-
Samfunn

Årets debatter på Arendalsuka

BI arrangerte fire debatter under Arendalsuka 2022. Se dem her.

Se næringslivsledere, politikere og BIs faglige diskutere viktige samfunnsaktuelle tema.

Helse i den digitale tidsalder

Hvordan blir det å være syk, og hvordan kan digitale løsninger fremme eller hemme en felles helsetjeneste?

En helsetjeneste som i stadig større grad leveres hjemme hos folk synes attraktiv, men er ikke uten utfordringer. Vil pasientstemmen forsvinne i mengden informasjon som utveksles, eller kan samhandling og pasientens deltakelse i egen helse omsider bli mulig? Evner vi å utvikle god samhandling når systemet er blitt så komplekst? Og hvordan kan vi tilrettelegge for at de gode løsningene får innpass?

BI er forskningspartner i Senter for fremtidig helse ved Oslo Universitetssykehus, I debatten presenteres forskningsfunn om hva som kan hemme og fremme gode helsetjenester i den digitale tidsalder.

Paneldeltakere:

 • Truls Vasvik, Stortingsrepresentant AP, Helse- og omsorgskomiteen
 • Mariann Hornnes, Direktør, Direktoratet for e-helse.
 • Petter Risøe, Chief Operating Officer, Diffia
 • Linda Nilsen Augland, Prosjektleder digital hjemmeoppfølging, Larvik kommune

Moderator:

 • Thomas Hoholm, Instituttleder, BIs Institutt for strategi og entreprenørskap

 

Helse i den digitale tidsalder

Nytt verdensbilde, ny industrisatsing?

Siden sist Arendalsuke har verden endret seg dramatisk og premissene for ny industrisatsing er forandret.

Hvilken rolle skal Norge ta i et nytt verdensbilde? Har vi kredibilitet internasjonalt til å ta ledende roller i nye globale grønne verdikjeder eller vil vinnerne finnes i andre markeder? Og med en kraftig økning i olje og gassprisen, er det da å forvente at norske industriaktører skal gå fra honningkrukken for å utvikle grønne verdikjeder som er mindre lønnsomme og mer usikre.

Paneldeltakere:

 • Per Ingvar Olsen, Professor, BIs Institutt for strategi og entreprenørskap
 • Elisabeth Holvik, Sjeføkonom, Sparebanken 1
 • Torstein Sjøtveit, Executive Chairman, Freyr AS
 • Trygve Tamburstuen, Tidligere statssekretær (Ap) og næringslivsleder

Moderator:

 • Dan-Åsmund Bjørke, Leder Innovation, Handelshøyskolen BI

 

Nytt verdensbilde, ny industrisatsing?

Hva redder oss når kriser lammer organisasjoner?

Kriser er skadelige eller truende for organisasjoner, og er kilde til usikkerhet, avbrudd og endringer. Krisen kommer uforberedt, og treffer noe man ikke hadde tenkt skulle bli et problem. Intet system for selskapsstyring er ufeilbarlig, og det finnes ikke noen gode oppskrifter.

Så - hvordan skal man tenke rundt kriser og ledelse?

Er ledelsen godt nok forberedt, og er den oversikten de har nyttig, når man vet at informasjonsmengden er størst ute i organisasjonen, og at organisasjonen alltid vet mer enn ledelsen? Hva vil løsningen gå ut på, hvordan går man løs på krisen?

Har ledelsen forståelse av egen og organisasjonens sårbarhet?

Paneldeltakere:

 • Riana Steen, Førsteamanuensis, BIs Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
 • Anita Krohn Traaseth, Næringslivsleder og forfatter
 • Espen Rostrup Nakstad, Assisterende direktør, Helsedirektoratet
 • Geir Hågen Karlsen, Oberstløytnant, Forsvarets Høgskole

Moderator: 

 • Karen Spens, Rektor Handelshøyskolen BI

 

Hva redder oss når kriser lammer organisasjoner?

Bør renten settes opp for å dempe inflasjonen? 

Inflasjonen er høy og stigende i Norge og andre vestlige land. En direkte konsekvens er at store grupper vil oppleve reallønnsnedgang og svekket kjøpekraft. 

Hva skyldes dagens inflasjon? Skyldes den flaskehalser i globale verdikjeder som følge av covid eller Russlands overfall på Ukraina? Er det finanspolitikken som har vært ført og enkelte økonomers mantra om at svaret på alle spørsmål er å "stimulere etterspørsel"?  Eller er det den ekspansive pengepolitikken som har vært ført av vestlige sentralbanker det siste tiåret og særlig i forbindelse med pandemien? 

Om inflasjonen skyldes forhold utenfor Norge, bør da Norges Bank sette renten for å redusere inflasjonen eller bør Banken kun styre etter den delen av inflasjonen som er innenlandsk bestemt?  

Paneldeltakere: 

 • Harald Magnus Andreassen, Sjeføkonom SpareBank1 Markets
 • Geir Axelsen, Direktør Statistisk sentralbyrå
 • Ella Getz Wold, Postdoktorstipendiat, BIs Institutt for finans

Moderator:

 • Espen Henriksen, Forsker, BIs Institutt for finans

 

Bør renten settes opp for å dempe inflasjonen?

Publisert 19. august 2022

Du kan også se alle nyheter her.