-
<--
Tips og triks

Er CV’en min bra nok?

Les hva Jama og jeg gjorde for å forberede oss best mulig til jobbsøkerprosessen.

Som student hører du ofte at det er lurt å starte tidlig med å legge grunnlaget for karrieren din. Studenter som begynner å søke jobb før fullført grad blir ansatt tidligere enn de som søker etter graduering. Men jobbsøkerprosessen er vanskelig for oss studenter, og mange har ikke opparbeidet seg så mye erfaring med jobbsøking ennå. Heldigvis tilbyr BI ulike verktøy og hjelpemidler som kan hjelpe deg. Nå skal du få høre hvordan to Business-studenter, Jama og meg (Bendik), fikk hjelp av BI i jobbsøkerprosessen.

Hjelp til CV?


Både Jama og jeg var usikre på om CV-ene våre var gode nok. Vi hadde overraskende nok tatt kontakt med karrieretjenesten på BI for å få noen råd. Det var til stor hjelp! Vi fikk gode tips til hvordan vi burde presentere oss selv. Vår personlige merkevare og våre erfaringer fra tidligere arbeid. I tillegg til skreddersy CV-en til å vise det arbeidsgiveren ser etter.

«Jeg tok kontakt med karrieretjenesten for å få innspill i jobbsøkerprosessen. I tillegg til å finne den beste måten å presentere meg selv til en arbeidsgiver. Jeg ble introdusert for noen verktøy, eksempelvis "personlig merkevare". Det fikk meg til å tenke nøye gjennom ferdigheter og erfaringer jeg besatt. Dette kunne gjøre meg egnet for de jobbene jeg valgte å søke på.»

- Jama Oliver Johnsen, MSc in Business major in Finance.

Hjelp til intervju


Jama fikk også hjelp av karrieretjenesten i forkant av jobbintervjuet. De snakket blant annet om hvordan kan man skal selge seg selv. Og om det er noen feller mange går i. Han synes det var veldig nyttig før intervjuet sitt. Det viktigste tipset var å tenke over hva du som medarbeider kan bringe til bordet. Hvilke evner og kunnskap har du, og hva kan være relevant for dem? Hvorfor har du lyst til å jobbe der, og hvorfor er denne bedriften den rette for deg?

«Employability course»


Det siste verktøyet vi benyttet oss av var «Employability course», et kurs laget av jobb- og karrieresenteret. Studenter som kan velge internship i løpet av utdanningsløpet, har tilgang til dette faget på it’s learning. Dette faget skal være et hjelpemiddel for søknadsprosessen for internship. Det er også mulig å benytte seg av det i alle jobbsøkerprosesser.

«Jeg tok dette kurset i løpet av juleferien, og er utrolig fornøyd med innholdet. Det var veldig nyttig informasjon, både fra karrieretjenesten og andre eksterne kilder. Jeg fikk gode råd til både CV og forberedelse til intervju. Jeg kommer definitivt til å benytte meg av det for å friske opp intervju-seksjonen før mitt neste intervju».

- Bendik Wold, MSc in Business major in Finance

Det faglige innholdet i dette kurset består av fire deler. «Din merkevare», «innsikt og inspirasjon», «søknadsprosessen for et internship», og «din rolle som en intern». Dette faget anbefaler vi på det sterkeste. Det er en veldig god oppsummering som kan gi deg overordnede tips for både CV, søknad og intervju. Hvorfor var dette så bra? Fordi vi mener du ikke burde møte opp hos karrieretjenesten uten å være litt forberedt. Hvis du har lagt grunnlaget for en CV eller en søknad. Cil du få mye mer ut av de hjelpemidlene BI tilbyr. Det blir lettere å forbedre dine salgsdokumenter – og dermed enklere å selge deg selv til potensielle arbeidsgivere.

Lykke til!


Da er det bare å ønske dere lykke til! Gå inn på «Jobb og karriere» på portalen. Der vil du lære mer om hva de kan hjelpe deg på veien mot arbeidslivet.

Skrevet av Bendik (23)

Campus: Oslo