Forskningssenter

Senter for innovasjon i utdanning

SIDENE ER UNDER UTVIKLING: Handelshøyskolen BI er en ledende institusjon innenfor utdanning av ledere i utdanningssektoren. Forskning ved Senteret fremskaffer ny kunnskap og innsikt om hvordan politikere, eiere og ledere best kan bidra til utvikling og forbedring av barnehager og skoler.

Våre programmer har som formål å utvikle ledere som gjør barnehager og skoler til et bedre sted for utvikling og læring for barn og ungdom. Vi er spesielt opptatt av innovasjoner i vårt utdanningssystem: Gjennom intervensjoner og forsøk vil vi utvikle nye måter å organisere, lede og styre som gjør barnehager og skoler til et bedre sted å være og til et bedre sted å lære. Senteret vil være en aktiv medspiller for de som ønsker forbedring i barnehager og skoler. 

Johan From

Professor Institutt for kommunikasjon og kultur +4746410576

Kontakt

Handelshøyskolen BI
Nydalsveien 37
0484 Oslo

Sentralbord: +47 46 41 00 00