BI Executive - videreutdanning

Gratis kompetanseheving for permitterte og arbeidsledige

Myndighetene har bevilget ekstra midler til kompetanseheving for de som er rammet av koronakrisen. I samarbeid med tolv partnere tilbyr Handelshøyskolen BI nå gratis nettbaserte kurs til permitterte og ledige.

Vi kan tilby høyaktuelle kurs innen prosjektledelse, digitalisering og strategi. Kursene tilhører vårt helt nye tilbud av nettbaserte, korte kurs - for deg som ønsker holde deg oppdatert på relevante og fremtidsrettede fagområder. Kursene har en varighet på 3-4 uker og det er ingen opptakskrav. 

KURSTILBUD:
PROSJEKTSTYRING - Fulltegnet

I dette kurset lærer du hvorledes en styrer et prosjekt, herunder om forskjellige utfordringer, verktøy, oppgaver, ansvar og grep som må til for å holde ressursene på rett kurs gjennom prosjektet fram til målet er nådd.

Hva lærer du?

 • Kunne bygge et helhetlig styringssystem for et prosjekt.
 • Kunne redegjøre for prosjektleders oppgaver og ansvar i det daglige prosjektarbeidet.
 • Kjenne betydningen av- og sammenhengen mellom suksessfaktorer, suksesskriterier, prosjektsuksess, gevinstrealisering og verdiskapning i prosjekter.
 • Vite hva som gir motiverte teammedarbeidere, og hva som fremmer teamets funksjonsevne.
 • Kjenne til det særegne ved virtuelle/distribuerte team, og hva en må ta hensyn til i denne sammenheng.

Fulltegnede og oppstartede kurs nedenfor:

KURSTILBUD:
DIGITALE ENDRINGER - NB: FULLTEGNET

Digitalt endringsarbeid omfatter å kunne håndtere reaksjoner som oppstår i en organisasjon samt å bidra til at de som skal iverksette en endring er organisert for å kunne lykkes. I dette kurset lærer du å håndtere reaksjoner som oppstår i en organisasjon ved digitale endringer. 

Hva lærer du?

 • Forstå krefter og motkrefter ved digitale endringer
 • Prinsipper for organisering i tverrfaglige team

KURSTILBUD:
PROSJEKTBEGREPET OG PROSJEKTETABLERING - NB: FULLTEGNET

Samfunnet vårt står foran store utfordringer som krever tilpasning og endring, og som gjør det viktig å mestre prosjekt som arbeidsform. I dette kurset får du en innføring i prosjektbegrepet og lærer hvorledes et prosjekt kan settes i gang. 

Hva lærer du?

 • Definere et prosjekt, vite hva som kjennetegner prosjekt og kunne skille mellom forskjellige typer av prosjekter.
 • Etablere prosjektmandat.
 • Forstå interessentbegrepet, kunne gjennomføre interessentanalyse og velge gode strategier for interessenthåndtering.
 • Forstå viktigheten av en businesscase som grunnlag for et prosjekt.
 • Kjenne til utfordringer omkring gevinstrealisering og kunne lage en gevinst-realiseringsplan.

NB: Kurset er nå fulltegnet.

 

KURSTILBUD:
PROSJEKTPLANLEGGING OG PROSJEKTORGANISERING - NB: FULLTEGNET

I dette kurset lærer du å lage gode og gjennomførbare planer for prosjekt, og hvorledes et prosjekt organiseres for å lykkes.

Hva lærer du?

 • Forstå viktige planleggingsprinsipper.
 • Beherske overordnet planlegging av prosjektet, med vekt på milepæl-planlegging.
 • Kunne lage og bruke ansvarskart på forskjellige nivå i prosjektarbeidet.
 • Kjenne til forskjellige sentrale prinsipper for organisering av prosjekter og forstå ekstern og intern organisering av prosjekter.
 • Være kjent med de forskjellige rollene i prosjektarbeidet, og hva de innebærer.

NB: Kurset er fulltegnet.

Large-GettyImages-626621552_liten.jpg

 

KURSTILBUD: DIGITALT INNOVASJONSARBEID - NB: FULLTEGNET

Utvikling i digital teknologi har bidratt til nye metoder og verktøy for innovasjon, spesielt for digitale prosesser og tjenester. I dette kurset får du en innføring i innovatørens metode som er et rammeverk for å utvikle digitale prosesser og tjenester. Du vil også lære hvordan du kan designe en digital løsning på 1-2-3 gjennom en oppgave der du kan designe en mock-up til en løsning.

Hva lærer du?

 • Forståelse for metoder og prinsipper for digital innovasjon
 • Å kunne anvende teknikker og verktøy for digital innovasjon

NB: Kurset er fulltegnet.

STRATEGISKE VALG OG FORRETNINGSMODELLER - NB: FULLTEGNET

Det er flere måter å tenke verdiskaping på enn en ren verdikjede. Og i dag er det også viktig å få med seg hvilken betydning digitaliseringen har i valg av overordnet strategi. Hvilken risiko er man villig til å ta? Hvor finnes det unike som gjør at akkurat din virksomhet velges?
Strategiske valg handler om å velge retning for en virksomhet basert på analyser av omgivelsene og egne ressurser. I dette kurset tar vi for oss utviklingen av ulike forretningsmodeller. 

