Forskningssenter

Senter for byggenæringen

BIs Senter for byggenæringen skal være et kompetansesenter for den norske bygg-, anlegg-og eiendomsnæringen (BAE), og et kontaktpunkt mellom BI og BAE-næringen.

Senterets overordnede målsetning er å styrke og støtte BAE-næringens arbeid med å øke verdiskapingen i næringen og å skape økt forståelse hos myndighetene for denne næringens betydning for Norge. Dette skal skje i samarbeid med næringen selv. Senteret skal bidra med følgende:

 • Belyse BAE-næringens samfunnsøkonomiske betydning
 • Forskning på bedrifts- og verdikjede relaterte prosesser
 • Utdanning og kompetanseutvikling
 • Kunnskapsformidling og nettverksbygging

Senteret samarbeider også tett med andre fagmiljø både på BI, spesielt BIs faggruppe for prosjektledelse og med andre utdannings- og forskningsinstitusjoner i inn- og utland. BI er akademisk partner sammen med NTNU og SINTEF i Prosjekt Norge og Program for BAE.

Førsteamanuensis

Lena Elisabeth Bygballe

Institutt for strategi og entreprenørskap Institutt for strategi og entreprenørskap

Kontakt

Handelshøyskolen BI
Nydalsveien 37
0484 Oslo

Sentralbord: 46 41 00 00 

 • 6. September 2017 -

  Ny stipendiat

  Marius Andersson har begynt som ny stipendiat ved BI og er knyttet til byggsenteret.

 • 3. Juli 2017 -

  Executive Short Program for BAE næringen

  BI tilbyr lederprogrammet "Verdiskaping og samhandling", som er et kort-program over to dager, 6-7 november.

 • 1. Juli 2017 -

  Prosjektdagen 2017

  8. november 2017 arrangeres Prosjekt 2017: Digitalisering i og av prosjekter. Evolusjon eller REVOLUSJON?

 • 11. Mai 2017 - Bygg21

  Senteret representert i Bygg21-arbeidsgruppe

  Ragnhild Kvålshaugen representerer BI og senteret i Bygg21s arbeidsgruppe for Samhandling i byggeprosjekter.

Senter for byggenæringen

Utdanning

Aktiviteter

Kalender

Forskning

Det er mange miljøer i Norge som forsker på BAE-næringen. Senter for byggenæringen er lagt til BI for å tilføre næringen et fagmiljø innen handelshøyskolefagene. Senteret skal drive med forskning som bidrar til å belyse byggenæringens verdiskaping og samfunnsøkonomiske betydning, og forskning som ser på bedrifts- og verdikjederelaterte prosesser, med særlig fokus på samhandling, ledelse og organisering, samt læring og innovasjon. Senteret skal også fasilitere doktorgradsarbeider på temaer som er relevante for byggenæringen.

Senteret er med i SFI-et (Senter for forskningsdrevet innovasjon) Klima2050 - om klimatilpasning av bygg og infrastruktur, med SINTEF Byggforsk som vertsinstitusjon. SFIet fikk bevilgning i Forskningsrådet 21. november og starter opp fra nyttår 2015.

Utdanning

Forskningen skal danne grunnlag for utvikling av nye kurs og programmer, samt bidra inn i BIs eksisterende kursportefølje. Senteret tilbyr et eget videreutdanningsprogram på masternivå, Strategisk ledelse i byggenæringen, for dagens og morgendagens ledere i BAE-næringen. Senteret har også drevet interne ledelsesprogrammer i flere bedrifter i næringen.

Formidling

Publikasjoner i internasjonale tidskrifter og i BIs forskningsrapportserie er en av flere former for leveranser fra senteret. Senteret publiserer i både byggjournaler og i generelle ledelsesjournaler. Andre formidlingsarenaer er:

 • Nasjonale 'møteplasser' som Byggedagene, Bygg Reis Deg og andre viktige arrangementer for byggenæringen.
 • Workshops og seminar der både akademia og næringslivet deltar.
 • Internasjonale konferanser.
 • Kurs og programmer på BI og eventuelt andre steder.
 • Nasjonale og internasjonale fagnettverk.
 • Populærvitenskapelige media.