-
Aktivitetskalender

Møt BI på Arendalsuka 2019

Vi gir deg et spennende program med debatter med BIs forskere, og profilerte deltakere fra norsk politikk, næringsliv og offentlig sektor.

Mandag til torsdag 12 - 15 August
  • Starter:09:00, 12. august 2019
  • Slutter:16:00, 15. august 2019
  • Sted:Arendal

Årets tema favner bredt fra kvinner i finans, ledelse i hardt vær, fremtidens helsetjeneste, kvaliteten på barnehagene våre, hybrid krigføring og beredskap, livslang læring og et grønnere oljefond.

Handelshøyskolen BI er hovedsamarbeidspartner med Dagens Næringsliv under Arendalsuka 2019, og vil være tilstede med egen scene. Du finner oss i DN-teltet ved Trefoldighetskirken. Det er gratis inngang og ingen påmelding.

BI har også arrangementer i samarbeid med Argentum, Telenor, NTNU og Universitetet i Oslo under Arendalsuken. I tillegg møter du andre eksperter fra BI på ulike arrangementer.

Program 12. - 15. august

Barn som rekker opp hånden mens de hører på noen som leser
Barn som rekker opp hånden mens de hører på noen som leser

12. august kl. 14:15

Barnehagen er en av våre viktigste arenaer for forebygging og sosial utjevning, og grunnleggende for å få en god start i livet og for fremtidig utdanningsløp. 

Vi en unik mulighet til å gjøre en forskjell, men hvordan kan vi ta ut barnehagenes potensiale? Vi tar debatten og setter kvalitet i barnehagen på agendaen.

Sykepleier som hjelper en eldre dame
Sykepleier som hjelper en eldre dame

13. august kl. 10:15

Avansert teknologi og mobile tjenester gir muligheter for samarbeid, ressursbesparelser og bedre tjenester når hjemmesykehuset og hjemmetjenesten møtes i pasientenes hjem. 

Hvordan utfordrer dette samspillet mellom sykehus og kommuner, mellom offentlig og privat sektor, og ikke minst mellom pasient og helsetjenesten? Vi inviterer til debatten og diskuterer fremtidens helsetjeneste.

Personer som ser på to helikopter på himmelen
Personer som ser på to helikopter på himmelen

13. august kl. 13:30

Er nordmenn for naive? Har vi digital beredskap til å hindre angrep fra ondsinnede aktører og stormakter?

Vi tar debatten og penser blant annet inn på presidentvalget i USA, skandalen med Cambridge Analytica, Brexit og russernes sofistikerte metoder for påvirkning av andre stater.

Mann som tar et bald i dresslommen
Mann som tar et bald i dresslommen

14. august kl. 11:00

Kapitalinvesteringer i forskning, utvikling, maskiner og anlegg må skiftes til mer miljøvennlige virksomheter.

Vi tar debatten om våre sparepenger kan redde verden og om endringer i aksjeporteføljer faktisk bidrar til å møte miljøutfordringene vi står overfor.

Dame som holder en presentasjon
Dame som holder en presentasjon

14. august kl. 16:00

I fremtidens arbeidsmarked vil det ikke lenger være nok med grunnleggende fag og lang erfaring. 

Flere må stå lenger i jobb, samtidig som endringer i arbeidslivet gjør at vi trenger faglig påfyll raskere enn tidligere. Vi tar debatten om verktøyene og tiltakene som kan få både den enkelte og næringslivet til å investere i utdanning.

Stresset mann som tar seg i hodet
Stresset mann som tar seg i hodet

15. august kl. 11:15

God ledelse blir ofte pekt på som en suksessfaktor for organisasjoner og selskaper som fungerer godt. 

Det er tilsvarende lett å skylde på dårlig ledelse når virksomheter sliter og ikke leverer ønskede resultater. 

Dette blir ekstra tydelig når søkelyset rettes mot dårlig styring, svake resultater eller det kommer fram opplysninger om interne kritikkverdige forhold som manglende forberedelser og sviktende rutiner. Vi samler fagpersoner og ledere som på har havnet i vanskelige ledelsessituasjoner og stiller de vanskelige spørsmålene.

;