Executive

Bank og forsikring

Bank og forsikring tilbyr kurs og kompetanse innenfor fagområdene bank, finans og forsikring. Vårt fremste kjennetegn er kombinasjonen av faglig tyngde og relevans for studenter og næringsliv.

Hvorfor Bank og forsikring på BI?

BI Bank og forsikring gir deg kompetanse du raskt tar i bruk i jobben. Uansett hva som er ditt behov, har du mulighet om du ønsker å fokusere på ditt fagfelt innen bank, finans eller forsikring.

Alle våre kurs er utviklet spesielt for bransjen, og tilbudet inkluderer enkeltkurs og Autorisasjon for forsikringsmeglere.

Kursoversikt

SERTIFISERING

Eficert_web.jpgEficert-sertifikatet «Senior European Insurance Intermediary (SEII)» er en europeisk anerkjent tittel som Handelshøyskolen BI er akkreditert til å utstede i samarbeid med Eficert (The European Financial Certification Organisation).


Ved oppnådd sertifisering er utdanningen sammenlignbar på tvers av landegrensene i Europa.

Autorisasjon for forsikringsmeglere

Vår autorisasjon bygger på en kombinasjon av fagutdanning og praksis, der utdanningen består av kurs som tilbys av BI. Målet med autorisasjonsordningen er å heve det faglige nivået blant de ansatte i næringen.

"Arbeidslivet endrer seg raskt og nye digitale løsninger erstatter tradisjonelle tjenester. Finansnæringen er en innovativ næring og vi ønsker å tilby kundene nye teknologiske løsninger."

Idar Kreutzer

Administrerende direktør, Finans Norge

Nyttige lenker