Forskningssenter

Senter for byggenæringen

BIs Senter for byggenæringen skal være et kompetansesenter for den norske bygg-, anlegg-og eiendomsnæringen (BAE), og et kontaktpunkt mellom BI og BAE-næringen.

Senterets overordnede målsetning er å styrke og støtte BAE-næringens arbeid med å øke verdiskapingen i næringen, og samtidig øke forståelsen hos myndighetene for denne næringens betydning for Norge. Dette skal skje i samarbeid med næringen selv. Senteret skal bidra med følgende:

 • Belyse BAE-næringens samfunns- og næringsøkonomiske betydning
 • Forskning på bedrifts- og verdikjederelaterte prosesser
 • Utdanning og kompetanseutvikling
 • Kunnskapsformidling og nettverksbygging

Senteret samarbeider tett med andre fagmiljøer både på BI, spesielt BIs faggruppe for prosjektledelse og Institutt for samfunnsøkonomi, og med andre utdannings- og forskningsinstitusjoner i inn- og utland. BI er akademisk partner i Prosjekt Norge og BAE-programmet, der senteret er representert i styret. Senteret er også med i SFI Klima 2050, og sekretariat for Lean Construction Norge - et nettverk av virksomheter og FoU institusjoner, som interesserer seg for lean prosjektbasert planlegging og produksjon.

Førsteamanuensis

Lena Elisabeth Bygballe

Institutt for strategi og entreprenørskap Institutt for strategi og entreprenørskap

Kontakt

Medarbeidere på BI som er knyttet til senteret

Ragnhild Kvålshaugen, professorat Effektive byggeprosesser

Anna Swärd, førstelektor

Anne Kokkonen, post doc

Marius Andersson, PhD

Daniel Massie, PhD

Sebastiano Lombardo, førsteamanuensis II

 • Torsdag 21. Juni 2018 -

  Kronikk - det morløse prosjektet

 • Torsdag 21. Juni 2018 -

  Ledig post doc stilling i DigiBuild

  BI har lyst ut en post doktor stilling i BIA prosjektet DigiBuild, som skal forske på strategiske og organisasjonsmessige endringsprosesser som kreves for en heldigitalisert byggeprosess.

 • Tirsdag 22. Mai 2018 -

  Nytt BIA prosjekt - DigiBuild

  BIA prosjektet DigiBuild er nå formelt i gang. Ledet av Backegruppen, og med et konsortium som forøvrig består av BI v/Senter for byggenæringen, Lean Communications og SINTEF Digital, skal…

 • Torsdag 1. Mars 2018 -

  4-5 desember 2018: Kort lederprogram om Verdiskaping og samhandling

  Verdiskaping og samhandling er et kort lederprogram på BI i regi Senter for byggenæringen. Programmet gir faglig påfyll i hvordan å lede og legge til rette for effektive samhandlingsprosesser, som…

Senter for byggenæringen

Utdanning

BI er i gang med å utvikle en Executive Short Program portefølje for BAE-næringen.

Aktiviteter

Kalender

Ingen aktiviteter i denne tidsperioden.

Forskning

Det er mange miljøer i Norge som forsker på BAE-næringen. Senter for byggenæringen er lagt til BI for å tilføre næringen et fagmiljø innen handelshøyskolefagene. Senteret skal drive med forskning som bidrar til å belyse byggenæringens verdiskaping og samfunnsøkonomiske betydning, og forskning som ser på bedrifts- og verdikjederelaterte prosesser, med særlig fokus på samhandling, ledelse og organisering, samt læring og innovasjon. Senteret skal også fasilitere doktorgradsarbeider på temaer som er relevante for byggenæringen.

BI og senteret er med i SFIet (Senter for forskningsdrevet innovasjon) Klima2050 - om klimatilpasning av bygg og infrastruktur.

BI har også et gaveprofessorat i effektive byggeprosesser, som innehas av professor Ragnhild Kvålshaugen. Professoratet er finansiert av Statsbygg, Multiconsult, Backegruppen og GK, og varer ut 2019.

Utdanning

Forskningen skal danne grunnlag for utvikling av nye kurs og programmer rettet mot BAE-næringen, samt bidra inn i BIs eksisterende kursportefølje. Senteret er i gang med å utvikle en egen Executive Short Program portefølje for næringen, med fokus på samhandling og digitalisering.

Formidling

Publikasjoner i internasjonale tidskrifter og i BIs forskningsrapportserie er en av flere former for leveranser fra senteret. Senteret publiserer i både byggjournaler og i generelle ledelsesjournaler. Andre formidlingsarenaer inkluderer næringens egne arrangementer.