Kurs bachelornivå

Metode og markedsinnsikt

Dette kurset gir deg en grunnleggende innføring i data-analyse og bruk av undersøkelser knyttet til strategiske valg og beslutninger i bedrifter.

Hvorfor metode og markedsinnsikt?

Dette kurset i markedsinnsikt gir en grunnleggende innføring i bruk av undersøkelser knyttet til strategiske valg og beslutninger i bedrifter. Faget metode omhandler hvordan bedrifter identifiserer og definerer problemer og utfordringer i organisasjonen og markedet, og hvordan man systematisk og vitenskapelig går frem for å fremskaffe informasjon som beslutningsstøtte til problemstillingen. 

Metodekunnskap er med på å gjøre deg i stand til å tolke om et materiale du får presentert har vitenskapelig hold eller ikke. I kurset ser vi på både kvalitative og kvantitative analyseteknikker.

 

Emneoversikt

  • Utvikle og organisere prosjekter, spesifisere problemstillinger
  • Forskningsmodell og hypoteser
  • Informasjonskilder innenfor sekundær og primærdata
  • Kvalitative teknikker og analyse
  • Kvantitative teknikker og analyse
  • Rapportering og implementering

Praktisk informasjon

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Timeplan

Nettstudier: høst 2019
Bergen: høst 2019
Stavanger: høst 2019
Trondheim: høst 2019

 

Når kan jeg søke?