-
Aktivitetskalender

Møt BI på Arendalsuka 2019

Vi gir deg et spennende program med debatter med BIs forskere, og profilerte deltakere fra norsk politikk, næringsliv og offentlig sektor.

Ledelse i hardt vær

Torsdag 15. august klokken 11:15 i DN-teltet

God ledelse blir ofte pekt på som en suksessfaktor for organisasjoner og selskaper som fungerer godt. Det er tilsvarende lett å skylde på dårlig ledelse når virksomheter sliter og ikke leverer ønskede resultater. Dette blir ekstra tydelig når søkelyset rettes mot dårlig styring, svake resultater eller det kommer fram opplysninger om interne kritikkverdige forhold som manglende forberedelser og sviktende rutiner. I slike tilfeller kan ofte utfallet bli at ledere kastes eller presses ut. Lederrollen fører med seg en rekke utfordringer. Hvor godt de håndteres handler mye om hvor godt lederen er rustet til å stå i hardt vær.

Vi samler fagpersoner og ledere som på har havnet i vanskelige ledelsessituasjoner og spør:

 • Kunne mange kriser vært unngått hvis lederen hadde vært bedre forberedt?
 • Hvor godt kan man forberede seg på uforutsette hendelser?
  Hvordan påvirker troverdigheten til lederen kriser, og hvordan bygger organisasjoner kriseledelseskompetanse?
 • Er det for lett å skylde på lederen når det egentlig er manglende innarbeide rutiner i organisasjonen som helhet som er problemet?
 • Har vi i Norge en kultur for å lære av feil og gjenvinne tillit?

 

Moderator

 • Jon P. Knudsen, førsteamanuensis, Institutt for arbeidsliv og innovasjon, Universitetet i Agder


Panel

 • Susann Gjerde, førsteamanuensis, Institutt for kommunikasjon og kultur, Handelshøyskolen BI
 • Inge Andersen, seniorkonsulent innen ledelse, Varde Hartmark, ex-generalsekretær i NIF
 • Louise Kathrine Dedichen, kontreadmiral, Forsvarets høyskole
 • Julie Brodtkorb, administrerende direktør, Maskinentreprenørenes Forbund