-
BI Executive - videreutdanning

EXECUTIVE SHORT COURSES

Disse korte kursene gir deg kunnskap med faglig tyngde, levert i et kompakt format. Alle kurs gjennomføres online - slik at du har frihet til å delta fra der du er.

ONLINE, FLEKSIBELT OG KOMPAKT

De korte kursene gjennomføres 100% online. Det blir diskusjon, interaksjon og læring - bare i et kompakt format.

Hvert kurs gjennomføres på tre uker, med en digital tre-timers samling per uke. I tillegg jobber du med stoff og aktiviteter på læringsplattformen.

Alle kurs som tilbys er valgt ut med spesiell relevans for bedrifter og organisasjoner i 2023.

Kurstilbud

Tre personer som ser på en pc sammen på et kontor.
Tre personer som ser på en pc sammen på et kontor.

Bærekraft i daglig drift - NYHET!

FNs bærekraftsmål er rammen for hvordan verden skal utvikle seg frem til 2030. Men hva innebærer disse målene og hvilken betydning har de for deg og organisasjonen du jobber i? Bærekraft i daglig drift gir deg kompetansen du trenger for å knytte sammen virksomhetens kjerneaktiviteter med bærekraftsarbeid. Kursserien er utviklet i samarbeid med SMB Norge, Næringshagene i Norge og Bergen næringsråd.

Bilde av en afrikansk-amerikansk forretningskvinne som står med armene i kors foran teamet sitt i styrerommet.
Bilde av en afrikansk-amerikansk forretningskvinne som står med armene i kors foran teamet sitt i styrerommet.

Bærekraftig finans

Tradisjonelle økonomiske modeller tar utgangspunkt i kapital og arbeidskraft som knappe ressurser. Dagens situasjon viser at det også er knapphet på naturgitte økologiske ressurser. Framtidens økonomiske modeller må derfor ta hensyn til dette for at de skal være nyttige redskaper som bærekraftige beslutningsmodeller. Kursserien Bærekraftig finans ser på disse utfordringene. 

 

Bilde av en forretningsmann som  holder et nettbrett.
Bilde av en forretningsmann som  holder et nettbrett.

Prosjektledelse

Samfunnet vårt står foran store utfordringer som krever tilpasning og endring. Dette gjør det viktig å mestre prosjekt som arbeidsform. I disse tre kursene får du relevante kunnskaper og ferdigheter innenfor prosjektplanlegging, prosjektstyring og prosjektetablering. Det som trengs for å arbeide i eller med prosjekter.

En dame og en mann som jobber ved siden av hverandre.
En dame og en mann som jobber ved siden av hverandre.

Omstilling for bærekraft - NYHET!

I møte med økte forventninger til bærekraftig utvikling, ESG-rapportering, rask teknologiutvikling og endrede kundepreferanser, utfordres tradisjonelle forretningsmodeller og måter å jobbe på. Gjennom disse tre kursene får du innsikt i metoder, verktøy og teknologiske betingelser som vil hjelpe deg å jobbe mer strategisk med bærekraftig omstillingsarbeid for økt konkurransekraft.

Bilde av en smilende mann i rutete blå skjorte
Bilde av en smilende mann i rutete blå skjorte

Ledelse under konstant endring

Endring er en stor del av det å være en leder. Ledere og organisasjoner må håndtere endring hele tiden. Dette skjer på nye måter, med nye tilnærminger og verktøy, under nye forutsetninger og under tidspress. I kurset vil du lære hvordan du kan navigere, bygge endringskapasitet og skape en mening rundt ledelse og endring.

 

Bilde av en entreprenør som står på kontoret.
Bilde av en entreprenør som står på kontoret.

Bærekraft som konkurransefortrinn

Krav til grønn vekst, teknologiske nyvinninger og økt fokus på bærekraftige produkter og tjenester, påvirker forretningsmodeller og praksis. Det leder næringslivet i retning av ikke bare finansiell avkastning, men også sosialt ansvar som påvirker deres strategi, markedsføring og kommunikasjonsformer.

Bilde av en smilende kvinne
Bilde av en smilende kvinne

Økonomi og forretningsforståelse

Forståelse for hva det vil si å skape verdier, samt hva det vil si å skape en god forretningsdrift, er viktig. I disse tre kursene belyses de bedriftsøkonomiske drivkreftene bak handel av produkter og tjenester. Bedriftsøkonomi, finans og strategi knyttes opp mot FNs bærekraftsmål samt sirkulær økonomisk logikk. 

Gjennomføring

Hvert kurs har en varighet på totalt tre uker. All undervisning er digital, og felles for alle kurs er tre 3-timers nettforelesninger via Zoom på oppsatte tider. Det gjøres opptak fra nettsamlingene i de fleste kursene. I tillegg til nettsamlingene jobber du med fagstoff i ulike former via læringsplattformen Insendi. Innholdet kan variere fra kurs til kurs, f.eks. video, oppgaver, diskusjoner, selvtester m.m.

Alt du trenger for å gjennomføre kurset vil du finne på Insendi. Dersom du har planer om å gjennomføre alle tre kurs i en kursserie og formalisere med eksamen, vil du måtte regne med å kjøpe en bok eller to i tillegg.

Slik fungerer det

  1. Velg kurs: Hver kursserie består av tre kurs der hvert delkurs utgjør en separat enhet. Du kan melde deg på ett eller flere kurs innen samme serie. Eller på tvers av kursserier, avhengig av hva du har behov for. Kursene kan tas i den rekkefølgen du ønsker.
  2. Mulighet for eksamen: Dersom du har meldt deg på tre kurs fra samme kursserie, samt oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien. Les mer om eksamen her.