-
Kalender

Møt BI på Arendalsuka 2021

Vi gir deg et spennende program med debatter med BIs forskere, og profilerte deltakere fra norsk politikk, næringsliv og offentlig sektor.

Den digitale arbeidsplassen - frihet, samhandling og overvåkning?

Onsdag 18. august kl. 11:30 i DN-teltet

Gjennom det siste året har mange nytt større frihet og autonomi på jobben og oppdaget nye måter å samhandle digitalt med kollegaer, kunder og partnere. Når man ikke lenger er samlet samme sted, har lederne mindre mulighet til direkte kontroll og detaljstyring, eller har de det? Teknologien kan nemlig også brukes til overvåkning og kontroll. Men effekten av ny teknologi avhenger av hvordan vi bruker den – så hvordan vil vi at den nye digitale arbeidsplassen skal være?

Moderator/innledere

  • Vegard Kolbjørnsrud, Førsteamanuensis Handelshøyskolen BI, Institutt for strategi og entreprenørskap
  • Silvija Seres, Teknologiekspert
  • Signhild Nystad Blekastad, Personvernombud KLP

Klarer akademia og næringslivet å samarbeide om fremtidens jobber?

Onsdag 18. august kl. 16:30 i DN-teltet

Vi skal lære hele livet. Kompetansegapet skal dekkes, vi skal være oppdaterte og relevante for å klare å henge med i en rask og kontinuerlig omstilling i arbeidslivet. I Arbeidsrelevansmeldingen oppfordres utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet til å samarbeide tettere. Men snakker næringslivet og akademia samme språk, og hvordan etablere en felles forståelse på tvers av sine sektorer?

Moderator

  • Yngve Kveine, Kommunikasjonsdirektør, Handelshøyskolen BI

Gjester

  • Inge Jan Henjesand, Rektor, Handelshøyskolen BI
  • Gjermund Løyning, Direktør politikk og samfunnskontakt, NHO
  • Julie Lødrup, Førstesekretær, LO
  • Tonje Sandberg, Administrerende direktør, Accenture