Executive - videreutdanning

Executive Short Programmes

Executive Short Programmes er intensive kvalitetskurs på høyt faglig nivå for deg som er i arbeid og ønsker å oppdatere deg på et spesifikt fagområde. Kursene varer i 2 til 4 dager, er uten studiepoeng og har ingen eksamen.

Kursoversikt

Det er per nå ingen planlagte kurs. Ta kontakt for hjelp til å finne andre muligheter!

HVEM KAN DELTA? 

Executive Short Programmes (ESP) er åpne kurs hvor det ikke praktiseres formaliserte opptakskrav. Det forventes i stedet at du har en god kombinasjon av teoretisk bakgrunn og praktisk erfaring.

Du deltar på et Executive Short Programmes fordi du ønsker praktisk læring og verktøy du kan ta i bruk på jobben. Gjennom dialog med våre fremste fagressurser diskuteres praktiske real-life problemstillinger i et dynamisk og inspirerende læringsmiljø der vi kombinerer forelesninger, refleksjonsbolker, plenumsdiskusjoner og gruppeoppgaver.

Størrelsen på kursgruppene er bevisst begrenset for å maksimere læringsutbyttet og muligheten for individuell oppfølging. 

"Inspirerende og interessant å delta på Executive Short Programmes og møte et godt miljø med spennende fagpersoner. Veldig profesjonelt tilrettelagt, med en effektiv og praktisk gjennomføring som lett lar seg kombinere med jobb. Fint at foreleserne er engasjerte i deltakernes problemstillinger, og at det legges inn mange case for god gruppe-dynamikk. Alt i alt en veldig positiv opplevelse."

KRISTIN STORMANGER

Category Director, Stokke AS

HVORDAN SIKRE AT DU FAKTISK LÆRER NOE? 

BIs intensjon er å levere økt kompetanse til næringslivet. Derfor jobber vi hardt for å hjelpe deg å få maksimalt utbytte av kurset. I forkant får du tilsendt relevant materiell slik at du har mulighet til å forberede deg best mulig. Noen ganger inviterer vi til å sende inn en beskrivelse av utfordringer du møter i arbeidshverdagen, slik at våre forelesere kan forberede en diskusjon omkring dette under kurset.

KURS = NETTVERK 

Som deltaker møter du andre som har lignende utfordringer som deg selv. BI legger til rette et miljø som stimulerer deg til å knytte nye kontakter. Gjennom god interaksjon i klasserommet, felles lunsjer og nettverksmiddagen første eller andre kursdag, får du god anledning til å bli kjent med foreleserne og de øvrige kursdeltakerne.

DELTA FLERE FRA SAMME BEDRIFT?

Vi vet at læringsutbytte øker når flere kolleger deltar sammen. Dere kan diskutere og sparre med hverandre under selve kurset med utgangspunkt i en felles referanseramme. Samtidig får dere en unik mulighet til å utnytte ny kunnskap og bygge videre på dette når dere er tilbake på arbeidsplassen.

Ta derfor gjerne kontakt med oss i forkant for et tilbud dersom dere er flere fra samme arbeidsplass som planlegger å delta sammen.

Dette sier tidligere deltakere om Executive Short Programmes

"For egen læring inspirerte kurset meg til vurdere faste årlig kurs innen ledelse og organisasjon ved BI."

"Veldig bra kurs!! Konkret og med nyttige tips til å bruke i hverdagen. Gleder meg til neste kurs."

"Jeg satte pris på antallet, hastigheten og involveringen fra kursdeltagerne."

"Jeg likte veldig godt at det var lagt inn tid til diskusjoner, og tre intense dager gav mersmak på flere kurs på BI."

"Aktivt, intensivt kurs. Fint at kurset bygger på aktiv deltakelse fra den enkelte. Fin balanse mellom case og undervisning."

"Inspirerende og konkret. Meget godt fornøyd.""Interessante temaer presentert på en god og forståelig måte. Gode eksempler og praktiske oppgaver som var med på å øke forståelse av det faglige stoffet. Deltakelse på kurset gav meg økt motivasjon i min lederrolle."

"God veiledning i forbindelse med egne problemstillinger. Bra med ærlige og reelle vurderinger av prosjekter og problemstillinger."

"Jeg var svært godt fornøyd med kurset. Jeg fikk et stort faglig utbytte og har tatt med meg flere av modellene inn i mitt daglige virke."

"Meget bra og inspirerende kurs. Gjenkjennelige problemstillinger. Også veldig ok med deltagere fra mange forskjellige bedrifter og offentlige etater."

"Veldig bra gjennomført kurs med høyt utbytte og fin balanse mellom foredragsholderne. De var tydelige, tilstedeværende og var interessert i deltakerne!"

PRAKTISK INFORMASJON

Pris

Prisene finner du oppgitt under hvert enkelt kurs. Prisen inkluderer kursdokumentasjon og all servering under kurset, inklusiv nettverksmiddagen første eller andre kursdag.

Påmelding

Det praktiseres løpende påmelding. Påmeldingsskjema finner du på nettsiden for det enkelte kurs. Deltakerantallet varierer fra 15 til 30 deltakere for best mulig læringsutbytte og interaksjon.

Eksamen

Det er ingen eksamen, men vi krever 100% oppmøte og aktiv deltagelse for å få deltagerbevis.