-
Kalender

BI DEBATT: Statsbudsjettet for 2021

BIs forskere kommenterer statsbudsjettet. Temaer inkluderer skatt i et valgbudsjettår, forvaltningen av oljefondet og et statsbudsjett i krisetid.

Torsdag
08
Oktober
  • Starter:09:00, 8. oktober 2020
  • Slutter:10:00, 8. oktober 2020
  • Sted:Online (se link til Zoom nedenfor)
  • Kontakt:Knut Myrum Næss (knut.m.nass@bi.no)

Norge står midt oppe i en pandemi som har gjort at regjeringen har innført de sterkeste og mest inngripende tiltakene samfunnet har hatt i fredstid. Selv om flere av de strengeste smittevernstiltakene er lettet på, kommer de økonomiske konsekvensene utvilsomt til å prege regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021, som finansminister Jan Tore Sanner presenterer onsdag 7. oktober.

Torsdag 8. oktober arrangerer BI det årlige statsbudsjettseminaret, hvor professor Ole Gjems-Onstad, professor Hilde C. Bjørnland og professor Gisle J. Natvik gir sine faglige vurderinger av budsjettet. Skatt i et valgbudsjettår, forvaltningen av oljefondet og et statsbudsjett i krisetid er blant temaene som blir belyst.

Per Valebrokk fra Storm Communication er moderator i en påfølgende debatt der det er mulighet for å stille spørsmål til deltakerne. 

Bilde av Ole Gjems-Onstad, Hilde C. Bjørnland og Gisle J. Natvik

Ole Gjems-Onstad har vært professor i skatterett på BI siden 1985. Han har publisert en rekke bøker om temaet, og er aktivt brukt av media som ekspertkommentator på skatt for næringsliv og enkeltpersoner. Han har deltatt på BIs Statsbudsjettseminar i en årrekke.

Hilde C. Bjørnland er prorektor og professor i samfunnsøkonomi på BI. Hun er blant Norges ledende økonomer, og har sittet i en rekke utvalg, blant annet om retningslinjer for bruk av oljepenger (handlingsregelen), økonomiske konsekvenser av korona og klimaomstilling.

Gisle J. Natvik er professor i samfunnsøkonomi på BI. Han er spesielt interessert i hvordan politiske støtteordninger fordeler byrder og påvirker verdiskaping. I kjølvannet av korona har han vært hyppig i media om tiltakspakkene for norsk økonomi.

Program

  • Tid
  • Tittel
  • «Skatt i et valgbudsjett» ved professor Ole Gjems Onstad

  • «Et oljefond for sparing, eller et fond for korona og omstilling?» ved professor Hilde C. Bjørnland

  • «Statsbudsjett i krisetid – byrdefordeling mellom generasjoner» ved professor Gisle J. Natvik

  • Paneldebatt med Per Valebrokk fra Storm Communications som moderator