-
Kalender

Møt BI på Arendalsuka 2021

Vi gir deg et spennende program med debatter med BIs forskere, og profilerte deltakere fra norsk politikk, næringsliv og offentlig sektor.

Grønn næringspolitikk med ustø forankring?

Torsdag 19. august kl. 10:30 i DN-teltet

For å møte det grønne skiftet må næringsstrukturen endres, men hvordan? I debatten om klimaendringer har det vært tverrpolitisk enighet om å følge konsensus i forskning og vitenskap. I debatten om hvordan næringspolitikken skal innrettes for å møte skiftet, er det faglig uenighet om hva som er den mest effektive næringspolitikken i møte med klimakrisen. Hvorfor er dette tilfellet? Og hva kan økonomifaget bidra med bortsett fra å fortelle at alt er vanskelig og alt som ikke virker?

Moderator

  • Espen Henriksen, Forsker, Handelshøyskolen BI, Institutt for Finans.

Gjester

  • Gisle J. Natvik, Professor Handelshøyskolen BI, Institutt for samfunnsøkonomi
  • Tore O. Sandvik, Fylkesordfører Trøndelag, Arbeiderpartiet
  • Hilde Nagell, Rådgiver, Tankesmien Agenda
  • Aslak Versto Storsletten, Rådgiver, Civita

Bør vi beholde handlingsregelen ?

Torsdag 19. august kl. 13:30 i DN-teltet

Handlingsregelen har vært en bærebjelke for den økonomiske politikken de siste 20 årene. I 2021 bruker vi imidlertid mer penger fra Oljefondet enn noensinne tidligere og langt over handlingsregelen på 3%. I tillegg står norsk økonomi foran økte utfordringer med en stadig aldrende befolkning samtidig som oljeinntektene gradvis vil avta. Dersom politikerne fortsetter å følge handlingsregelen, kan vi fase inn av oljepenger i cirka ti år til, før vi gradvis må begynne å kutte offentlig pengebruk eller øke skattene. Bør handlingsregelen virkelig skrotes? Og hva er de viktigste argumentene for og imot?

Moderator

  • Einar Lie, Professor, Universitetet i Oslo

Gjester

  • Espen Henriksen, Forsker, Handelshøyskolen BI, Institutt for Finans
  • Geir Axelsen, Administrerende direktør, Statistisk sentralbyrå
  • Kristin Halvorsen, Direktør, Cicero