelse for hva bærekraftig forsyningskjede innebærer.

Emneoversikt

 • Logistikkbegrepet
 • Markedsføringsbegrepet
 • Bærekraftige forsyningskjeder
 • Servicenivåer og markedsdekning
 • Transport, prognoser og lagerstyring
 • Last mile distribusjon
 • On-line plattformer
 • Automatisering/robot/droner
 • Innkjøp
 • Markedsføringskanaler
 • Markedsføringskanalens ulike servicenivåer og markedsdekning
 • Kundeservice
 • Miljø
 • Makt og konflikter
 • Logistikkutfordringer med netthandel

Praktisk informasjon

Praktisk informasjon

Nettstudier: høst 2024

Studiestart nettstudier: mandag 19. august.

Alle kurs har individuelle webinartidspunkter gjennom hele semesteret.