Studier og kurs

Executive Short Programmes

Executive Short Programmes er intensive kvalitetskurs på høyt faglig nivå for deg som er i arbeid og ønsker å oppdatere deg på et spesifikt fagområde. Kursene varer i 2 til 5 dager og har ingen eksamen.

Du deltar på et Executive Short Programmes fordi du ønsker praktisk læring og verktøy du kan ta i bruk på jobben. Gjennom dialog med våre fremste fagressurser diskuteres praktiske real-life problemstillinger i et dynamisk og inspirerende læringsmiljø der vi kombinerer forelesninger, refleksjonsbolker, plenumsdiskusjoner og gruppeoppgaver.

HVEM KAN DELTA? 

Executive Short Programmes er åpne kurs hvor det ikke praktiseres formaliserte opptakskrav. Den primære målgruppen er ledere og spesialister i både privat og offentlig sektor. Det antas derfor at du har en god kombinasjon av teoretisk bakgrunn og praktisk erfaring.

 

Introduksjon Executive Short Programmes

Kursoversikt 2017 

Mai

Juni

Oktober

Desember


Kursoversikt 2018

Mars


Kursoversikten vil bli fortløpende oppdatert.

"Inspirerende og interessant å delta på Executive Short Programmes og møte et godt miljø med spennende fagpersoner. Veldig profesjonelt tilrettelagt, med en effektiv og praktisk gjennomføring som lett lar seg kombinere med jobb. Fint at foreleserne er engasjerte i deltakernes problemstillinger, og at det legges inn mange case for god gruppe-dynamikk. Alt i alt en veldig positiv opplevelse."

KRISTIN STORMANGER

Category Director, Stokke AS

HVORDAN SIKRE AT DU FAKTISK LÆRER NOE? 

BIs intensjon er å levere økt kompetanse til næringslivet. Derfor jobber vi hardt for å hjelpe deg å få maksimalt utbytte av kurset. I forkant får du tilsendt relevant materiell slik at du har mulighet til å forberede deg best mulig. Noen ganger inviterer vi til å sende inn en beskrivelse av utfordringer du møter i arbeidshverdagen, slik at våre forelesere kan forberede en diskusjon omkring dette under kurset.

KURS = NETTVERK 

Som deltaker møter du andre som har lignende utfordringer som deg selv. BI legger til rette et miljø som stimulerer deg til å knytte nye kontakter. Gjennom god interaksjon i klasserommet, felles lunsjer og nettverksmiddagen første eller andre kursdag, får du god anledning til å bli kjent med foreleserne og de øvrige kursdeltakerne.

DELTA FLERE FRA SAMME BEDRIFT?

Vi vet at læringsutbytte øker når flere kolleger deltar sammen. Dere kan diskutere og sparre med hverandre under selve kurset med utgangspunkt i en felles referanseramme. Samtidig får dere en unik mulighet til å utnytte ny kunnskap og bygge videre på dette når dere er tilbake på arbeidsplassen.

Ta derfor gjerne kontakt med oss i forkant for et tilbud dersom dere er flere fra samme arbeidsplass som planlegger å delta sammen.

PRAKTISK INFORMASJON

Pris

Prisene finner du oppgitt under hvert enkelt kurs. Prisen inkluderer kursdokumentasjon og all servering under kurset, inklusiv nettverksmiddagen første eller andre kursdag.

Påmelding

Det praktiseres løpende påmelding. Påmeldingsskjema finner du på nettsiden for det enkelte kurs. Deltakerantallet varierer fra 15 til 30 deltakere for best mulig læringsutbytte og interaksjon.

Eksamen

Det er ingen eksamen, men vi krever 100% oppmøte og aktiv deltagelse for å få deltagerbevis.

Kontakt oss

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med oss.

E-post: esp@bi.no
Tlf: 46 41 00 86/46 41 05 84