Senter

Senter for finansregulering

Senter for finansregulering skal utvikle og formidle forskningsbasert kunnskap knyttet til regulering av finans- og kapitalmarkedene. Senteret utgjør også en møteplass for private og offentlige aktører innen området, og formidler kunnskap gjennom kurs og seminarer.

  • Morten Kinander

    Bruk og misbruk. Særlig om ordrebehandling og misbruksreservasjonen i innsidehandelsretten

    Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, 2017 nr. 2/3. Download paper (pdf)

  • Morten Kinander

    Conflicts of Interest in Finance and Accounting: Can They Be Regulated and Does Disclosure Minimize Them?

    Working paper og bloginnlegg på Oxford Business Law Blog.