Senter

Senter for finansregulering

Senter for finansregulering skal utvikle og formidle forskningsbasert kunnskap knyttet til regulering av finans- og kapitalmarkedene. Senteret utgjør også en møteplass for private og offentlige aktører innen området, og formidler kunnskap gjennom kurs og seminarer.

 • Morten Kinander

  Fra direktiv til forordning: Endringer i norsk innsiderett ved overgang fra MAD til MAR

  Artikkelen  kommer i neste nummer av Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, pg hnadler om hvordan norske myndigheter (delvis med vilje) har misforstått EU-retten når det gjelder innsidehandel og at de nok ikke kan fortsette med det nå framover.

   

 • Morten Kinander

  The Norwegian Model for Access to the European Financial Markets: The Principles and Practicalities of the EEA States’ Solution to the Passporting Issue in Light of Brexit

  Artikkelen er publisert i ECFR 2/2018, pp. 236-269.

 • Morten Kinander

  Conflicts of interest in finance Does regulation of them reduce moral judgment, and is disclosure harmful?

  Artikkelen sto i Journal of Financial Regulation and Compliance , Vol. 26, Issue: 3, pp. 334-350.

 • Morten Kinander

  Reform av norsk markedsmisbruksrett - en tapt mulighet?

  Artikkelen sto i NTS 3/2018.

 • Morten Kinander

  Bokanmeldelse: Market Abuse Regulation – Commentary and Annotated Guide

  Anmeldelsen sto i NTS 2/2018. Boken er skrevet av Marco Ventoruzzo & Sebastian Mock og kom ut på Oxford University Press, 2018. Boken er på 554 sider.

 • Morten Kinander

  Bruk og misbruk. Særlig om ordrebehandling og misbruksreservasjonen i innsidehandelsretten

  Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, 2017 nr. 2/3. Download paper (pdf)

 • Morten Kinander

  Conflicts of Interest in Finance and Accounting: Can They Be Regulated and Does Disclosure Minimize Them?

  Working paper og bloginnlegg på Oxford Business Law Blog.  

 • Morten Kinander

  Rettssikkerhet i finansnæringen: Behov for en ny klageordning?

  Civita-notat 25/2015

BIs publikasjoner er registrert i den nasjonale databasen Cristin (Current Research Information System In Norway).