Executive Master of Management

Sikkerhets­ledelse og kultur­forståelse

Denne mastergraden legger vekt på å øke kunnskaps-, kompetanse- og ferdighetsnivå innen sikkerhetsspørsmål til ledere og medarbeidere i ulike sektorer av det norske samfunn.

Bakgrunn for studiet

Sikkerhet er blitt en sentral utfordring både for samfunnet generelt og for alle typer av virksomheter, forsvar, politi og frivillige organisasjoner. Sikkerhetsutfordringene verden og de enkelte nasjoner står overfor kan ikke lenger løses med ett spesifikt tiltak gjennomført av én aktør uavhengig av alle andre. Det krever en mer helhetlig og koordinert tverrsektoriell tilnærming. Dette krever medarbeidere med styrket kompetanse og evne til å analysere og vurdere komplekse situasjoner. De må ta taktiske, operative og strategiske beslutninger i samhandling på tvers av profesjoner, sektorer og fagmiljøer. 

Hva lærer du? 

Gjennom 5 programmer, hvor sikkerhets- og kulturtemaer går som en rød tråd, gjør dette studiet deg bedre rustet til å:

  • ta beslutninger og bidra i beslutningsprosesser både i nasjonal og internasjonal kontekst
  • lede andre mennesker på en selvstendig og reflekterende måte
  • kjenne dine muligheter og begrensninger med hensyn til kunnskap, omgivelsene og de handlingsalternativene du har til rådighet
Breakfast seminar 29 May

Corporate Security and Business Resilience

In this breakfast seminar, we will discuss the importance of corporate security to support strategic planning while operating in volatile environments.

Spesialiseringens oppbygging

Innenfor graden tilbys totalt fem delprogrammer som du må gjennomføre i sin helhet for å få spesialiseringen innen sikkerhetsledelse og kulturforståelse. Studiet er oppbygget for å kunne fullføres over tre år på deltid. Enkelte programmer inkluderer samlinger gjennomført som en studietur til utlandet. Mer informasjon om opptakskrav, pris, eksamen, gjennomføring etc. finner du inne på hvert enkelt program.

Semester Program
Høst 2018 Sikkerhetsledelse og konflikthåndtering 
Kulturforståelse i internasjonal kontekst
Vår 2019 Organisering for det uventede
Høst 2019 Sikkerhetsledelse og konflikthåndtering 
Kriseledelse og logistikk
Vår 2020 Terrorisme og terrorbekjempelse

"UNICEF jobber for alle barn i verden, også de som bor i de farligste verdenshjørnene. Jeg ønsker å kunne bidra til så trygge humanitære operasjoner som mulig, og da kan jeg ikke tenke meg noe mer relevant å studere akkurat nå enn nettopp sikkerhet og kulturforståelse."

Helene Sandbu Ryeng

Kommunikasjonsrådgiver, UNICEF Norge

Hvorfor BI?

  • Studiet er samlingsbasert og er tilrettelagt for å kunne kombineres med en krevende jobb
  • Du kan velge å ta et eller flere enkeltprogrammer eller hele spesialiseringen
  • Du møter erfarne forelesere med mye praktisk erfaring kombinert med høy forskningskvalitet
  • Nettverk – du og dine medstudenter er med på å skape en felles plattform og felles forståelse for sikkerhetsarbeid
  • BI er en internasjonalt anerkjent høyskole, og den eneste i Norge med tre internasjonale akkrediteringer


HVEM PASSER STUDIET FOR? 

Studiet er aktuelt for alle som arbeider med beredskap og sikkerhet, både nasjonalt og internasjonalt. Studiet er spesielt rettet mot ansatte i politi, forsvar og bistandsorganisasjoner, samt kommuner og departementer. Studiet passer også for private virksomheter som har fokus på beredskap eller jobber internasjonalt.

"Som Politioverbetjent og operativ politifaglærer er det min jobb å forberede studentene på å takle konflikter og et uoversiktlig og komplekst trusselbilde i rask endring. Programmet har gitt meg faglig påfyll og etterlengtede verktøy for å forstå og håndtere dette, med drivende dyktig forelesere og inspirerende medstudenter."

Inge Meløy

Politioverbetjent, Politihøgskolen Oslo

Mulige stipender

Stipendordning fra LO for etter- og videreutdanning:

Norges Offisersforbund:

Befalets Fellesorganisasjon:

ATA Secretary General, Jason Wiseman about global security challenges

Kontakt oss


Rikke Cecilie Keim

Studiekoordinator
E-post: rikke.c.keim@bi.no
Telefon: 464 10 121

Praktisk informasjon

Gjennomføring

Den modulbaserte undervisningen gjør at studier kan kombineres med en krevende jobb. Undervisningen er derfor konsentrert i tre intensive samlinger per semester. Samlingene går normalt over tre dager og er varierte med interaktive forelesninger, case-baserte diskusjoner, simuleringer og gruppearbeid. Det er ikke obligatorisk oppmøte, men det anbefales å være tilstede så sant det lar seg gjøre. Les mer inne på hver enkelt programside.

Finansiering

Studiet er berettiget til lån i Statens Lånekasse for Utdanning. Mange studenter får studiet helt eller delvis dekket av arbeidsgiver fordi de bruker prosjektoppgaven til å skrive om konkrete problemstillinger for bedriften de er ansatt i. På denne måten vil bedriften få uttelling for investeringen de gjør i den ansattes videreutvikling.