-
Kurs masternivå

Storytelling som strategisk verktøy

I dette programmet lærer du hvordan du kan bruke historier som et strategisk verktøy for å vekke følelser, skape mening og drive utvikling i din organisasjon.

Hvorfor storytelling som strategisk verktøy?

Historier påvirker oss gjennom å spille på følelsene våre, og vi bruker historier bevisst eller ubevisst til å forstå omgivelsene. Enten disse omgivelsene er avdelingen vår, organisasjonen eller markedene vi befinner oss i. Historier bidrar til å skape mening. Derfor påvirker historiene også arbeidslivene våre på alle plan.

Historier som fortelles innenfor organisasjonen kan gjøre ledere til helter eller skurker, og de kan hjelpe eller avspore strategi- og endringsprosesser. Det å forstå og kunne anvende storytelling er derfor et viktig strategisk verktøy for alle som ønsker å påvirke menneskers holdninger og adferd.

I dette programmet konsentrerer vi oss om hvordan du kan bygge historier som gir effekten du ønsker. Disse historiene kan komme i uendelig mange former; i taler, presentasjoner, årsrapporter, dialoger og all annen form for kommunikasjon. Hver form krever sine spesifikke presentasjonsferdigheter, men uansett format og sammenheng vil selve historien utgjøre kjernen i storytellingen. I dette kurset vil vi derfor fokusere på storytellingens rolle og relevans i arbeidslivet.

Emneoversikt

  • Storytellingens relevans i arbeidslivet: Du vil lære hvordan historiefortelling påvirker individer, organisasjoner og markeder.
  • Hvordan historier fungerer: Fokus på historiens evne til å påvirke, mening, underholdning og følelser.
  • Hva historier er: Skille mellom historier og andre typer narrativer. Mer om grunnleggende historieelementer som karakterer, plott og omgivelser.
  • Hvordan skape og bruke historier: Historiestruktur – å sette samme de ulike historieelementene.
  • Hvordan organiserer du din storytelling: Å styre dine eller organisasjonens overliggende historier – hvordan historiene settes sammen i større sammenhenger og hvordan du forholder deg til konkurrerende historier.
  • Storytellingens farer og mørke sider: Storytelling som verktøy for manipulasjon, og storytellerens etiske dilemmaer

Hvem passer programmet for?

Dette programmet er for alle som ønsker å bli bedre til å motivere, engasjere og påvirke, og for de som ønsker bedre å forstå hvordan storytelling påvirker arbeidsliv, næringsliv og samfunn.

Praktisk informasjon

"Dette kurset har vært avgjørende for min lederrolle. Det ga meg teoretisk innsikt og praktiske ferdigheter i historiefortelling, som har gjort meg tryggere i kommunikasjon, presentasjoner og rådgivning."

Irina Gorokhova

Seksjonsleder Rekruttering, Norsk Rikskringkasting

Forelesere

Guro Refsum Sanden førsteamanuensis ved Institutt for kommunikasjon og kultur ved Handelshøyskolen BI. Guro har en ph.d. fra Copenhagen Business School, og har blant annet jobbet som docent ved Göteborgs Universitet, adjunkt (assistant professor) ved Aalborg Universitet, og postdoc. ved Harvard University, før hun kom til BI i 2023. Hun har også jobbet i ulike selskaper, blant annet som management trainee i forsikringsselskapet Tryg.

Guros forskning fokuserer på språk og kommunikasjon i multinasjonale selskaper, og forholdet mellom nasjonal språkpolitikk og selskapsrett. Arbeidene hennes har blitt publisert i internasjonale tidsskrifter som Applied Linguistics, European Journal of International Management, og Nordic Journal of Linguistics.

Kurset ble først utviklet av Terje Gaustad i 2022, og er videreutviklet av Guro Sanden som overtok kursansvaret i 2023.

Ratna Elisabet Kamsvåg er foreleser i Stavanger. Ratna har en mastergrad i retorikk og språklig kommunikasjon fra Universitetet i Oslo, og er i øyeblikket i ferd med å avslutte doktorgradsarbeidet sitt under tittelen ‘Retorikkens transcendental-fenomenologiske dimensjon’. Hun har jobbet på BI i mer enn ti år, og har blant annet ansvaret for programmet ‘Retorikk, kommunikasjon og ledelse’.

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2024 
1. samling: 02.09 - 03.09
2. samling: 07.10 - 08.10
3. samling: 11.11 - 12.11

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.