Executive - videreutdanning

Kompetanseheving under koronakrisen

Her finner du informasjon om dagpenger, utdanning og låneordninger som kan muliggjøre ny og oppdatert kompetanse under koronakrisen.

Det er nå over 400 000 arbeidssøkende i Norge, og regjeringen har derfor bevilget midler til ulike tiltak for at de som er permitterte eller arbeidsledige skal kunne få påfyll eller utdanning i den tiden de er uten jobb.

BI vil tilby alle kurs som planlagt til høsten og vil hele tiden tilpasse undervisningen etter myndighetenes smittevernabefalinger.

Hvordan gjennomføres kurs/studier til høsten?

Du kan nå søke om opptak på alle våre tilbud innen etter- og videreutdanning. Vi planlegger for å kunne starte alle høstens kurs og studier med digitale oppstartssamlinger. Så snart det er mulig, og i henhold til smittevernreglene, vil vi gjennomføre samlinger på campus som normalt.

BI forholder seg til de råd og pålegg som utstedes av Kunnskapsdepartmentet, FHI og UD. Dagens signaler tilsier at vi går mot en gradvis normalisering, men dette kan ta tid. Derfor vil digitale oppstartssamlinger bidra til å sikre en god og tydelig studiestart slik at man kommer i gang med læringsprosessen. Om nødvendig vil flere undervisningsaktiviteter gjennomføres digitalt gjennom høsten.

BI er en av de høyskolene som har mest erfaring med nettbasert undervisning og tilbakemeldingene fra studentene nå i vår er at de er veldig fornøyd med kvaliteten på det vi leverer også digitalt.

Hva skjer med utenlandssamlinger fremover?

BI forholder seg til reiserådene fra FHI og UD. Vi planlegger med alternative undervisningsopplegg for alle kurs og programmer som har samlinger utenlands.

I visse tilfeller vil det være aktuelt å gjennomføre samlingen på BI og overføre forelesninger fra utlandet til klasserom i Norge. I andre tilfeller erstattes utenlandssamlingen med en samling i Norge, men utenfor campus.

Planene er ikke helt ferdig ennå, men vi vil sikre gode læringsopplevelser og stort kompetanseutbytte for alle studentene våre uansett. De fleste kurs og programmer har alle sine samlinger i Norge uten at dette påvirker kvaliteten negativt.

Vurderer du å ta en videreutdanning?

Det er ulike tilskudd fra myndighetene som er nyttig å ha oversikt over for deg som vurderer å ta videreutdanning.

Det blir gitt midler til:

  • 100 millioner kroner til treparts bransjeprogrammer
  • 50 millioner kroner til nettbasert opplæring
  • 20 millioner kroner til universiteter og høyskoler for å gi plass til flere på eksisterende utdanninger
  • 20 millioner kroner til opplæring av ufaglærte
  • 250 mill til fylkeskommunene til bedriftsintern opplæring, og oppskalering av tilbudet innen videregående opplæring og fagskole.

Mister jeg retten til dagpenger hvis jeg tar kurs på BI?

Etter- og videreutdanningstilbudet ved Handelshøyskolen BI, Executive, er godt egnet til å kombinere med dagpenger. Tilbudet er tilpasset studenter som tar utdanning på deltid i kombinasjon med arbeid. Det er dermed tilrettelagt på en måte som gjør at man stort sett faller inn under de etablerte unntaksregler som NAV opererer med.

Alle som er permittert eller arbeidsledig vil bevare retten til dagpenger i dette tidsrommet selv om man tar kurs eller opplæring. Se regjeringens nettsider for mer informasjon om dette.

Nye fleksible ordninger for voksne hos Lånekassen

Regjeringen offentliggjorde kompetansereformen «Lære hele livet». Her tydeliggjøres satsningen på livslanglæring, blant annet ved å innføre mer fleksible ordninger hos Lånekassen.

Regjeringen har:

  • Åpnet for å gi tilleggslån til livsopphold for voksne i utdanning
  • Avviklet minstekrav om at deltidsutdanning må være minst 50 prosent av fulltidsutdanning for å gi rett til lån og stipend
  • Endret beregningsmåten for lån og stipend ved deltidsutdanning
  • Hevet aldersgrensene for når lån må være betalt tilbake, til 70 år og for når lån kan bli redusert, til 50 år
  • Gjort mindre endringer som gjør det lettere for voksne å ta videregående opplæring
Mer informasjon

Her har vi samlet noen nyttige linker om du skulle ønske å få mer informasjon

Finn utdanningen for deg og din karriere

BI Executive tilbyr kurs og studier fra bachelor- til masternivå du kan kombinere med jobb. Utforsk utvalget med et søk på interessen din (f.eks. ledelse, økonomi eller strategi).