Forskningssenter

Senter for byggenæringen

BIs Senter for byggenæringen skal tilføre den norske bygg-, anlegg-og eiendomsnæringen (BAE) et fagmiljø med en handelshøyskolevinkling. Senteret skal være et kontaktpunkt mellom BI og BAE-næringen.

Senterets overordnede målsetning er å styrke og støtte byggenæringens arbeid med å øke verdiskapingen i næringen og å skape økt forståelse hos myndighetene for denne næringens betydning for Norge.

Dette skal skje i samarbeid med næringen. Senteret skal bidra med følgende:

 • Belyse næringens samfunnsøkonomiske betydning
 • Forskning på bedrifts- og verdikjede relaterte prosesser
 • Utdanning og kompetanseutvikling
 • Kunnskapsformidling og nettverksbygging

Senteret samarbeider også tett med andre fagmiljø både på BI, spesielt BIs faggruppe for prosjektledelse og med andre utdannings- og forskningsinstitusjoner i inn- og utland. BI er akademisk partner sammen med NTNU og SINTEF i Prosjekt Norge og Program for BAE.

Førsteamanuensis

Lena Elisabeth Bygballe

Institutt for strategi

Kontakt

Handelshøyskolen BI
Nydalsveien 37
0484 Oslo

Sentralbord: 46 41 00 00 

 • 14. Oktober 2016 - BIkuben

  Kvålshaugen tiltrer Gaveprofessoratet i effektive byggeprosesser ved BI

  Ragnhild Kvålshaugen, professor i strategi ved BI, tiltrer nå det 3-årige gaveprofessoratet i effektive byggeprosesser ved BI.

 • 20. Mai 2016 -

  Sebastiano Lombardo ansatt som Førsteamanuensis II

  Norconsult har ønsket å fortsette relasjonen med BI, og vil nå sponse en 20% stilling for Lombardo ved institutt for strategi.

 • 20. April 2016 -

  Senteret innehar sekretariatet for LC-NO

  Les mer om nettverket

 • 2. April 2016 -

  KLIMA 2050 - Ny PhD ved BI

  BI har nå ansatt Ola Thorseth som Ph.D. stipendiat i prosjektet "Klima 2050"

Senter for byggenæringen

Utdanning

Forskning

Det er mange miljøer i Norge som forsker på byggenæringen. Senter for byggenæringen er lagt til BI for å tilføre næringen et fagmiljø med en handelshøyskolevinkling. Senteret skal drive med forskning som bidrar til å belyse byggenæringens verdiskaping og samfunnsøkonomiske betydning, og forskning som ser på bedriftsrelaterte prosesser, med særlig fokus på samhandling, ledelse og organisering, samt læring og innovasjon. Senteret skal også fasilitere doktorgradsarbeider på temaer som er relevante for byggenæringen.

Senteret er med i SFI-et (Senter for forskningsdrevet innovasjon) Klima2050 - om klimatilpasning av bygg og infrastruktur, med SINTEF Byggforsk som vertsinstitusjon. SFIet fikk bevilgning i Forskningsrådet 21. november og starter opp fra nyttår 2015.

Utdanning

Forskningen skal danne grunnlag for utvikling av nye kurs og programmer, samt bidra inn i BIs eksisterende kursportefølje. Senteret tilbyr et eget videreutdanningsprogram på masternivå, Strategisk ledelse i byggenæringen, for dagens og morgendagens ledere i BAE-næringen. Senteret har også drevet interne ledelsesprogrammer i flere bedrifter i næringen.

Formidling

Publikasjoner i internasjonale tidskrifter og i BIs forskningsrapportserie er en av flere former for leveranser fra senteret. Senteret publiserer i både byggjournaler og i generelle ledelsesjournaler. Andre formidlingsarenaer er:

 • Nasjonale 'møteplasser' som Byggedagene, Bygg Reis Deg og andre viktige arrangementer for byggenæringen.
 • Workshops og seminar der både akademia og næringslivet deltar.
 • Internasjonale konferanser.
 • Kurs og programmer på BI og eventuelt andre steder.
 • Nasjonale og internasjonale fagnettverk.
 • Populærvitenskapelige media.