Høyskolekurs

Metode og markedsinnsikt

Dette kurset gir deg en grunnleggende innføring i data-analyse og bruk av undersøkelser knyttet til strategiske valg og beslutninger i bedrifter.

Hvorfor metode og markedsinnsikt?

Dette kurset i markedsinnsikt gir en grunnleggende innføring i bruk av undersøkelser knyttet til strategiske valg og beslutninger i bedrifter. Faget metode omhandler hvordan bedrifter identifiserer og definerer problemer og utfordringer i organisasjonen og markedet, og hvordan man systematisk og vitenskapelig går frem for å fremskaffe informasjon som beslutningsstøtte til problemstillingen. 

Metodekunnskap er med på å gjøre deg i stand til å tolke om et materiale du får presentert har vitenskapelig hold eller ikke. I kurset ser vi på både kvalitative og kvantitative analyseteknikker.

 

Emneoversikt

  • Utvikle og organisere prosjekter, spesifisere problemstillinger
  • Forskningsmodell og hypoteser
  • Informasjonskilder innenfor sekundær og primærdata
  • Kvalitative teknikker og analyse
  • Kvantitative teknikker og analyse
  • Rapportering og implementering

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Nettstudier: høst 2018
Bergen: høst 2018
Stavanger: høst 2018
Trondheim: høst 2018

Forkunnskaper og opptakskrav

  • Forkunnskaper: Det kreves forkunnskaper fra MET 2920 Statistikk for økonomer eller tilsvarende. Dersom du har gjennomført tilsvarende kurs og har spørsmål vedrørende godkjente forkunnskaper, ta kontakt med administrasjonen.
  • Opptakskrav: Se opptakskrav for dette kurset.

Gjennomføring

Nettstudier: Gjennomføring for studieåret studieåret 2018/2019 vil publiseres i løpet av våren 2018. 

I Bergen, Stavanger og Trondheim gjennomføres kurset sammen med fulltidsstudentene på dagtid.

Eksamensform

Studentene vurderes etter to eksamener. Del 1 er en mappeevaluering som løses individuelt eller i grupper på inntil trestudenter, og teller 60 %. Del 2 er en tre timers individuell skriftlig eksamen og teller 40%. Begge deler må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.

Annen relevant informasjon

Videre studier

Kurset kan brukes som frie studiepoeng i en Bachelor of Management.
Kurset er obligatorisk for Bachelor i Markedsføringsledelse.

Søk nå