BI Executive - videreutdanning

Gratis kompetanseheving

For nyutdannede, unge med lav tilknytning til arbeidslivet, permitterte og arbeidsledige.

Myndighetene har bevilget midler til kompetanseheving for de som har det vanskeligst i arbeidsmarkedet nå. Denne gangen er kursene med studiepoeng, og tilbudene er særlig rettet mot nyutdannede, unge med liten jobberfaring som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet, og ledige og permitterte. Tilbudet består av fem kurs høstsemesteret 2021 som gir formalkompetanse med 7,5 studiepoeng på hvert kurs.

Så benytt denne muligheten til å forsterke dine muligheter på arbeidsmarkedet med relevant, oppdatert kompetanse!

FORSTERK DINE MULIGHETER I ARBEIDSMARKEDET

Handelshøyskolen BI er en trippel-akkreditert vitenskapelig høyskole. Kombinasjonen av akademisk tyngde og praktisk orientering vil gi deg verdifull og etterspurt kompetanse i arbeidslivet. BI har sterke kontakter inn i næringslivet og det er gjennom vår tette kontakt med virksomheter i privat og offentlig sektor, kombinert med forskning, vi utvikler våre kurs. Vi har valgt ut fem kurs basert på hva vi vet virksomheter særlig etterspør og som kan bidra til at du stiller sterkere ved jobbsøk. Du kommer til å møte noen av våre dyktigste og mest etterspurte undervisere som hjelper deg til å omsette teori til praksis i arbeidslivet.

Kursoversikt

Planter som vokser

Bærekraft som konkurransefortrinn

Kurset fokuserer på de enorme mulighetene for verdiskapning som ligger i grensesnittet mellom ny teknologi, digitalisering, nye markeder og bærekraft. Les mer og meld deg på her

Et robothode med biter som flyr ut av hodet

Digital forretningsforståelse

Digital forretningsforståelse er et av kompetanseområdene som er blant de aller mest etterspurte i dagens arbeidsmarked. Les mer og meld deg på her.

Dame som presenterer noe på et møte

Økonomi og forretningsforståelse

Kurset vil bidra til å gi deg oppdatert kunnskap om de overordnede sammenhengene mellom fagområdene bedriftsøkonomi, strategi, finans, og sirkulær økonomisk logikk. Kurset er dessverre fulltegnet.

Folk som snakker under et møte

Customer Experience Management

Kurset ser bl.a. nærmere på kunder/brukeres direkte og indirekte interaksjon med virksomheten fra flere perspektiv. Les mer og meld deg på her.

Gruppe som jobber sammen

Prosjektledelse 1

Dette kurset gir deg relevante kunnskaper og ferdigheter innenfor prosjektarbeid og utvikling. Les mer og meld deg på her.

HVEM KAN SØKE OG NÅR STARTER DET

Hele kurstilbudet retter seg hovedsakelig mot nyutdannede, unge med lite jobberfaring og som er permittert eller arbeidsledig.  Målet er at disse kursene skal bidra til å øke jobbsjansen og styrke tilknytningen til arbeidslivet.

Kursene er finansiert av Kompetanse Norge/DIKU gjennom programmet ‘’Tilskudd til fleksible utdanningstilbud for nyutdannede, unge uten jobberfaring og ledige/permitterte’’. Opptakskravet er generell studiekompetanse. Man kan også søke på bakgrunn av realkompetanse.

Alle kursene gjennomføres høstsemesteret 2021 og starter i august og september. Se mer detaljert informasjon under hvert enkelt kurs.

MÅ DU BETALE NOE?

Kursene er gratis – det er ingen studieavgift eller eksamensavgift, men du må selv kjøpe pensumlitteraturen som du får oversikt over etter at du har blitt tatt opp på kurset.

HVORDAN FUNGERER DET?

Kursene er dimensjonert for deltidsgjennomføring 25% av full studieprogresjon, slik at du har god tid til jobbsøk eller jobb med siden av. Kursgjennomføringene er 100% digitalt, med nettsamlinger på Zoom til oppsatte tider. Det gjøres opptak av samlingene for økt fleksibilitet. I tillegg forventes det at du jobber med pensumlitteraturen og læringsressurser på læringsplattformen gjennom kursperioden Eksamensformene i kursene varierer mellom prosjektoppgave og 72 timers hjemmeeksamen, der målet er at eksamen blir en viktig del av læreprosessen.

KARRIERETJENESTER

Som et ekstratilbud vil du også tilbys karrieretjenester via BIs Karrieresenter. I løpet av kurset vil du bli invitert til et webinar med en veileder fra BIs karriereservice. Her vil du få  konkrete tips til jobbsøking og en presentasjon av BIs karriereportal som du vil få tilgang til. Karriereportalen inneholder jobbsøkerkurs, stillingsutlysninger og en rekke andre tips. Vi vil også tilby en CV-dag hvor du kan få individuell tilbakemelding på CVen din.

LIVSLANG LÆRING

Alle de fem kursene kan innpasses i BIs Bachelor of Management-grad. Denne graden er tilpasset livslang læring, der studenter kan sette sammen de fleste elementene etter eget ønske fra alle typer utdanningsområder.

KONTAKT OSS

Har du spørsmål om kurstilbudene, ta kontakt med oss for å få snakke med en av våre flinke veiledere. Bruk Kontakt oss-ikonet nederst i høyre hjørne på alle sider.