-
Kalender

Webinar om ansettelsen av ny oljefondsjef

Diskusjonen om ansettelsen av Nicolai Tangen har fått fornyet aktualitet, og skal nå snart behandles i Stortinget.

Onsdag
19
August
  • Starter:12:30, 19. august 2020
  • Slutter:13:30, 19. august 2020
  • Sted:Online

Har Finansdepartementet egentlig noe de skal ha sagt i ansettelsen av oljefondsjefen? Nå foreligger det en betenkning om uavhengigheten til Norges Bank i dette spørsmålet. Det ser imidlertid ut til å være grunn for å spørre om hva det rettslige spørsmålet dreier seg om, rent konkret. Og hvilke hensyn skulle eventuelt begrunne at det i spørsmålet om ansettelse av Tangen ikke skulle være mulig for departementet å instruere?

Noe av uroen rundt ansettelsen av Tangen er knyttet til usikkerhet om hva dette valget innebærer for forvaltningsstrategien og den finansielle verdiskapingen for oss som eiere. Når styret i Norges Bank har strukket regelverket langt utover det som er bransje-standard blant fondsforvaltere, så bør Tangen inneha kvaliteter som gjør ham langt mer verdifull for Norge enn noen andre kandidater. På denne bakgrunn kan det spørres om hovedstyret i Norges Bank har presentert en tilstrekkelig god faglig og kommersielt forankret begrunnelse for ansettelsen og om både ansettelsen og ansettelseskontrakten hadde vært mindre kontroversielle om de hadde gjort det?

Senter for finansregulering og Senter for monetær økonomi ved BI inviterer til debatt om ansettelsen av ny oljefondsjef, hvor Espen Henriksen (Institutt for finans) og Morten Kinander (Institutt for rettsvitenskap og styring) holder innlegg.

Espen Henriksen

Espen Henriksen er førsteamanuensis ved Institutt for finans på BI forsker på finansiell verdsettelse, makroøkonomi, og skjæringsfeltet mellom disse to områdene. Han blir hyppig brukt av media for å besvare spørsmål knyttet til oljefondet og handlingsregelen. Han har sin PhD fra Carnegie Mellon University.

Morten Kinander

Morten Kinander er professor ved Institutt for rettsvitenskap og styring på BI, og jobber med kapitalmarkeds- og kredittrett. Han var leder av utvalget for NOU 2019: 15 – Skatterådgiveres opplysningsplikt og taushetsplikt og har tidligere jobbet som advokat i Wiersholm. Morten leder Senter for finansregulering ved BI. Han er utdannet Dr. Juris fra Universitetet i Bergen.