Forskningssenter

Senter for byggenæringen

BIs Senter for byggenæringen skal være et kompetansesenter for den norske bygg-, anlegg-og eiendomsnæringen (BAE), og et kontaktpunkt mellom BI og BAE-næringen.

Senterets målsetning er å styrke og støtte BAE-næringens arbeid med å øke verdiskapingen i næringen, og samtidig fremme forståelsen hos myndighetene for denne næringens betydning for Norge. I samarbeid med næringen selv, skal senteret bidra med følgende:

 • Belyse BAE-næringens samfunns- og næringsøkonomiske betydning
 • Forskning på effektive prosesser
 • Utdanning og kompetanseutvikling
 • Kunnskapsformidling og nettverksbygging

Senteret samarbeider tett med andre fagmiljøer på BI og ved andre utdannings- og forskningsinstitusjoner i inn- og utland. BI er akademisk partner i Prosjekt Norge og BAE-programmet, der senteret er representert i styringsgruppen. Senteret er også med i SFI Klima 2050, og innehar sekretariatet for Lean Construction Norge.

Lena Elisabeth Bygballe

Førsteamanuensis Institutt for strategi og entreprenørskap +4746410459

Kontakt

Faglige på BI som er knyttet til senteret

 

 

 

 • Tirsdag 2. Juli 2019 -

  Deltidsstudium i Offentlig Anskaffelser for Bærekraft og Innovasjon

  BI setter opp nytt kurs i Offentlig Anskaffelser for Bærekraft og Innovasjon, som er relevant for aktører i BAE-næringen.

 • Tirsdag 2. Juli 2019 -

  Problemet er løsningen

  Styringsgruppa for BAE-programmet, der BIs senter for byggenæringen er representert reiser debatt om hva næringen skal fokusere på i en ny artikkel på bygg.no

 • Torsdag 9. Mai 2019 -

  To nye journalartikler ved senteret

  Det er publisert to nye journalartikler ved senteret:

 • Mandag 29. April 2019 -

  Torger Reve på Sammen2020

  Professor Torger Reve ved BI maner BAE-næringen til fortsatt felles løft

Senter for byggenæringen

Utdanning

BI er i gang med å utvikle en Executive Short Program portefølje for BAE-næringen.

Aktiviteter

Kalender

Vi har foreløpig ingen planlagte aktiviteter.

Forskning

Det er mange miljøer i Norge som forsker på BAE-næringen. Senter for byggenæringen er lagt til BI for å tilføre næringen et fagmiljø innen handelshøyskolefagene. Senteret skal drive med forskning som bidrar til å belyse næringens verdiskaping og samfunnsøkonomiske betydning, og forskning som ser på bedrifts- og verdikjederelaterte prosesser, med særlig fokus på samhandling, ledelse og organisering, samt læring og innovasjon for mer effektive byggeprosesser. I tråd med utviklingen i næringen og samfunnet generelt, står digitalisering sentralt i denne forskningen. Senteret skal videre fasilitere doktorgradsarbeider på temaer som er relevante for BAE-næringen.

BI og senteret er med i flere prosjekter, deriblant SFI (Senter for forskningsdrevet innovasjon) Klima2050 - om klimatilpasning av bygg og infrastruktur.

BI har også et gaveprofessorat i effektive byggeprosesser, som innehas av professor Ragnhild Kvålshaugen. Professoratet er finansiert av Statsbygg, Multiconsult, Backegruppen og GK, og varer ut 2019.

Utdanning

Forskningen skal danne grunnlag for utvikling av nye kurs og programmer rettet mot BAE-næringen, samt bidra inn i BIs eksisterende kursportefølje. Senteret er i gang med å utvikle en egen Executive Short Program portefølje for næringen, med fokus på samhandling og digitalisering.

Formidling

Publikasjoner i internasjonale tidskrifter og i BIs forskningsrapportserie er en av flere former for leveranser fra senteret. Senteret publiserer i både byggjournaler og i generelle ledelsesjournaler. Andre formidlingsarenaer inkluderer senterets egne seminarer og næringens ulike arrangementer, deriblant de årlige Byggedagene.