Aktivitetskalender

Møt BI på Arendalsuka 2019

Vi gir deg et spennende program med debatter og seminarer med BIs forskere, og profilerte deltakere fra norsk politikk, næringsliv og offentlig sektor.

Årets tema favner bredt fra kvinner i finans, ledelse i hardt vær, fremtidens helsetjeneste, kvaliteten på barnehagene våre, hybrid krigføring og beredskap, livslang læring og et grønnere oljefond.

Handelshøyskolen BI er hovedsamarbeidspartner med Dagens Næringsliv under Arendalsuka 2019, og vil være tilstede med egen scene. Du finner oss i DN-teltet ved Trefoldighetskirken. Det er gratis inngang og ingen påmelding.

BI har også arrangementer i samarbeid med Argentum, Telenor, NTNU og Universitetet i Oslo under Arendalsuken.

 

deltagerlogo200.png

 

Praktisk info

  • Tid:mandag 12. august 2019 09.00 - torsdag 15. august 2019 16.00
  • Sted:Arendal

Program 12. - 15. august

12. august kl. 14:15

Kvalitet i barnehagen - vår viktigste investering?

Barnehagen er en av våre viktigste arenaer for forebygging og sosial utjevning, og grunnleggende for å få en god start i livet og for fremtidig utdanningsløp. 

Vi en unik mulighet til å gjøre en forskjell, men hvordan kan vi ta ut barnehagenes potensiale? Vi tar debatten og setter kvalitet i barnehagen på agendaen.

Link: Se hele programmet

13. august kl. 13:30

Har vi beredskap mot nye trusler?

Norge har et stabilt og demokratisk samfunn med høy tillit og lavt konfliktnivå. Norges beredskap, særlig på sivil side, er bygget på denne tillitten. 

Men hvilke virkemidler har myndighetene og andre styringsorganer når motstandere og tredjeparter i en krise begynner å bryte ned denne tilliten hos befolkningen?

Link: Se hele programmet

14. august kl. 16:00

Hvordan tilpasse seg når jobben endres?

I fremtidens arbeidsmarked vil det ikke lenger være nok med grunnleggende fag og lang erfaring. 

Flere må stå lenger i jobb, samtidig som endringer i arbeidslivet gjør at vi trenger faglig påfyll raskere enn tidligere. Vi tar debatten om verktøyene og tiltakene som kan få både den enkelte og næringslivet til å investere i utdanning.

Link: Se hele programmet

13. august kl. 10:15

Når sykehuset kommer hjem - Hvordan rigger vi fremtidens helsetjeneste?

Avansert teknologi og mobile tjenester gir muligheter for samarbeid, ressursbesparelser og bedre tjenester når hjemmesykehuset og hjemmetjenesten møtes i pasientenes hjem. 

Hvordan utfordrer dette samspillet mellom sykehus og kommuner, mellom offentlig og privat sektor, og ikke minst mellom pasient og helsetjenesten? Vi inviterer til debatten og diskuterer fremtidens helsetjeneste.

Link: Se hele programmet

14. august kl. 11:00

Et grønnere oljefond – i klimakampens tjeneste eller bjørnetjeneste?

Bør fremtidens sparepenger forvaltes grønnere? Eller er det bare grønnvasking og symbolpolitikk? 

Vi tar debatten om grønne investeringer faktisk bidrar til å møte miljøutfordringene vi står overfor.

Link: Se hele programmet

15. august kl. 11:15

Ledelse i hardt vær

God ledelse blir ofte pekt på som en suksessfaktor for organisasjoner og selskaper som fungerer godt. 

Det er tilsvarende lett å skylde på dårlig ledelse når virksomheter sliter og ikke leverer ønskede resultater. 

Dette blir ekstra tydelig når søkelyset rettes mot dårlig styring, svake resultater eller det kommer fram opplysninger om interne kritikkverdige forhold som manglende forberedelser og sviktende rutiner. Vi samler fagpersoner og ledere som på har havnet i vanskelige ledelsessituasjoner og stiller de vanskelige spørsmålene.

Link: Se hele programmet