-
Kalender

Seminarkurs for styremedlemmer og daglig leder i små- og mellomstore stiftelser 2018

Torsdag
01
Februar
 • Starter:09:30, 1. februar 2018
 • Slutter:15:00, 1. februar 2018
 • Sted:BI-Campus Oslo, Nydalsveien 37, 0484 Oslo, Rom B2-060
 • Pris:KR 4500,-
 • Påmeldingsfrist:Påmeldingen er nå stengt.
 • Kontakt:Caroline D. Ditlev-Simonsen (caroline.d.ditlev-simonsen@bi.no)

Å lede en stiftelse eller sitte i styret er et ansvarsfullt oppdrag. Det har så langt vært lite tilbud innen praktisk opplæring og kompetanseheving på dette feltet. Formålet med seminarkurset er å gi praktisk anvendbar kunnskap om stiftelser, styrets rolle i stiftelser, saksbehandling, kapitalforvaltning og effektevaluering av utdeling samt informasjon om nye lover og regler. Kurset er myntet på små- og mellomstore stiftelser og det vil bli satt av tid til å stille spørsmål. Seminaret er også en fin mulighet til å utvikle kontaktnett og dele erfaring med andre stiftelser. Seminarkurset er utviklet i samarbeid med  Lotteri- og stiftelsestilsynet og Stiftelsesforeningen.

Program

 • Tid
 • Tittel
 • Foredrags­holdere
 • Registrering og kaffe

 • Del 1

 • Introduksjon - dagens program og mål

 • Hva innebære de nye personvernreglene (GDPR) for stiftelser?

  Foredrags­holdere

  Førsteamanuensis Irina Eidsvold-Tøien, BI

 • Styrets rolle og ansvar

  Foredrags­holdere

  Professor Tore Bråthen, BI, Insitutt for rettsvitenskap og styring

 • Valg av styremedlemmer, kompetanse, fremgangsmåte og habilitet

  Foredrags­holdere

  Advokat Bjørn O. Øiulfstad , daglig leder Stiftelsesforeningen

 • Hvordan sikre at stiftelsen oppfyller sitt formål?

  Effektevaluering av stiftelsers støtte – Utforming av søknader og etter evaluering av donasjoner

  Foredrags­holdere

  Professor Caroline D Ditlev-Simonsen, leder av BI senter for stiftelser

 • Lunsj

 • Del 2

 • Hvordan forvalte stiftelsens kapital?

  Foredrags­holdere

  Adm. dir Hans Jørgen Stang, UNIFOR

 • Hva innebærer NOU 2016:21 Forslag til stiftelseslov?

  Foredrags­holdere

  Inger Julie Aasland, Medlem av stiftelseslovutvalget og stipendiat, BI

 • Aktuelle problemstillinger for stiftelser i dag

  Foredrags­holdere

  Oystein Fosstvedt, Seniorrådgjevar fra Lotteri- og stiftelsestilsynet

 • Pause

 • Del 3

 • Panel: Hva er stiftelsers største utfordringer i dag? Debatt, spørsmål og svar

 • Oppsummering og avsluttning

 • Mottakelse i 7. etasje

 • Vi tar forbehold om endringer i programmet

Irina Eidsvold-Tøien er førsteamanuensis og fullførte sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo innen opphavsrett med avhandlingen «Skapende, utøvende kunstnere». Hun har tidligere jobbet som juridisk direktør for komponistorganisasjonen TONO, og som advokat med immaterielle rettigheter og rettsinformatikk som hovedområde. For tiden er hun fagansvarlig for GDPR-undervisningen på BI. For mer informasjon se her.

Tore Bråthen er professor i forretningsjus ved Handelshøyskolen BI. Han har bl.a. skrevet læreboken "Selskapsrett" og fagartikler om stiftelser. Han er norsk redaktør i Nordisk Tidsskrift for Selskabsret (NTS), og redaktør for selskapsrett, herunder stiftelsesloven, i Norsk lovkommentar. Han er mye brukt som foredragsholder om stiftelser rettsforhold. For mer informasjon se her

Caroline D Ditlev-Simonsen er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for BI senter for stiftelser. Hun har bred og internasjonal erfaring fra næringslivet og stiftelser. De siste årene har hun arbeider med effektmåling i stiftelser, blant annet på oppdrag fra ExtraStiftelsen og GjensidigeStiftelsen. Ditlev-Simonsen er medlem i stiftelsesklagenemda. For mer informasjon se her. 

Bjørn O. Øiulfstad er advokat, og har i flere år arbeidet med jus relatert til forretnings- og foreningsvirksomhet. Han har også hatt lederstillinger i verdipapirinfrastrukturen i Norge, har vært kapitalforvalter i Storebrand, og arbeidet som rådgiver i forbindelse kjøp og salg av virksomheter. Han er nå daglig leder i Stiftelsesforeningen. For mer informasjon se her.

Hans Jørgen Stang, adm. direktør UNIFOR, Forvaltningsstiftelsen for fond og legater ved Universitetet i Oslo. Unifo forvalter i dag tilsammen mer enn 230 stiftelser som støtter forskning og høyere utdannelse ved blant annet UiO, NTNU og NMBU. Stang er utdannet Porteføljeforvalter fra NHH, og har en MBA fra USA. Han har tidligere arbeidet i blant annet i andre stiftelser og bedrifter, som for eksempel Kreftforeningen og i McDonald's Norge. For mer informasjon se her. 

Inger Julie Aasland er stipendiat ved Handelshøyskolen BI og skriver en doktoravhandling om forsvarlig kapitalforvaltning i stiftelser. Aasland var medlem av lovutvalget som la frem forslag til ny stiftelseslov høsten 2016, NOU 2016: 21. Hun har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo og bachelor i økonomi og administrasjon fra NHH. 

Øystein Fosstvedt er seniorrådgjevar Lotteritilsynet. Han er jurist og har arbeidet i Stiftelsestilsynet siden 2005. Han er nå ansvarlig for forvaltningsområdet i Stiftelsestilsynet. Lotteri- og stiftelsestilsynet ble opprettet 1. januar 2001, og er et statlig direktorat og tilsyn som forvalter og kontrollerer private lotteri og statlige pengespill. Bakgrunnen for opprettelsen var et ønske fra Stortinget om å få bedre kontroll med det voksende markedet for pengespill og lotteri i Norge. For mer informasjon se her.