-
Aktivitetskalender

Møt BI på Arendalsuka 2019

Vi gir deg et spennende program med debatter med BIs forskere, og profilerte deltakere fra norsk politikk, næringsliv og offentlig sektor.

Når sykehuset kommer hjem - Hvordan rigger vi fremtidens helsetjeneste?

Tirsdag 13. august, klokken 10:15 i DN-teltet

Avansert teknologi og mobile tjenester gir muligheter for samarbeid, ressursbesparelser og bedre tjenester når hjemmesykehuset og hjemmetjenesten møtes i pasientenes hjem. Hvordan utfordrer dette samspillet mellom sykehus og kommuner, mellom offentlig og privat sektor, og ikke minst mellom pasient og helsetjenesten?

Avansert medisinsk behandling fra norske sykehus vil i nær fremtid foregå i pasientenes hjem, men hvordan løser vi de voksende utfordringene som endring av praksis for helseprofesjonene, finansieringsordninger og infrastruktur?

Vi inviterer til debatten og diskuterer fremtidens helsetjeneste.

 • Hvordan kan vi optimalisere organisering, digitale plattformer, finansieringssystem og ansvarsdeling mellom pasient, spesialist- og primærhelsetjeneste for å få dette samarbeidet til å fungere?
 • Hvordan forholder vi oss til de private digitale tjenestene som inviteres inn i hjemmet av pasienten selv, både fra start ups og de store IT-selskapene?

 

Moderator

 • Thomas Hoholm, førsteamanuensis, Institutt for strategi og entreprenørskap, Handelshøyskolen BI


Panel

 • Nina Mevold, administrerende direktør, Sørlandet Sykehus
 • Sveinung Stensland, stortingsrepresentant og nestleder i Helse- og omsorgskomiteen, Høyre
 • Lars Dahle, grunnlegger og administrerende direktør,  Dingo
 • Tuva Moflag, stortingsrepresentant og medlem av Helse- og omsorgskomiteen, Arbeiderpartiet
 • Marianne Støren Berg, seniorrådgiver, Seksjon utdanning, forskning, formidling, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Vegard Kolbjørnsrud, postdoktorstipendiat, Handelshøyskolen BI

Hvem forer oss med frykt og hvorfor?

Tirsdag 13. august klokken 13:30 i DN-teltet

Er nordmenn for naive? Har vi digital beredskap til å hindre angrep fra ondsinnede aktører og stormakter?

Vi tar debatten og penser blant annet inn på presidentvalget i USA, skandalen med Cambridge Analytica, Brexit og russernes sofistikerte metoder for påvirkning av andre stater.

Lar vi oss manipulere av digital informasjon?
Hvilke virkemidler har norske myndigheter og andre aktører til å motvirke desinformasjon / «fake news»?

Moderator/innleder

 • Yngve Kveine, kommunikasjonsdirektør, Handelshøyskolen BI
 • Anders Romarheim, Førsteamanuensis og leder for senter for internasjonal sikkerhet, Institutt for forsvarsstudier


Panel

 • Himanshu Gulati, stortingsrepresentant og medlem av Justiskomiteen, Fremskrittspartiet
 • Frida Melvær, stortingsrepresentant og medlem av Justiskomiteen, Høyre
 • Håkon Bergsjø, avdelingsdirektør, Nasjonal sikkerhetsmyndighet
 • Therese Manus, leder, Norsk kommunikasjonsforening, juryleder for NTB språkpris