Masterstudier

Sikkerhets­ledelse og kultur­forståelse

Denne mastergraden legger vekt på å øke kunnskaps-, kompetanse- og ferdighetsnivå innen sikkerhetsspørsmål til ledere og medarbeidere i ulike sektorer av det norske samfunn.

Bakgrunn for studiet

Sikkerhet er blitt en sentral utfordring både for samfunnet generelt og for alle typer av virksomheter, forsvar, politi og frivillige organisasjoner. Sikkerhetsutfordringene verden og de enkelte nasjoner står overfor kan ikke lenger løses med ett spesifikt tiltak gjennomført av én aktør uavhengig av alle andre. Det krever en mer helhetlig og koordinert tverrsektoriell tilnærming. Dette krever medarbeidere med styrket kompetanse og evne til å analysere og vurdere komplekse situasjoner. De må ta taktiske, operative og strategiske beslutninger i samhandling på tvers av profesjoner, sektorer og fagmiljøer. 

Hva lærer du? 

Gjennom fem programmer, hvor sikkerhets- og kulturtemaer går som en rød tråd, gjør dette studiet deg bedre rustet til å:

  • Ta beslutninger og bidra i beslutningsprosesser både i nasjonal og internasjonal kontekst
  • Lede andre mennesker på en selvstendig og reflekterende måte
  • Kjenne dine muligheter og begrensninger med hensyn til kunnskap, omgivelsene og de handlingsalternativene du har til rådighet

Spesialiseringens oppbygging

Innenfor graden tilbys totalt fem delprogrammer som du må gjennomføre i sin helhet for å få spesialiseringen innen sikkerhetsledelse og kulturforståelse. Studiet er oppbygget for å kunne fullføres over tre år på deltid. Enkelte programmer inkluderer samlinger gjennomført som en studietur til utlandet. Mer informasjon om opptakskrav, pris, eksamen, gjennomføring etc. finner du inne på hvert enkelt program.
Merk at alle programmene er utviklet for å kunne inngå i en åpen Master of Management-grad for de som ikke ønsker spesialiseringen.

Semester Program
Vår 2022 Kulturforståelse og etikk i sikkerhetsledelse
Vår 2022 Digital sikkerhet for ledere
Høst 2021 Organisering for det uventede
Høst 2021 Kriseledelse og logistikk
Høst 2021 Sikkerhetsledelse og konflikthåndtering
Vår 2022 Terrorisme og terrorbekjempelse

HVEM PASSER STUDIET FOR? 

Studiet er aktuelt for alle som arbeider med beredskap og sikkerhet, både nasjonalt og internasjonalt. Studiet er spesielt rettet mot ansatte i politi, forsvar og bistandsorganisasjoner, samt kommuner og departementer. Studiet passer også for private virksomheter som har fokus på beredskap eller jobber internasjonalt.

Hvorfor BI?

  • Studiet er samlingsbasert og er tilrettelagt for å kunne kombineres med en krevende jobb
  • Du kan velge å ta et eller flere enkeltprogrammer eller hele spesialiseringen
  • Du møter erfarne forelesere med mye praktisk erfaring kombinert med høy forskningskvalitet
  • Nettverk – du og dine medstudenter er med på å skape en felles plattform og felles forståelse for sikkerhetsarbeid
  • BI er en internasjonalt anerkjent høyskole, og den eneste i Norge med tre internasjonale akkrediteringer

Mulige stipender

Stipendordning fra LO for etter- og videreutdanning:

Kontakt oss


Rikke Cecilie Keim
Business Developer
E-post: rikke.keim@bi.no
Telefon: 464 10 121

ATA Secretary General, Jason Wiseman about global security challenges

RELEVANT LESESTOFF

Hvordan god kommunikasjon kan være med på å forhindre følelsen av hjelpeløshet, i en tid med mye hjemmekontor:Kronikk om EU sin holdning til avdemokratiseringen i Polen og Ungarn: