-
Kurs masternivå

Managing Customer Experience

I dette programmet vil du få en dypere forståelse for hva kundeopplevelser er, og hvordan du kan tilpasse din bedrift for å bedre forme dem – både fysisk og digitalt.

Hvorfor Managing customer experience?

Håndtering og forbedring av kundeopplevelser er på dagsorden for de fleste fremtidsrettede bedrifter, men hva er det egentlig og hvordan kan du bruke kundeopplevelser til å forbedre oppfatningen av merker, øke kundetilfredshet og drive lønnsomhet?

Målet med dette programmet er å gi deltakerne verktøyene som er nyttige for å fange opp og forstå ulike kundeopplevelser.

Kjernen i denne forståelsen er å forstå ulike interaksjoner; med ansatte, med teknologi og kunder. Hva kundene opplever når de er i kontakt med et firma, det etterlatte inntrykket, må prosesseres for å forbedre og optimalisere kundeopplevelsen. Selve kundeopplevelsen er et flerdimensjonalt fenomen som kan omfatte kognisjon, følelser, atferd, sensoriske og sosiale dimensjoner. Det å bygge på innsikt om kundeopplevelser vil være essensielt for å skape en kundesentrisk organisasjon. 

Hvem passer kurset for?

Dette kurset er relevant for markedsførere, kundeansvarlige, kommunikasjonsfolk, forretningsutviklere, selgere, analytikere, strateger, konsulenter, designere og ansatte innen kommunikasjon.

Emneoversikt


Grunnleggende om kundeopplevelser

 • Innledning til kundeopplevelser
 • Touchpoints og mål
 • Kundereiser
 • Opplevelseslandskap
 • Innovasjoner av kundeopplevelser


Måling av kundeopplevelser

 • Måling av kognisjon
 • Måling av emosjoner
 • Sensoriske opplevelser
 • Nevrovitenskap


Den digitale kundeopplevelse

 • Kundeopplevelser i en digital kontekst
 • Sensoriske opplevelser i en digital kontekst
 • Datainteraksjon og design av interaksjoner
 • Etiske aspekter

Forelesere

Anders Gustafsson
Anders Gustafsson

Anders Gustafsson er forskningsprofessor i Institutt for markedsføring. Hans ekspertområder er kundeopplevelse, kundetilfredshet, markedsføring og varehandel.

Carlos Velasco
Carlos Velasco

Carlos Velasco er førsteamanuensis ved Markedsavdelingen, Handelshøyskolen BI, hvor han var med på å grunnlegge ‘senteret for multisensorisk markedsføring’. 

Velascos arbeid ligger i skjæringspunktet mellom psykologi, markedsføring og menneske-data interaksjon. Han foreleser på engelsk.

Praktisk informasjon

Timeplan