-
Masterstudier

Sikkerhets­ledelse og kultur­forståelse

Denne mastergraden legger vekt på å øke kunnskaps-, kompetanse- og ferdighetsnivå innen sikkerhetsspørsmål til ledere og medarbeidere i ulike sektorer av det norske samfunn.

Bakgrunn for studiet

Sikkerhet er blitt en sentral utfordring både for samfunnet generelt og for alle typer av virksomheter, forsvar, politi og frivillige organisasjoner. Sikkerhetsutfordringene verden og de enkelte nasjoner står overfor kan ikke lenger løses med ett spesifikt tiltak gjennomført av én aktør uavhengig av alle andre. Det krever en mer helhetlig og koordinert tverrsektoriell tilnærming. Dette krever medarbeidere med styrket kompetanse og evne til å analysere og vurdere komplekse situasjoner. De må ta taktiske, operative og strategiske beslutninger i samhandling på tvers av profesjoner, sektorer og fagmiljøer. 

Hva lærer du? 

Gjennom seks programmer, hvor sikkerhets- og kulturtemaer går som en rød tråd, gjør dette studiet deg bedre rustet til å:

  • Ta beslutninger og bidra i beslutningsprosesser både i nasjonal og internasjonal kontekst
  • Lede andre mennesker på en selvstendig og reflekterende måte
  • Kjenne dine muligheter og begrensninger med hensyn til kunnskap, omgivelsene og de handlingsalternativene du har til rådighet

Spesialiseringens oppbygging

Innenfor graden tilbys totalt seks delprogrammer som du må gjennomføre i sin helhet for å få spesialiseringen innen sikkerhetsledelse og kulturforståelse. Studiet er oppbygget for å kunne fullføres over tre år på deltid. Enkelte programmer inkluderer samlinger gjennomført som en studietur til utlandet. Mer informasjon om opptakskrav, pris, eksamen, gjennomføring etc. finner du inne på hvert enkelt program.

Merk at alle programmer kan tas enkeltstående, eller inngå i en generell Master of Management-grad for de som ikke ønsker spesialisering.

Programmer med gjennomføring høst 2022

Semester Program
Høst 2022 Organisering for det uventede
Høst 2022 Kriseledelse og logistikk
Høst 2022 Sikkerhetsledelse og konflikthåndtering


Programmer med gjennomføring vår 2023

Semester Program
Vår 2023  Kulturforståelse, forhandlinger og etisk refleksjon
Vår 2023 Digital sikkerhet for ledere
Vår 2023 Terrorisme og terrorbekjempelse

HVEM PASSER STUDIET FOR? 

Studiet er aktuelt for alle som arbeider med beredskap og sikkerhet, både nasjonalt og internasjonalt. Studiet er spesielt rettet mot ansatte i politi, forsvar og bistandsorganisasjoner, samt kommuner og departementer. Studiet passer også for private virksomheter som har fokus på beredskap eller jobber internasjonalt.

Hvorfor BI?

  • Studiet er samlingsbasert og er tilrettelagt for å kunne kombineres med en krevende jobb
  • Du kan velge å ta et eller flere enkeltprogrammer eller hele spesialiseringen
  • Du møter erfarne forelesere med mye praktisk erfaring kombinert med høy forskningskvalitet
  • Nettverk – du og dine medstudenter er med på å skape en felles plattform og felles forståelse for sikkerhetsarbeid
  • BI er en internasjonalt anerkjent høyskole, og den eneste i Norge med tre internasjonale akkrediteringer

Mulige stipender

Stipendordning fra LO for etter- og videreutdanning:

Kontakt oss

Simen Vik Sverdrup
Koordinator
E-post: simen.v.sverdrup@bi.no


Rikke Cecilie Keim
Business Developer
E-post: rikke.keim@bi.no
Telefon: 464 10 121

RELEVANT LESESTOFF

Hvordan god kommunikasjon kan være med på å forhindre følelsen av hjelpeløshet, i en tid med mye hjemmekontor:


Kronikk om EU sin holdning til avdemokratiseringen i Polen og Ungarn:

BI Business Review

Hodepine for Theresa May: Britene på vei mot Norge "pluss"?

Britene kan komme til å forlate EU uten en langsiktig løsning, men med en overgangsordning.

BI Business Review

Hvordan forberede seg på fremtiden

Fremtiden er uforutsigbar, men den er ikke u-tenkbar. Per Espen Stoknes gir deg en introduksjon til scenarielæring.

BI Business Review

5 råd for hjemmekontor

God kommunikasjon og rolleavklaring er nøkkelen til suksess. Koronakrisen setter oss på prøve fordi den tvinger mange til å jobbe hjemmefra.

Sikkerhetsledelse i en usikker verden

Usikkerheten i verden øker, og trusselbildet for norsk næringsliv er høyere enn noen gang. Hva betyr dette for norske ledere?

BI Business Review

Tre typer farer som kan ramme norske selskaper

Professor Nick Sitter har identifisert tre hovedtyper av trusler norske selskaper kan rammes av.

BI Business Review

Ti tips om kommunikasjon på tvers av kulturer

Hvordan bør ledere kommunisere for å få gjennomslag på tvers av kulturer?

BI Business Review

Å lede og organisere for det uventede

Er organisasjonen din rustet for å kunne håndtere det uventede? Thorvald Hærem gir deg en leksjon som kan hjelpe deg på vei.

BI Business Review

Hvilken terrorfelle skal vi gå i?

Hvis vi vil bekjempe terror effektivt, må vi først forstå hvor den kommer fra og hva den representerer.