-
Masterstudier

Sikkerhets­ledelse og kultur­forståelse

Denne mastergraden legger vekt på å øke kunnskaps-, kompetanse- og ferdighetsnivå innen sikkerhetsspørsmål til ledere og medarbeidere i ulike sektorer av det norske samfunn.

Bakgrunn for studiet

Sikkerhet er blitt en sentral utfordring både for samfunnet generelt og for alle typer av virksomheter, forsvar, politi og frivillige organisasjoner. Sikkerhetsutfordringene verden og de enkelte nasjoner står overfor kan ikke lenger løses med ett spesifikt tiltak gjennomført av én aktør uavhengig av alle andre. Det krever en mer helhetlig og koordinert tverrsektoriell tilnærming. Dette krever medarbeidere med styrket kompetanse og evne til å analysere og vurdere komplekse situasjoner. De må ta taktiske, operative og strategiske beslutninger i samhandling på tvers av profesjoner, sektorer og fagmiljøer. 

Hva lærer du? 

Gjennom seks programmer, hvor sikkerhets- og kulturtemaer går som en rød tråd, gjør dette studiet deg bedre rustet til å:

  • Ta beslutninger og bidra i beslutningsprosesser både i nasjonal og internasjonal kontekst
  • Lede andre mennesker på en selvstendig og reflekterende måte
  • Kjenne dine muligheter og begrensninger med hensyn til kunnskap, omgivelsene og de handlingsalternativene du har til rådighet

Hvem passer studiet for?

Programmet er aktuelt for alle som arbeider med beredskap og sikkerhet i privat og offentlig sektor, både nasjonalt og internasjonalt. Studiet er spesielt egnet for de som ønsker å lede effektivt i beredskapssituasjoner og som trenger verktøy for å mestre sikringsstyring i sin virksomhet. 

Executive

Bestill veiledningssamtale

Få hjelp av våre erfarne studieveiledere til å finne ut hvordan du kan bygge en grad og et studieløp som passer for deg og dine karriereplaner.

Registrer deg

Spesialiseringens oppbygging

Innenfor graden tilbys totalt fem delprogrammer. For å oppnå graden med spesialiseringen innen sikkerhetsledelse og kulturforståelse må man gjennomføre Sikkerhetsledelse og konflikthåndtering og fire av de resterende fem programmene. Studiet er oppbygget for å kunne fullføres over tre år på deltid. Enkelte programmer inkluderer samlinger gjennomført som en studietur til utlandet. Mer informasjon om opptakskrav, pris, eksamen, gjennomføring etc. finner du inne på hvert enkelt program.

Merk at alle programmer kan tas enkeltstående, eller inngå i en generell Master of Management-grad for de som ikke ønsker spesialisering.


Programmer med gjennomføring vår

Semester Program
Vår 2024  Kulturforståelse, forhandlinger og etisk refleksjon
Vår 2024 Digital sikkerhet for ledere
Vår 2024 Terrorisme og terrorbekjempelse

Programmer med gjennomføring høst 

Semester Program
Høst 2024 Organisering for det uventede
Høst 2024 Sikkerhetsledelse og konflikthåndtering

Hvorfor BI?

  • Studiet er samlingsbasert og er tilrettelagt for å kunne kombineres med en krevende jobb
  • Du kan velge å ta et eller flere enkeltprogrammer eller hele spesialiseringen
  • Du møter erfarne forelesere med mye praktisk erfaring kombinert med høy forskningskvalitet
  • Nettverk – du og dine medstudenter er med på å skape en felles plattform og felles forståelse for sikkerhetsarbeid
  • BI er en internasjonalt anerkjent høyskole, og den eneste i Norge med tre internasjonale akkrediteringer

Stipender

Stipendordning fra LO for etter- og videreutdanning:

Spørsmål? Kontakt oss!

info@bi.no