-
Kurs masternivå

Storytelling som strategisk verktøy

Har du et ønske om å bli bedre til å motivere og engasjere, og oftere få gjennomslag for dine ideer og synspunkt? I dette programmet lærer du hvordan du kan bruke historier som et strategisk verktøy for å vekke følelser, skape mening og drive utvikling i din organisasjon.

HVORFOR STORYTELLING SOM STRATEGISK VERKTØY?

Historier påvirker oss gjennom å spille på følelsene våre, og vi bruker historier bevisst eller ubevisst til å forstå omgivelsene. Enten disse omgivelsene er avdelingen vår, organisasjonen eller markedene vi befinner oss i. Historier bidrar til å skape mening. Derfor påvirker historiene også arbeidslivene våre på alle plan.

Historier som fortelles innenfor organisasjonen kan gjøre ledere til helter eller skurker, og de kan hjelpe eller avspore strategi- og endringsprosesser. Det å forstå og kunne anvende storytelling er derfor et viktig strategisk verktøy for alle som ønsker å påvirke menneskers holdninger og adferd.

I dette programmet konsentrerer vi oss om hvordan du kan bygge historier som gir effekten du ønsker. Disse historiene kan komme i uendelig mange former; i taler, presentasjoner, årsrapporter, dialoger og all annen form for kommunikasjon. Hver form krever sine spesifikke presentasjonsferdigheter, men uansett format og sammenheng vil selve historien utgjøre kjernen i storytellingen. Derfor legger vi i dette programmet vekt på de ferdighetene som trengs for å strukturere effektive historier. Slik at du når frem med ditt budskap.

EMNEOVERSIKT

  • Storytellingens relevans i arbeidslivet: Du vil lære hvordan historiefortelling påvirker individer, organisasjoner og markeder.
  • Hvordan historier fungerer: Fokus på narrativ tenkemåte, mening, underholdning, følelser, påvirkning og overtalelse.
  • Hva historier er: Skille mellom historier og andre typer narrativer. Mer om grunnleggende historieelementer som karakterer, plott og omgivelser.
  • Hvordan skape og bruke historier: Historiestruktur – å bruke universelle modeller til å sette sammen historieelementene.
  • Hvordan organiserer du din storytelling: Å styre dine eller organisasjonens overliggende historier – hvordan historiene settes sammen i større sammenhenger og hvordan du forholder deg til konkurrerende historier.
  • Storytellingens farer og mørke sider: «The post-truth era» - når mening erstatter sannhet, og storytellerens etiske dilemmaer.

Hvem passer programmet for?

Dette programmet er for alle som ønsker å bli bedre til å motivere, engasjere og påvirke, og for de som ønsker bedre å forstå hvordan storytelling påvirker arbeidsliv, næringsliv og samfunn.

Praktisk informasjon

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2022
1. samling: 08. - 09.09
2. samling: 10. - 12.10
3. samling: 17. - 18.11           

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.