Events

Aktuelle Skattespørsmål 2017

I samarbeid med Ernst & Young, Sentralskattekontoret for storbedrifter og Norges Rederiforbund arrangeres seminaret Aktuelle skattespørsmål for den maritime næring. Seminaret søkes godkjent som etterutdanning for revisorer og jurister.

Agenda:

 • Det aktuelle næringspolitiske bildet.
 • Finansdepartementets arbeid med lovfesting av den ulovfestede omgåelsesnormen. Samspillet norsk omgåelsesnorm og skatteavtaler
 • Europeisk og globalt perspektiv. Nyheter og oppdateringer, Malta, nytt fra EU-kommisjonen og tannasjebeskatning hjemme og ute
 • Skattereformen 2016 - 2018. Kildeskatter, Nokus, fritaksmetoden mv.
 • OECD – BEPS. Internprising, dokumentasjonskrav
 • Merverdiavgift
 • Regnskap
 • Aktuelle saker. Nemndsaker, rettsavgjørelser, klagebehandling mm.
 • Aksjeloven. Praktiske konsekvenser for rederinæringen
 • Rederiskatt i nedgangstider. Gjeldsnedskriving/gjeldskonvertering, skip i opplag, kansellering av kontrakter (nybygg, frakt mv.) mm. 

Målgruppe

Ansatte i rederier, advokatfirmaer, revisjonsfirmaer, finansieringsinstitusjoner, finansrådgivningsfirmaer, skipsmeglere og andre som har interesse for shipping og den maritime industrien generelt.

Praktisk info

 • Tid:torsdag 19. januar 2017 09.00 - 16.00
 • Sted:Radisson Blu Royal Hotel, Bergen
 • Pris:3200

Program

 • Tid
 • Tittel
 • Morgenkaffe/te og registrering

 • Velkommen, praktisk informasjon

 • Det aktuelle næringspolitiske bildet

  Lars Christian Tønder og Thomas Saxegaard, Norges Rederiforbund

 • Finansdepartementets arbeid med lovfesting av den ulovfestede omgåelsesnormen

  Samspillet norsk omgåelsesnorm og skatteavtaler

  Eivind Furuseth, Handelshøyskolen BI

 • Pause - kaffe/te

 • Europeisk og globalt perspektiv

  Nyheter og oppdateringer
  Malta
  Nytt fra EU-kommisjonen
  Tonnasjebeskatning hjemme og ute

   

  Susanne Hamre Skoglund (Oslo) og Ida Kriken (Bergen), EY

 • Skattereformen 2016 - 2018

  Kildeskatter, Nokus, fritaksmetoden mv.
  Konsekvenser


  Viktoria Olavus, EY

 • OECD - BEPS

  Internprising
  Dokumentasjonskrav


  Mette Granheim, EY

 • Lunsj

 • Merverdiavgift

  Aktuelle forhold for rederiselskaper
  Finansskatt
  Management tjenester


  Jarle Nordal (Oslo) og Therese Foss (Bergen), EY

 • Regnskap

  Johan Nordby (Oslo) og Jørn Knutsen (Bergen), EY

 • Aktuelle saker

  Nemndsaker
  Rettsavgjørelser
  Uttalelser
  Ligningsavgjørelser og skjemaendringer
  Klagebehandling


  Kjetil Andrè Olsen, Sentralskattekontoret for storbedrifter

 • Pause - kaffe/te

 • Aksjeloven - forslag til nye regler

  Praktiske konsekvenser for rederinæringen


  Egil Jakobsen (Oslo) og Øyvind Hole (Bergen), EY

 • Rederiskatt i nedgangstider

  Gjeldsnedskriving/gjeldskonvertering
  Skip i opplag
  Kansellering av kontrakter (nybygg, frakt mv)
  Salg av kontrakter
  Restrukturering
  Uttreden fra rederiskatteordningen


  Espen Ommedal og Harry Veum, EY

 • God tur hjem!

Sted 

Seminaret avholdes på Radisson Blu Royal Hotel, Bergen

Adresse: Bryggen, 5835 Bergen
Telefon: +47 55 54 30 00

Vi gjør oppmerksom på at den enkelte deltaker selv er ansvarlig for eventuell hotelbooking.

Overnatting

Spesialpris for deltakere av seminaret kan bestilles på følgende måte.

Booking: Send mail til Elisabeth Hjetland (elisabeth.hjetland@radissonblu.com) eller kontakt hotellet direkte pr. telefon 55 54 30 00. Oppgi referanse 345630.

Bookingkoden er ikke gyldig ved bestilling på nett, kun ved direkte henvendelse til hotellet per telefon eller e-post.

Adkomst: 

Hotellets beliggenhet i Bergen sentrum ligger i nærheten av stedet på UNESCO-listen over verdens kulturarv. 

Gjester kan lett komme seg til en rekke kulturelle attraksjoner samt offentlige transportmuligheter fra der hotellet ligger. I Bergen sentrum kan du utforske Bryggen, den historiske havnen, som har masse trehus og fungerte opprinnelig som byens opprinnelige knutepunkt. I dag fortsetter nabolaget å vokse og trekker til seg besøkende som kan vandre rundt i smågatene og titte på det livlige fiskemarkedet.

Hotellet ligger 20 minutter fra flyplassen og 2 minutter fra det livlige havneområdet.

Link til flybussen: www.flybussen.no/bergen og www.flybussbergen.no.

Avmelding 

Avmelding må skje skriftlig til esp@bi.no.

Ved avmelding mer enn fire uker før arrangementsstart belastes ingen avgift. Ved avmelding senere enn denne datoen belastes deltakeravgiften i sin helhet.

Ved frafall kan en annen person fra bedriften delta uten ekstra kostnad dersom dette meddeles skriftlig til esp@bi.no

Ved legeerklæring refunderes avgiften i sin helhet. 

Handelshøyskolen BI forbeholder seg retten til å kansellere arrangementet inntil to uker før oppstart. Avlysning kan skje dersom Handelshøyskolen BI ikke finner det faglig og/eller økonomisk forsvarlig å igangsette arrangementet. 

Spørsmål? 

Har du spørsmål vedrørende din påmelding og betaling, vennligst kontakt oss på e-post: esp@bi.no.

For øvrige spørsmål om det faglige programmet, vennligst kontakt prosjektleder Ellen Heggelund på tlf: 46 41 00 86 eller e-post: ellen.heggelund@bi.no.

Samarbeidspartnere