Forskningssenter

Senter for byggenæringen

BIs Senter for byggenæringen skal være et kompetansesenter for den norske bygg-, anlegg-og eiendomsnæringen (BAE), og et kontaktpunkt mellom BI og BAE-næringen.

Senterets overordnede målsetning er å styrke og støtte BAE-næringens arbeid med å øke verdiskapingen i næringen, og samtidig øke forståelsen hos myndighetene for denne næringens betydning for Norge. Dette skal skje i samarbeid med næringen selv. Senteret skal bidra med følgende:

 • Belyse BAE-næringens samfunns- og næringsøkonomiske betydning
 • Forskning på bedrifts- og verdikjederelaterte prosesser
 • Utdanning og kompetanseutvikling
 • Kunnskapsformidling og nettverksbygging

Senteret samarbeider med andre fagmiljøer både på BI og med andre utdannings- og forskningsinstitusjoner i inn- og utland. BI er akademisk partner i Prosjekt Norge og BAE-programmet, der senteret er representert i styret. Senteret er også med i SFI Klima 2050, og innehar sekretariatet for Lean Construction Norge.

Førsteamanuensis

Lena Elisabeth Bygballe

Institutt for strategi og entreprenørskap

Kontakt

Faglige på BI som er knyttet til senteret

 

 

 

 • Mandag 17. Desember 2018 -

  Ny medarbeider ved senteret innen Klima 2050

  Liselotte Seljom er ansatt som vitenskapelig assistent på forskningsprosjektet Klima 2050 i 2 år.

 • Mandag 17. Desember 2018 -

  Ny formidlingsartikkel: Vilt og vått. Kan temmes.

  Professor Ragnhild Kvålshaugen har sammen med masterstudentene Anniken Salvesen og Jule Eriksen Berg publisert en formidlingsartikkel i BI Business Review, med basis i sistnevntes masteroppgave…

 • Tirsdag 16. Oktober 2018 -

  Masteroppgave innen Klima 2050

  Julie Berg og Anniken Salvesen ved BI har skrevet masteroppgaven: Falling between silos: Fragmentation in roles and responsibilities creates barriers to climate adaptation. A case study of…

Senter for byggenæringen

Utdanning

BI er i gang med å utvikle en Executive Short Program portefølje for BAE-næringen.

Aktiviteter

Kalender

Vi har foreløpig ingen planlagte aktiviteter.

Forskning

Det er mange miljøer i Norge som forsker på BAE-næringen. Senter for byggenæringen er lagt til BI for å tilføre næringen et fagmiljø innen handelshøyskolefagene. Senteret skal drive med forskning som bidrar til å belyse næringens verdiskaping og samfunnsøkonomiske betydning, og forskning som ser på bedrifts- og verdikjederelaterte prosesser, med særlig fokus på samhandling, ledelse og organisering, samt læring og innovasjon for mer effektive byggeprosesser. I tråd med utviklingen i næringen og samfunnet generelt, står digitalisering sentralt i denne forskningen. Senteret skal videre fasilitere doktorgradsarbeider på temaer som er relevante for BAE-næringen.

BI og senteret er med i flere prosjekter, deriblant SFI (Senter for forskningsdrevet innovasjon) Klima2050 - om klimatilpasning av bygg og infrastruktur.

BI har også et gaveprofessorat i effektive byggeprosesser, som innehas av professor Ragnhild Kvålshaugen. Professoratet er finansiert av Statsbygg, Multiconsult, Backegruppen og GK, og varer ut 2019.

Utdanning

Forskningen skal danne grunnlag for utvikling av nye kurs og programmer rettet mot BAE-næringen, samt bidra inn i BIs eksisterende kursportefølje. Senteret er i gang med å utvikle en egen Executive Short Program portefølje for næringen, med fokus på samhandling og digitalisering.

Formidling

Publikasjoner i internasjonale tidskrifter og i BIs forskningsrapportserie er en av flere former for leveranser fra senteret. Senteret publiserer i både byggjournaler og i generelle ledelsesjournaler. Andre formidlingsarenaer inkluderer senterets egne seminarer og næringens ulike arrangementer, deriblant de årlige Byggedagene.