-
BI Executive - videreutdanning

EXECUTIVE SHORT COURSES

Disse korte kursene gir deg kunnskap med faglig tyngde, levert i et kompakt format. Alle kurs gjennomføres online - slik at du har frihet til å delta fra der du er.

ONLINE, FLEKSIBELT OG KOMPAKT

De korte kursene gjennomføres 100% online. Det blir diskusjon, interaksjon og læring - bare i et kompakt format.

Hvert kurs gjennomføres på tre uker, med en digital tre-timers samling per uke. I tillegg jobber du med stoff og aktiviteter på læringsplattformen.

Alle kurs som tilbys er valgt ut med spesiell relevans for bedrifter og organisasjoner i 2022.

Kurstilbud

Gjennomsiktig globe i naturen
Gjennomsiktig globe i naturen

Bærekraft i daglig drift - NYHET!

FNs bærekraftsmål er rammen for hvordan verden skal utvikle seg frem til 2030. Men hva innebærer disse målene og hvilken betydning har de for deg og organisasjonen du jobber i? Bærekraft i daglig drift gir deg kompetansen du trenger for å knytte sammen virksomhetens kjerneaktiviteter med bærekraftsarbeid. Kursserien er utviklet i samarbeid med SMB Norge, Næringshagene i Norge og Bergen næringsråd.

Illustrasjon av bærekraftig utvikling
Illustrasjon av bærekraftig utvikling

Bærekraftig finans

Tradisjonelle økonomiske modeller tar utgangspunkt i kapital og arbeidskraft som knappe ressurser. Dagens situasjon viser at det også er knapphet på naturgitte økologiske ressurser. Framtidens økonomiske modeller må derfor ta hensyn til dette for at de skal være nyttige redskaper som bærekraftige beslutningsmodeller. Kursserien Bærekraftig finans ser på disse utfordringene. 

Bilde av to mennesker som ser på en dataillustrasjon
Bilde av to mennesker som ser på en dataillustrasjon

Digital forretningsforståelse

Digitalisering har stor påvirkning på alle sektorer i næringslivet. I disse tre kursene får du en innføring i hvordan en virksomhet kan utnytte digitalisering for å fremme lønnsomhet og konkurransefortrinn, samt hvordan digitalisering påvirker strategisk tenkning, ledelse og innovasjon. 

Illustrasjon av en forretningsplan
Illustrasjon av en forretningsplan

Økonomi og forretningsforståelse

Forståelse for hva det vil si å skape verdier samt hva det vil si å skape en god forretningsdrift er viktig. I disse tre kursene belyses de bedriftsøkonomiske drivkreftene bak handel av produkter og tjenester. Bedriftsøkonomi, finans og strategi knyttes opp mot FNs bærekraftsmål samt sirkulær økonomisk logikk. 

Illustrasjon av en forretningsplan
Illustrasjon av en forretningsplan

Customer experience management

Det er et økt fokus på 'customer experience' som konkurransefortrinn i markedet. I kursserien Customer experience management introduseres du til feltet, lærer metoder for å måle kundeopplevelser, og ser på muligheter og utfordringer ved digital markedsføring fra et tverrfaglig perspektiv. Kursene foregår på engelsk.

Et barn som står med en superheltkappe og ser utover en dal
Et barn som står med en superheltkappe og ser utover en dal

Ledelse under konstant endring

Endring er en stor del av det å være en leder. Ledere og organisasjoner må håndtere endring hele tiden – på nye måter, med nye tilnærminger og verktøy, under nye forutsetninger og under tidspress. Kursserien Ledelse under konstant endring vil du lære hvordan du kan navigere, bygge endringskapasitet og skape en mening rundt ledelse og endring.Illustrasjon av et tre med en sommerfugl
Illustrasjon av et tre med en sommerfugl

Bærekraft som konkurransefortrinn

Krav til grønn vekst, teknologiske nyvinninger og økt fokus på bærekraftige produkter og tjenester, påvirker forretningsmodeller og praksis. Det leder næringslivet i retning av ikke bare finansiell avkastning, men også sosialt ansvar som påvirker deres strategi, markedsføring og kommunikasjonsformer.

En penn som ligger på et papir
En penn som ligger på et papir

Prosjektledelse

Samfunnet vårt står foran store utfordringer som krever tilpasning og endring, og som gjør det viktig å mestre prosjekt som arbeidsform. I disse tre kursene får du relevante kunnskaper og ferdigheter innenfor prosjektplanlegging, prosjektstyring og prosjektetablering - det som trengs for å arbeide i eller med prosjekter.

Bilde av en matematisk kalkyle
Bilde av en matematisk kalkyle

Money Matters - NYHET!

Kursserien Money Matters er spesielt utviklet for å hjelpe ledere i arbeidet med å utvikle et rammeverk for finansiell styring og kontroll. Kursene gir til sammen kunnskap og læring som bygger på hverandre, slik at du får umiddelbar og anvendbar kunnskap innen finansiell styring, cash management og kontroll.


Bilde av en person som går oppover trapper i solnedgang
Bilde av en person som går oppover trapper i solnedgang

Strategi i praksis

Strategi handler om å velge virksomhetens fremtid. Strategi handler om å tilpasse virksomheten for vekst i stadig skiftende omgivelser. Over tid har det utviklet seg en del analysemetoder som har vist seg nyttige for å kunne definere en gjennomarbeidet strategi. Denne kursserien gir deg en god innføring i strategisk implementering, forretningsmodeller og analyse.

Gjennomføring

Hvert kurs har en varighet på totalt tre uker. All undervisning er digital, og felles for alle kurs er tre 3-timers nettforelesninger via Zoom på oppsatte tider. Det gjøres opptak fra nettsamlingene i de fleste kursene. I tillegg til nettsamlingene jobber du med fagstoff i ulike former via læringsplattformen Insendi. Innholdet kan variere fra kurs til kurs, f.eks. video, oppgaver, diskusjoner, selvtester m.m.

Alt du trenger for å gjennomføre kurset vil du finne på Insendi. Dersom du har planer om å gjennomføre alle tre kurs i en kursserie og formalisere med eksamen, vil du måtte regne med å kjøpe en bok eller to i tillegg.

Slik fungerer det

  1. Velg kurs: Hver kursserie består av tre kurs der hvert delkurs utgjør en separat enhet. Du kan melde deg på ett eller flere kurs innen samme serie eller på tvers av kursserier avhengig av hva du har behov for. Kursene kan tas i den rekkefølgen du ønsker.
  2. Mulighet for eksamen: Dersom du har meldt deg på tre kurs fra samme kursserie, samt oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien. Les mer om eksamen her.