Aktivitetskalender

Hvordan lede når kriser oppstår?

En krise er en situasjon som oppstår plutselig og oppleves som kaotisk. Situasjonen oppleves å ha stor betydning og kan true grunnleggende verdier som liv, helse og livsgrunnlag.

Kunnskapsfrokost om kriseledelse

Risikovurderinger i forbindelse med HMS, kvalitet og strategisk kriseledelse er et av temaene på Master of Management-programmet Helse, miljø og sikkerhet - HMS

Programmet starter opp ved Handelshøyskolen BI - campus Bergen 16. oktober 2017. Du kan få gratis smakebit på vår Kunnskapsfrokost tirsdag 22. august kl. 08.00 – 10.00

Alle organisasjoner/ledere må være forberedt for å håndtere kriser En krise er en situasjon som oppstår plutselig og oppleves som kaotisk. Situasjonen oppleves å ha stor betydning og kan true grunnleggende verdier som liv, helse og livsgrunnlag. Kriser krever at tiltak skal settes i verk raskt. Det er her lederen kan vise sin handlekraft og beslutningsdyktighet. 

Enhver som er ansvarlig for eller deltar i en virksomhet bør ha et bevisst forhold både til den risiko denne virksomheten er utsatt for og den risiko virksomheten skaper overfor seg selv og sine omgivelser. Vi skal ikke nødvendigvis søke å unngå all risiko, men vi skal være bevisste når vi vurderer målsett med en virksomhet opp mot den tilhørende risiko. For å sette denne tankeprosessen i system vil vi i dette masterprogrammet beskrive og diskutere Risk Management-prosesser i forhold til problemstillinger knyttet til HMS..
Hvordan identifisere og evaluere risikoer i tilknytning til HMS og hvilke tiltak må gjøres for å redusere disse risikoene.

Forelesere: førsteamanuensis BI Eric A. Lofquist og Professor 2 Jon Lereim.

Program:

Frokost og registrering kl. 08.00 – 08.30.
Forelesningen i Aud 3 i 3.etg fra kl. 08.30 – 10.00

Handelshøyskolen BI - campus Bergen.
Adresse: Kong Christian Frederiks plass 5, 5006 Bergen

Praktisk info

  • Tid:tirsdag 22. august 2017 08.00 - 10.00
  • Sted:BI - campus Bergen
  • Pris:Gratis
  • Kontakt:Marianne Farsund (marianne.g.farsund@bi.no)