-
Aktivitetskalender

Møt BI på Arendalsuka 2019

Vi gir deg et spennende program med debatter med BIs forskere, og profilerte deltakere fra norsk politikk, næringsliv og offentlig sektor.

Kvalitet i barnehagen - vår viktigste investering?

Mandag 12. august klokken 14:15 i DN-teltet

Barnehagen er en av våre viktigste arenaer for forebygging og sosial utjevning, og grunnleggende for å få en god start i livet og for fremtidig utdanningsløp. Det er store ambisjoner og politiske mål om å sikre et likeverdig tjenestetilbud med høy kvalitet i alle barnehager, men fortsatt er det store kvalitetsforskjeller. Hva skal til for at den enkelte skal ha mulighet for å realisere sine evner, for å skape seg en trygg framtid og for at vi som samfunn skal få den kompetansen vi har behov?

Vi en unik mulighet til å gjøre en forskjell, men hvordan kan vi ta ut barnehagenes potensiale?

Vi tar debatten og setter kvalitet i barnehagen på agendaen:

 • Hva kjennetegner kvalitet i barnehagen?
 • Hvordan kan vi sikre kvalitet i alle barnehager?
 • Hvordan kan vi heve kvaliteten gjennom systematisk utviklingsarbeid?
 • Hvilken rolle skal barnehageeier ha i å sikre lik kvalitet i norske barnehager?

 

Moderator/innledere

 • Ratib Lekhal, førsteamanuensis, Institutt for kommunikasjon og kultur, Handelshøyskolen BI
 • Ingunn Størksen, professor, Læringsmiljøsenteret ved UiS
 • Gudrun Skancke Eriksen, rådgiver fagstab, Sandnes kommune
 • Birthe Holm, rådgiver i Sandnes kommune


Panel

 • Arne Holte, professor emeritus i helsepsykologi, Universitetet i Oslo. Tidligere assisterende direktør i Folkehelseinstituttet
 • Anne Lindboe, administrerende direktør, Private Barnehagers Landsforbund
 • Tone Ims Larsen, fylkesleder, Oslo FrP
 • Nina Sandberg, stortingsrepresentant og medlem av Utdannings- og forskningskomiteen, Arbeiderpartiet
 • Turid Kristensen, stortingsrepresentant og medlem av Utdannings- og forskningskomiteen, Høyre