Event

Blockchain- og Kryptovalutaseminar

Senter for Finansregulering arrangerer i samarbeid med SEB et seminar om FREMVEKSTEN AV DIGITALE VALUTAER – MARKEDSMESSIGE OG REGULATORISKE PERSPEKTIVER.

Den raske fremveksten av kryptovalutaer og blokkjedeteknologi reiser en rekke utfordringer for ordinær betalingsformidling, kredittgiving, finansiell stabilitet og investorbeskyttelse. Dette har vært sentrale regulatoriske omdreiningspunkter siden finanskrisen. Hva skjer med bankenes rolle som mellommenn for kontohold og betalingsformidling? Hvordan endres tilgangen på kreditt og egenkapital for virksomhetene i en verden basert på kryptovalutaer? Og hvordan skal regulatorer, lovgivere og Norges Bank forholde seg til dette?

 Seminaret arrangeres i samarbeid med SEB.

 

Praktisk info

 • Tid:onsdag 11. april 2018 14.00 - 18.00
 • Sted:BI Norwegian Business School, Nydalsveien 37, Oslo, Room: D3-090
 • Kontakt:Morten Kinander (morten.kinander@bi.no)

Program

 • Tid
 • Tittel
 • Foredrags­holdere
 • En introduksjon til blockchain og kryptovalutaer/bitcoin

  Menon

 • Bankperspektivet: Hvordan vil en verden med store kryptovalutaer se ut?

  SEB

 • Finansiell innovasjon og regulering

  Finanstilsynet

 • Sentralbankperspektivet

  Norges Bank

 • Mingling og enkel servering