-
Aktivitetskalender

Webinar om team i en digital tid

Digitalisering, krise og rask endring krever team og teamledelse! I dette webinaret gir Donatella de Paoli konkrete råd om hvordan ledere og medarbeidere kan møte samarbeids- og ledelsesutfordringene i den digitale tid.

Torsdag
10
Desember
  • Starter:15:00, 10. desember 2020
  • Slutter:15:45, 10. desember 2020
  • Sted:Online
Meld deg på

Teamorganisering mer relevant enn noen gang

Vi har blitt kastet inn i en digital hverdag over natten. Virtuelle team har blitt normen, ikke unntaket. Det fordrer at du lærer litt om hvilke utfordringer som følger og hvordan du kan lede team av mennesker som du kun møter digitalt på skjermen.

Studier av virksomheter som lykkes i en digital verden viser at de kjennetegnes av å ha utvisket silotenkning og rigide hierarkiske strukturer. Den gamle "kommando- og kontroll"- tilnærmingen er kastet over bord. Slike virksomheter lykkes fordi de praktiserer såkalt distribuert ledelse, som betyr at medarbeidere får økt autonomi og myndighet. Utøvelse av ledelse skjer mye gjennom sammensetning av team med riktig kompetanse og blanding av mennesker. 

I dette webinaret vil du høre mer om hva som kreves av dagens organisasjoner med hensyn til ledelse. Du vil også høre om hvordan Executive Master of Management-programmet Teamledelse tar opp mange sentrale temaer som er relevante for dagens utfordringer. Teamorganisering er ikke nytt, men det er mer relevant enn noen gang.

Donatella de Paoli gir konkrete råd om hvordan ledere og medarbeidere kan møte samarbeids- og ledelsesutfordringene i den digitale tid.

Donatella de Paoli er førsteamanuensis ved Institutt for Ledelse og Organisasjon ved Handelshøyskolen BI. Hun er faglig ansvarlig og underviser i programmet Teamledelse. Hennes forskningsinteresser er digital ledelse, virtuelle team, kreativitet i team og prosjekt, samt betydningen av fysiske møteplasser og kontor – i en digital tid.

Presentasjon av relevante kurs og programmer

Etter Donatellas faglige innlegg, vil Trond Kjærstad gi en kort presentasjon av masterprogrammet Teamledelse. Trond Kjærstad er fagansvarlig og underviser på programmet.

Anne Fure vil til sist gi en kort presentasjon av bachelorkurset Effektive team – innflytelse gjennom ledelse. Anne Fure er fagansvarlig og underviser på kurset.


Klikk på lenken under for å melde deg på et inspirerende webinar!