-
Kurs masternivå

Storytelling som strategisk verktøy

Har du et ønske om å bli bedre til å motivere og engasjere, og oftere få gjennomslag for dine ideer og synspunkt? I dette programmet lærer du hvordan du kan bruke historier som et strategisk verktøy for å vekke følelser, skape mening og drive utvikling i din organisasjon.

HVORFOR STORYTELLING SOM STRATEGISK VERKTØY?

Historier påvirker oss gjennom å spille på følelsene våre, og vi bruker historier bevisst eller ubevisst til å forstå omgivelsene. Enten disse omgivelsene er avdelingen vår, organisasjonen eller markedene vi befinner oss i. Historier bidrar til å skape mening. Derfor påvirker historiene også arbeidslivene våre på alle plan.

Historier som fortelles innenfor organisasjonen kan gjøre ledere til helter eller skurker, og de kan hjelpe eller avspore strategi- og endringsprosesser. Det å forstå og kunne anvende storytelling er derfor et viktig strategisk verktøy for alle som ønsker å påvirke menneskers holdninger og adferd.

I dette programmet konsentrerer vi oss om hvordan du kan bygge historier som gir effekten du ønsker. Disse historiene kan komme i uendelig mange former; i taler, presentasjoner, årsrapporter, dialoger og all annen form for kommunikasjon. Hver form krever sine spesifikke presentasjonsferdigheter, men uansett format og sammenheng vil selve historien utgjøre kjernen i storytellingen. Derfor legger vi i dette programmet vekt på de ferdighetene som trengs for å strukturere effektive historier. Slik at du når frem med ditt budskap.

EMNEOVERSIKT

  • Storytellingens relevans i arbeidslivet: Du vil lære hvordan historiefortelling påvirker individer, organisasjoner og markeder.

  • Hvordan historier fungerer: Fokus på narrativ tenkemåte, mening, underholdning, følelser, påvirkning og overtalelse.

  • Hva historier er: Skille mellom historier og andre typer narrativer. Mer om grunnleggende historieelementer som karakterer, plott og omgivelser.

  • Hvordan skape og bruke historier: Historiestruktur – å bruke universelle modeller til å sette sammen historieelementene.

  • Hvordan organiserer du din storytelling: Å styre dine eller organisasjonens overliggende historier – hvordan historiene settes sammen i større sammenhenger og hvordan du forholder deg til konkurrerende historier.

  • Storytellingens farer og mørke sider: «The post-truth era» - når mening erstatter sannhet, og storytellerens etiske dilemmaer.

Hvem passer programmet for?

Dette programmet er for alle som ønsker å bli bedre til å motivere, engasjere og påvirke, og for de som ønsker bedre å forstå hvordan storytelling påvirker arbeidsliv, næringsliv og samfunn.

Praktisk informasjon

FORELESERE

terje_gaustad.jpg

Terje Gaustad er Assistant Professor ved Handelshøyskolen BI og Associate Dean for skolens bachelorstudium i Creative Industries Management. Gaustad har utviklet BI sin lederutdanning innen produksjonsledelse, og han underviser også i kurs som kulturledelse, historiefortelling og medieøkonomi. Gaustad har doktorgrad i strategi og bakgrunn som filmprodusent.

Lukas Erni

Lukas Erni is a Switzerland-based storytelling analyst and consultant with clients in the private and public sectors, ranging from individual authors to government departments. Following his studies at USC School of Cinematic Arts, widely considered the world’s best film school, he built his own film finance and production enterprise writing, directing and producing theatrical feature films. Since 2010 he is a full time storytelling consultant and co-author of several academic papers on the subject.

Donatella De Paoli
Donatella De Paoli

Donatella De Paoli

Donatella De Paoli har en doktorgrad fra Norges Handelshøyskole og har vært gjesteforsker ved Stanford University. Hun forleser om anvendelse av storytelling i ledelse og lederutvikling.

Tom Remlov
Tom Remlov

Tom Remlov

Tom Remlov er utdannet dramaturg og tidligere operadirektør, filmprodusent og teatersjef. Han foreleser om dramaturgi fra et lederperspektiv.

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2022
1. samling: 08. - 09.09
2. samling: 10. - 12.10
3. samling: 17. - 18.11           

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.