Masterstudier

Sikkerhets­ledelse og kultur­forståelse

Denne mastergraden legger vekt på å øke kunnskaps-, kompetanse- og ferdighetsnivå innen sikkerhetsspørsmål til ledere og medarbeidere i ulike sektorer av det norske samfunn.

Bakgrunn for studiet

Sikkerhet er blitt en sentral utfordring både for samfunnet generelt og for alle typer av virksomheter, forsvar, politi og frivillige organisasjoner. Sikkerhetsutfordringene verden og de enkelte nasjoner står overfor kan ikke lenger løses med ett spesifikt tiltak gjennomført av én aktør uavhengig av alle andre. Det krever en mer helhetlig og koordinert tverrsektoriell tilnærming. Dette krever medarbeidere med styrket kompetanse og evne til å analysere og vurdere komplekse situasjoner. De må ta taktiske, operative og strategiske beslutninger i samhandling på tvers av profesjoner, sektorer og fagmiljøer. 

Hva lærer du? 

Gjennom fem programmer, hvor sikkerhets- og kulturtemaer går som en rød tråd, gjør dette studiet deg bedre rustet til å:

  • ta beslutninger og bidra i beslutningsprosesser både i nasjonal og internasjonal kontekst
  • lede andre mennesker på en selvstendig og reflekterende måte
  • kjenne dine muligheter og begrensninger med hensyn til kunnskap, omgivelsene og de handlingsalternativene du har til rådighet

Spesialiseringens oppbygging

Innenfor graden tilbys totalt fem delprogrammer som du må gjennomføre i sin helhet for å få spesialiseringen innen sikkerhetsledelse og kulturforståelse. Studiet er oppbygget for å kunne fullføres over tre år på deltid. Enkelte programmer inkluderer samlinger gjennomført som en studietur til utlandet. Mer informasjon om opptakskrav, pris, eksamen, gjennomføring etc. finner du inne på hvert enkelt program.

Semester Program
Vår 2019 Organisering for det uventede
Høst 2019 Sikkerhetsledelse og konflikthåndtering 
Høst 2019 Kriseledelse og logistikk
Vår 2020

Terrorisme og terrorbekjempelse

Høst 2020

Organisering for det uventede

Vår 2021

Kulturforståelse i internasjonal kontekst

Hvorfor BI?

  • Studiet er samlingsbasert og er tilrettelagt for å kunne kombineres med en krevende jobb
  • Du kan velge å ta et eller flere enkeltprogrammer eller hele spesialiseringen
  • Du møter erfarne forelesere med mye praktisk erfaring kombinert med høy forskningskvalitet
  • Nettverk – du og dine medstudenter er med på å skape en felles plattform og felles forståelse for sikkerhetsarbeid
  • BI er en internasjonalt anerkjent høyskole, og den eneste i Norge med tre internasjonale akkrediteringer


HVEM PASSER STUDIET FOR? 

Studiet er aktuelt for alle som arbeider med beredskap og sikkerhet, både nasjonalt og internasjonalt. Studiet er spesielt rettet mot ansatte i politi, forsvar og bistandsorganisasjoner, samt kommuner og departementer. Studiet passer også for private virksomheter som har fokus på beredskap eller jobber internasjonalt.

ATA Secretary General, Jason Wiseman about global security challenges

Mulige stipender

Stipendordning fra LO for etter- og videreutdanning:

Kontakt oss


Rikke Cecilie Keim

E-post: rikke.keim@bi.no
Telefon: 464 10 121

BI Business Review

Truslene norske selskaper frykter

I 2013 ble et titalls mennesker, deriblant fem nordmenn, drept av terrorister i en ørken i Algerie. In Amenas ble en alvorlig vekker for norske virksomheter.

BI Business Review

Hodepine for Theresa May: Britene på vei mot Norge "pluss"?

Britene kan komme til å forlate EU uten en langsiktig løsning, men med en overgangsordning.

BI Business Review

Hvordan forberede seg på fremtiden

Fremtiden er uforutsigbar, men den er ikke u-tenkbar. Per Espen Stoknes gir deg en introduksjon til scenarielæring.

BI Business Review

Tre typer farer som kan ramme norske selskaper

Professor Nick Sitter har identifisert tre hovedtyper av trusler norske selskaper kan rammes av.

BI Business Review

Ti tips om kommunikasjon på tvers av kulturer

Hvordan bør ledere kommunisere for å få gjennomslag på tvers av kulturer?

BI Business Review

Å lede og organisere for det uventede

Er organisasjonen din rustet for å kunne håndtere det uventede? Thorvald Hærem gir deg en leksjon som kan hjelpe deg på vei.

BI Business Review

Hvilken terrorfelle skal vi gå i?

Hvis vi vil bekjempe terror effektivt, må vi først forstå hvor den kommer fra og hva den representerer.