Studere ved BI

BI Studentorganisasjon

BISO er studentorganisasjonen ved Handelshøyskolen BI, en organisasjon drevet av og for studenter.

INFORMASJON OM KORONAVIRUSET (COVID-19)

Under finner du informasjon om COVID-19 fra BI Studentorganisasjon.

BI Studentorganisasjon (BISO) oppfordrer alle studenter til å følge råd fra Folkehelseinstituttet (FHI) for å unngå smitte.

Vi ber om at alle studenter som er smittede eller i karantene registrerer seg her.

Generell informasjon om koronaviruset (COVID-19)

Du finner alltid oppdatert informasjon om koronaviruset på nettsidene til Folkehelseinstituttet (FHI). Inkludert informasjon om følgende temaer:

  • Fakta om viruset
  • Hvordan hindre smitte
  • Hva du skal gjøre om du tror du er smittet
  • Informasjon om karantene og isolasjon

Hvilke tiltak iverksetter BI Studentorganisasjon?

Alt av sosiale og faglige arrangementer i BISO er avlyst. Dette gjelder alle arrangementer, treninger, hytteturer, blåturer, fysiske møter, rekruttering og alt annen aktivitet i BISO.

Risikovurdering

Mange studenter ønsker å reise hjem, og vi vil anbefale alle å følge rådene fra myndighetene. Vi oppfordrer sterkt til å revurdere sosiale sammenkomster i tiden fremover.

Hva gjør vi om studenter har vært i kontakt med smittede personer?

  • Dersom en student opplever hoste, feber eller kort pust ber vi de om å isolere seg selv og ta kontakt med fastlegen eller legevakttelefonen 116117.
  • Sett deg selv i karantene, hold kontakt med andre på et minimum, da særlig viktig hjemme.
  • Ha gode hostevaner, ikke inn i hånd men inn i albuen.
  • Vask hendene grundig og ofte.

Hvordan finner studentene informasjon om undervisning og eksamen?

Informasjon om undervisning og eksamen finner du på BI sine nettsider, portalen og itslearning. Vi oppfordrer alle studenter å sjekke disse plattformene jevnlig.

KONTAKTINFORMASJON

Studenter kan kontakte Handelshøyskolen BI på e-post ved spørsmål eller om man trenger noen å prate med: info@bi.no.

Dersom du blir kontaktet av presse, henvis til pressekontakter på BI:


Studenter kan komme i kontakt med BISO på e-post: contact@biso.no.

Kontaktpersoner BISO:

biso-logo_150.jpgVårt ansvar innebærer alt fra sosial og akademisk integrering til å jobbe for at BI-studenter er attraktive i næringslivet etter studiene så vel som å bidra til en mer bærekraftig fremtid. Vi er her for å skape en uforglemmelig studietid. Vi er her for at studentene skal lykkes.

Nasjonalledelsen

Den nasjonale ledelsen er sammensatt av personer fra alle BIs campus, som hvert år velges under BISOs landsmøte. Vi har det overordnede ansvaret for foreningens drift, og for å legge til rette for en godt samarbeid på tvers av campus. Vi utarbeider retningslinjer og regler for foreningen og har ansvaret for å følge opp campusledelsene.

Har du noen spørsmål, forslag til noe som kan være til fordel for alle BIs campus eller vil du samarbeide med oss? Ta kontakt!

Kontaktinformasjon til Nasjonalledelsen