Aktivitetskalender

Aktuelle skattespørsmål Oslo 2018

I samarbeid med Ernst & Young, Sentralskattekontoret for storbedrifter og Norges Rederiforbund arrangeres seminaret Aktuelle skattespørsmål for den maritime næring. Seminaret søkes godkjent som etterutdanning for revisorer og jurister.

Agenda 

 • Det næringspolitiske bildet
 • Nye rederiskatteregler
 • Europeisk og globalt perspektiv
  • Nyheter og oppdateringer
  • Nytt fra EU kommisjonen
 • Regnskapsnyheter
 • Skattemessig hjemmehørende/bosted
  • Nye regler
  • Konsekvenser for norsk management
  • Poolselskaper
  • Skatteavtaleproblematikk
 • Aktuelle saker
  • Nemdsaker og Uttalelser
  • Ligningsavgjørelser og skjemaendringer
 • BEPS – rederi og shipping
  • OECD og EU, i dag og forventninger
  • OECDs multilaterale instrument (MLI)
 • Transfer Pricing/Intern Pricing
  • Oppdatering

Målgruppe

Ansatte i rederier, advokatfirmaer, revisjonsfirmaer, finansieringsinstitusjoner, finansrådgivningsfirmaer, skipsmeglere og andre som har interesse for shipping og den maritime industrien generelt.

Praktisk info

 • Tid:tirsdag 16. januar 2018 10.00 - 17.00
 • Sted:BI - campus Oslo, Nydalsveien 37
 • Pris:3200,-
 • Kontakt:Thomas Griffiths (thomas.griffiths@bi.no)

Seminaret gjennomføres også i Bergen 18. januar 2018.

Sted 

Seminaret avholdes på BI - campus Oslo, Nydalsveien 37. 

Vi gjør oppmerksom på at den enkelte deltaker selv er ansvarlig for eventuell hotelbooking.

Avmelding 

Avmelding må skje skriftlig til esp@bi.no.

Ved avmelding mer enn fire uker før arrangementsstart belastes ingen avgift. Ved avmelding senere enn denne datoen belastes deltakeravgiften i sin helhet.

Ved frafall kan en annen person fra bedriften delta uten ekstra kostnad dersom dette meddeles skriftlig til esp@bi.no

Ved legeerklæring refunderes avgiften i sin helhet. 

Handelshøyskolen BI forbeholder seg retten til å kansellere arrangementet inntil to uker før oppstart. Avlysning kan skje dersom Handelshøyskolen BI ikke finner det faglig og/eller økonomisk forsvarlig å igangsette arrangementet. 

Spørsmål? 

Har du spørsmål vedrørende din påmelding og betaling, vennligst kontakt oss på e-post: esp@bi.no.

For øvrige spørsmål om det faglige programmet, vennligst kontakt prosjektleder Thomas Griffiths på tlf: 982 51 776 eller e-post: thomas.griffiths@bi.no.