Seminar

Seminar om kapitalforvaltning

Senter for stiftelser ønsker i samarbeid med Stiftelsesforeningen velkommen til seminar om kapitalforvaltning

Kapitalforvaltning er et viktig element i en stiftelses arbeid og det stilles stadig større krav til styremedlemmer og ledere i stiftelser. NOU 2016:21 Stiftelsesloven foreslår endringer i dagens regler, spesielt knyttet til kapitalforvaltning. Formålet med dette seminaret er derfor å bidra med praktisk anvendelig kunnskap om styrets og daglig leders rolle vedrørende drift, med fokus på ansvar og forvaltning av stiftelsens kapital.

Praktisk info

Program

 • Tid
 • Tittel
 • Foredrags­holdere
 • Åpning

 • Langsiktig forvaltning av kapitalen i stiftelser - tre presentasjoner av uavhengige finansielle rådgivere

 • Investeringsstrategier for stiftelser - virker de i dagens marked?

 • Lunsj

 • Presentasjon av Bergesenstiftelsen - fra 200 millioner til 800 millioner i kapital

 • Begrepet allmennytte for stiftelser

 • Pause

 • Ny stiftelseslov - gjennomgang av forslagene til nye regler om kapitalforvaltning

 • Ny stiftelseslov - konsekvenser for stiftelser og styrene

 • Avlsutning og oppsummering