-
Aktivitetskalender

Møt BI på Arendalsuka 2019

Vi gir deg et spennende program med debatter med BIs forskere, og profilerte deltakere fra norsk politikk, næringsliv og offentlig sektor.

"Grønne investeringer" – Godt for miljøet eller grønnvasking og symbolpolitikk?

Onsdag 14. august klokken 11:00 i DN-teltet

For å møte det grønne skiftet kreves og store investeringer av både bedrifter og forbrukere i løsninger som kan bidra til et bedre klima. Kapitalinvesteringer i forskning, utvikling, maskiner og anlegg må skiftes til mer miljøvennlige virksomheter. Men følger det dermed logisk at store aksje- og pensjonsfond bidrar aktivt til klimakampen om de endrer sammensetningen av aksjene i sine porteføljer? Eller er det andre aktører i kapitalmarkedene som er bedre posisjonert for å gjøre en forskjell?

Norske selskapers hevder at deres forretningsvirksomhet knyttes stadig mer opp mot anerkjente standardarder som FNs bærekraftsmål. Men finnes det noen gode kriterier for investeringer som inngår i dette skiftet selv om det sies at såkalte grønne investeringer øker i bredde og omfang. Er det egentlig noen sammenheng mellom hvor du investerer og hvor miljøvennlig bedriftene er?

Vi tar debatten om våre sparepenger kan redde verden og om endringer i aksjeporteføljer faktisk bidrar til å møte miljøutfordringene vi står overfor og stiller spørsmål som:

 • Vil eventuelle endringer i porteføljene til store aksje- og pensjonsfond føre til økt tilgjengelighet på risikovillig kapital for investeringer for det grønne skiftet?
 • Vil eventuelle uttrekk fra porteføljene til store aksje- og pensjonsfond føre til at selskaper med høyt karbonavtrykk reduserer sin investeringer?
 • Eller ligger svaret i at vi ikke ønsker å motta overskudd fra disse virksomhetene, på lik linje med tobakks- og atomvåpenindustrien, selv om vi vet at det ikke har betydning for omfanget av lovlige, lønnsomme næringer?


Moderator

 • Kjetil B. Alstadheim, politisk redaktør, Dagens Næringsliv


Panel

 • Espen Henriksen, forsker, Institutt for finans, Handelshøyskolen BI
 • Sverre Thornes, Konsernsjef KLP
 • Alexandra Morris, Investeringsdirektør, Skagenfondene
 • Leif-Rune Rein, Investeringsdirektør, Nordea Liv

Hvordan tilpasse seg når jobben endres?

Onsdag 14. august klokken 16:00 i DN-teltet

I fremtidens arbeidsmarked vil det ikke lenger være nok med grunnleggende fag og lang erfaring. Flere må stå lenger i jobb, samtidig som endringer i arbeidslivet gjør at vi trenger faglig påfyll raskere enn tidligere. Skal Norge lykkes i en stadig mer kunnskapsintensiv konkurranse må arbeidstakere aktivt tilegne seg ny kunnskap gjennom hele yrkeskarrieren for å kunne møte nye krav og forventninger. Hvordan skaper man et arbeidsliv uten datostempling?

Vi tar debatten om verktøyene og tiltakene som kan få både den enkelte og næringslivet til å investere i utdanning.

 • Hvordan kan vi sørge for at kompetanseutvikling svarer på behovene i arbeidslivet, uavhengig av sektor?
 • Hvordan kan vi skape ordninger og incentiver som sikrer at det investeres mer i ansattes kompetanse?
 • Hvordan omstiller vi oss når tempoet i den teknologiske utviklingen og endringene i samfunnet kommer raskere enn før?
 • Er tiltakene i Markussen-utvalget tilstrekkelig? Hvilke er mest aktuelle?

 

Moderator

 • Inge Jan Henjesand, rektor, Handelshøyskolen BI 


Panel

 • Simen Markussen, seniorforsker, Frischsenteret
 • Mari Sundli Tveit, direktør for Område Politikk, NHO
 • Trude Tinnlund, LO-sekretær, LO
 • Solveig Hellebust, Group Executive Vice President People & Operations, DNB