-
Kalender

Møt BI på Arendalsuka 2021

Vi gir deg et spennende program med debatter med BIs forskere, og profilerte deltakere fra norsk politikk, næringsliv og offentlig sektor.

Tirsdag til torsdag 17 - 19 August
  • Starter:09.00, 17. august 2021
  • Slutter:16.00, 19. august 2021
  • Sted:Arendal

Årets tema favner bredt fra hvordan bygge ny norsk industri, er pandemien eller digitaliseringen verst for kulturen, den digitale arbeidsplassen, akademia og næringslivets samarbeid om fremtiden jobber, grønn næringslivspolitikk, og bør handlingsregelen skrotes.

Handelshøyskolen BI er hovedsamarbeidspartner med Dagens Næringsliv under Arendalsuka 2021, og vil være tilstede med egen scene. Du finner oss i DN-teltet ved Trefoldighetskirken. Det er gratis inngang og ingen påmelding. I tillegg møter du andre eksperter fra BI på ulike arrangementer.

Alle våre debatter streames på dn.no.

Program 17. - 19. august

Personer som planlegger
Personer som planlegger

17. august kl. 09:30

Norge trenger 250.000 nye arbeidsplasser og øke eksporten med 50% de neste 10 årene. Slaget om å utvikle ny industri etter oljealderen, står nå. 

Hvordan får vi dette til? BI har skrevet en rapport basert på samtaler med norske næringslivstopper, og den summerer opp hva de mener er avgjørende for å nå målet. BIs professor Per Ingvar Olsen representerer en ny måte å se industriutvikling på.

Dame som har et videomøte
Dame som har et videomøte

Onsdag 18. august kl. 11:30

Gjennom det siste året har mange nytt større frihet og autonomi på jobben og oppdaget nye måter å samhandle digitalt med kollegaer, kunder og partnere. 

Når man ikke lenger er samlet samme sted, har lederne mindre mulighet til direkte kontroll og detaljstyring, eller har de det? Teknologien kan nemlig også brukes til overvåkning og kontroll. Men effekten av ny teknologi avhenger av hvordan vi bruker den – så hvordan vil vi at den nye digitale arbeidsplassen skal være?

En halv jordklode hvor det vokser et tre ut av den
En halv jordklode hvor det vokser et tre ut av den

Torsdag 19. august kl. 10:30

For å møte det grønne skiftet må næringsstrukturen endres, men hvordan? I debatten om klimaendringer har det vært tverrpolitisk enighet om å følge konsensus i forskning og vitenskap.

I debatten om hvordan næringspolitikken skal innrettes for å møte skiftet, er det faglig uenighet om hva som er den mest effektive næringspolitikken i møte med klimakrisen. Hvorfor er dette tilfellet? Og hva kan økonomifaget bidra med bortsett fra å fortelle at alt er vanskelig og alt som ikke virker?

Statue i Vigelandsparken
Statue i Vigelandsparken

Tirsdag 17. august kl. 14:30

Blir kultursektoren den samme etter pandemien når vi har blitt så digitalisert? 

Vi har nå en annen type kulturkonsum, som har eskalert under pandemien. Spesielt den yngre generasjonen konsumerer kultur på en helt annen måte enn tidligere generasjoner. Hvordan blir fremtidens kulturopplevelser, og hvordan skal det være bærekraftig for små aktører, når store globale aktører tar over mer og mer?

Tre personer som står ved et bord
Tre personer som står ved et bord

Onsdag 18. august kl. 16:30

Vi skal lære hele livet. Kompetansegapet skal dekkes, vi skal være oppdaterte og relevante for å klare å henge med i en rask og kontinuerlig omstilling i arbeidslivet. 

I Arbeidsrelevansmeldingen oppfordres utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet til å samarbeide tettere. Men snakker næringslivet og akademia samme språk, og hvordan etablere en felles forståelse på tvers av sine sektorer?

Gående mennesker
Gående mennesker

Torsdag 19. august kl. 13:30

Handlingsregelen har vært en bærebjelke for den økonomiske politikken de siste 20 årene. I 2021 bruker vi imidlertid mer penger fra Oljefondet enn noensinne tidligere.

Dersom politikerne fortsetter å følge handlingsregelen, kan vi fase inn av oljepenger i cirka ti år til, før vi gradvis må begynne å kutte offentlig pengebruk eller øke skattene. Bør handlingsregelen virkelig skrotes? Og hva er de viktigste argumentene for og imot?

;