For studenter

Back to School

Vi ønsker alle våre studenter velkommen tilbake til et nytt semester, og starter året med å gi inspirasjon som øker forståelsen for fagområdene studentene har valgt og hvilke karrieremuligheter studier på BI gir.

Back to School gjennomføres på alle campus på ulike måter. Felles for alle er at studentene gjøres kjent med hvilke krav BI setter til dem og hva som skal til for å lykkes med studiene.

Intensjonen er å motivere til refleksjon over personlige målsettinger og vurdering av alle mulighetene de har som studenter ved BI, som f.eks. utveksling og internship. Studentene får et inntrykk av hva de kan bli og hva som kreves for å nå disse målene.

Som en ekstra piff benyttes arrangementene til å sette startskuddet for 75- års jubileet. Back to School gjennomføres i samarbeid med studentforeningene som arrangerer et sosialt «Back to School» arrangement hvor de også skal rette fokus mot jubileumsåret og hvordan studentforeningene har utviklet seg gjennom årene.

Praktisk info

  • Tid:mandag 8. januar 2018 08.00 - fredag 12. januar 2018 16.00
  • Sted:Alle våre campus