Executive - videreutdanning

Kompetanseheving under koronakrisen

Her finner du informasjon om dagpenger, utdanning og låneordninger som kan muliggjøre ny og oppdatert kompetanse under koronakrisen.

Det er nå over 400 000 arbeidssøkende i Norge, og regjeringen har derfor bevilget midler til ulike tiltak for at de som er permitterte eller arbeidsledige skal kunne få påfyll eller utdanning i den tiden de er uten jobb.

BI vil tilby alle kurs som planlagt til våren og vil hele tiden tilpasse undervisningen etter myndighetenes smittevernabefalinger.

Hvordan gjennomføres kurs og studier fremover?

Du kan søke om opptak på alle våre tilbud innen etter- og videreutdanning. BI forholder seg til de råd og pålegg som utstedes av Kunnskapsdepartementet, FHI og UD.

I høst har flertallet av kurs hatt fysiske samlinger, og noen i kombinasjon med digitale løsninger. Der det er nødvendig videre, vil undervisningsaktiviteter gjennomføres digitalt.

BI er en av de høyskolene som har mest erfaring med nettbasert undervisning og tilbakemeldingene fra studentene nå i vår er at de er veldig fornøyd med kvaliteten på det vi leverer også digitalt.

Hva skjer med utenlandssamlinger fremover?

BI forholder seg til reiserådene fra FHI og UD. Vi planlegger med alternative undervisningsopplegg for alle kurs og programmer som har samlinger utenlands.

I visse tilfeller vil det være aktuelt å gjennomføre samlingen på BI og overføre forelesninger fra utlandet til klasserom i Norge. I andre tilfeller erstattes utenlandssamlingen med en samling i Norge, men utenfor campus.

Vi vil sikre gode læringsopplevelser og stort kompetanseutbytte for alle studentene våre uansett. De fleste kurs og programmer har alle sine samlinger i Norge uten at dette påvirker kvaliteten negativt.

Vurderer du å ta en videreutdanning?

Det er ulike tilskudd fra myndighetene som er nyttig å ha oversikt over for deg som vurderer å ta videreutdanning.

Det blir gitt midler til:

  • 100 millioner kroner til treparts bransjeprogrammer
  • 50 millioner kroner til nettbasert opplæring
  • 20 millioner kroner til universiteter og høyskoler for å gi plass til flere på eksisterende utdanninger
  • 20 millioner kroner til opplæring av ufaglærte
  • 250 mill til fylkeskommunene til bedriftsintern opplæring, og oppskalering av tilbudet innen videregående opplæring og fagskole.

Gratis utdanningstilbud til utvalgte bransjer

I samarbeid med Kompetanse Norge tilbyr Handelshøyskolen BI nå gratis nettbaserte kurs til ansatte innen reiselivsbransjen, samt elektro-, automasjon-, fornybar- og kraftnæringen. Utnytt tiden til å øke din kompetanse innen temaer som arbeidslivet etterspør!

Mister jeg retten til dagpenger hvis jeg tar kurs på BI?

Etter- og videreutdanningstilbudet ved Handelshøyskolen BI, Executive, er godt egnet til å kombinere med dagpenger. Tilbudet er tilpasset studenter som tar utdanning på deltid i kombinasjon med arbeid. Det er dermed tilrettelagt på en måte som gjør at man stort sett faller inn under de etablerte unntaksregler som NAV opererer med. Les mer om utdanning og opplæring for deg som har søkt eller mottar dagpenger.

Alle som er permittert eller arbeidsledig vil bevare retten til dagpenger i dette tidsrommet selv om man tar kurs eller opplæring. Se regjeringens nettsider for mer informasjon om dette.

Nye fleksible ordninger for voksne hos Lånekassen

Regjeringen offentliggjorde kompetansereformen «Lære hele livet». Her tydeliggjøres satsningen på livslanglæring, blant annet ved å innføre mer fleksible ordninger hos Lånekassen.

Regjeringen har:

  • Åpnet for å gi tilleggslån til livsopphold for voksne i utdanning
  • Avviklet minstekrav om at deltidsutdanning må være minst 50 prosent av fulltidsutdanning for å gi rett til lån og stipend
  • Endret beregningsmåten for lån og stipend ved deltidsutdanning
  • Hevet aldersgrensene for når lån må være betalt tilbake, til 70 år og for når lån kan bli redusert, til 50 år
  • Gjort mindre endringer som gjør det lettere for voksne å ta videregående opplæring
Mer informasjon

Her har vi samlet noen nyttige linker om du skulle ønske å få mer informasjon

Finn utdanningen for deg og din karriere

BI Executive tilbyr kurs og studier fra bachelor- til masternivå du kan kombinere med jobb. Utforsk utvalget med et søk på interessen din (f.eks. ledelse, økonomi eller strategi).