Hva lærer du?

 • Redegjøre for utviklingen av forretningsmodeller
 • Begrunne et strategisk valg

Large-GettyImages-1127501304_liten.jpg

KURSTILBUD:
STRATEGISK IMPLEMENTERING - NB: FULLTEGNET

Djevelen gjemmer seg i detaljene – er det sagt. Det hjelper ikke med gode strategiske planer dersom de ikke lar seg gjennomføre. Dette kurset tar for seg viktige prinsipper for strategisk implementering; organisering, prosjekter og strategiske kart og ikke minst kommunikasjon og oppfølging.  

Hva lærer du?

 • Bygge opp en realistisk plan for implementering av en valgt strategi
 • Formulere et strategisk kart
 • Identifisere viktige utfordringer i strategiske forandringer

NB: Fulltegnet

GJENNOMFØRING

Kurset gjennomføres 100% nettbasert. Undervisningen foregår online og består av webinarer og andre digitale læringselementer, som undervisningsopptak, podkaster og videosnutter. 

PÅMELDING: HVEM KAN SØKE?

Alle som er registrert som permittert/arbeidsledig hos NAV og som kan bekrefte dette ved å laste opp dokumentasjon fra NAV, kan benytte seg av tilbudet hos BI. Dokumentasjon kan også være permitteringsvarsel der navn og permitteringsperiode fremgår, i tillegg til dokumentasjon fra NAV ifm. kompensasjonsordningen for næringsdrivende. Vi har 250 plasser per kurs og det er "førstemann til mølla"-prinsippet. Det er ingen opptakskrav for kursene.

Forelesere

Tore Aalberg

Tore Aalberg er utdannet i Forsvaret, og hadde sin første prosjektlederstilling i Norsk Data i 1984. Han har siden rukket å lede mer enn 100 prosjekter. Videre er han kjent for å bygge undervisningen på praktiske eksempler fra reelle prosjekter. 

Aalberg underviser i prosjektledelse-kursene.

Ragnvald Sannes

Ragnvald Sannes er Førstelektor ved Institutt for strategi og entreprenørskap. Han arbeider innenfor informasjonsteknologisk ledelse, og fokuserer på forholdet mellom bedrifter og teknologi. Sannes underviser i introduksjonskurs innenfor Strategi, Den digitale bedriften, Bedriftsutvikling og teknologi. 

Sannes er foreleser på digitaliseringskursene.

Erik Wilberg

Erik Wilberg er førsteamanuensis ved Institutt for strategi og entreprenørskap. Hans profesjonelle interesser er mediestrategi og organisasjon, noe som også gjennspeiles i Wilberg sine publikasjoner. I sin undervisning tar han i bruk Blended Learning - en undervisningsform som kombinerer digitale løsninger og ansikt-til-ansikt-kommunikasjon.

Wilberg underviser i strategi-kursene.

Tore Aalberg

Tore Aalberg er utdannet i Forsvaret, og hadde sin første prosjektlederstilling i Norsk Data i 1984. Han har siden rukket å lede mer enn 100 prosjekter. Videre er han kjent for å bygge undervisningen på praktiske eksempler fra reelle prosjekter. 

Aalberg underviser i prosjektledelse-kursene.

Erik Wilberg

Erik Wilberg er førsteamanuensis ved Institutt for strategi og entreprenørskap. Hans profesjonelle interesser er mediestrategi og organisasjon, noe som også gjennspeiles i Wilberg sine publikasjoner. I sin undervisning tar han i bruk Blended Learning - en undervisningsform som kombinerer digitale løsninger og ansikt-til-ansikt-kommunikasjon.

Wilberg underviser i strategi-kursene.

Ragnvald Sannes

Ragnvald Sannes er Førstelektor ved Institutt for strategi og entreprenørskap. Han arbeider innenfor informasjonsteknologisk ledelse, og fokuserer på forholdet mellom bedrifter og teknologi. Sannes underviser i introduksjonskurs innenfor Strategi, Den digitale bedriften, Bedriftsutvikling og teknologi. 

Sannes er foreleser på digitaliseringskursene.

Vil du lære mer og få studiepoeng?

Alle kurstilbudene til arbeidsledige og permitterte er valgt ut fra en kursserie med tre kurs innen samme tema. Hver for seg gir ikke de enkeltstående kursene studiepoeng og det er ingen opptakskrav eller eksamen.

Dersom du ønsker å ta eksamen og få 7,5 studiepoeng, må du melde deg på alle tre kurs fra samme kursserie og deretter søke om opptak på eksamen. Husk at du må oppfylle opptakskravene for å ta eksamen på BI.

NB! Ikke alle kursene tilbys gratis. For å ta eksamen vil du selv måtte kjøpe de kursene du mangler og betale en egen eksamensavgift (kr. 1950,- per eksamen).

SAMARBEIDSPARTNERE

Tilbudet er et samarbeid mellom Handelshøyskolen BI og tolv ulike partnere fra ulike deler av arbeidslivet.

bilde_partnere.jpg