-
Kalender

Webinar - fire nye utdanningsprogram til barnehage- og skoleledere fra høsten 2021.

Onsdag
14
April
  • Starter:08:00, 14. april 2021
  • Slutter:08:30, 14. april 2021
  • Sted:Online
Meld deg på

Handelshøyskolen BI er i dag en av de største aktørene innen videreutdanning for ledere i skoler og barnehager, og tilbyr lederprogram for lærere, barnehagelærere, styrere og rektorer.

I webinaret vil akademisk programdirektør for utdanningsledelse og førsteamanuensis Ide Katrine Birkeland og  fagansvarlig og førsteamanuensis Robin Ulriksen presentere fire nye utdanningsprogram som kan inngå i en master of management grad med spesialiseringen i utdanningsledelse.

Programmene passer for skole- og barnehageledere som har gjennomført den nasjonale rektorutdanningen, den nasjonale styrerutdanningen, Ledelse av læring og endring 1 og 2 eller tilsvarende program på 30 stp, og som ønsker å få økt kunnskap innenfor disse fire områdene:

I studietilbudene vektlegges anvendelse og implementering av ledernes læring. Deltakerne skal i løpet av studiet anvende og prøve ut kunnskaper i sin egen organisasjon og arbeidsplass.

Programmene legger også til rette for erfaringsutveksling, samarbeid og veiledning mellom deltakerne.

Programmene tilbys høsten 2021, og gjennomføres over to semestre i Oslo og Stavanger.

Velkommen!