Forskningssenter

Senter for byggenæringen

BIs Senter for byggenæringen skal være et kompetansesenter for den norske bygg-, anlegg-og eiendomsnæringen (BAE), og et kontaktpunkt mellom BI og BAE-næringen.

Senterets overordnede målsetning er å styrke og støtte BAE-næringens arbeid med å øke verdiskapingen i næringen, og samtidig øke forståelsen hos myndighetene for denne næringens betydning for Norge. Dette skal skje i samarbeid med næringen selv. Senteret skal bidra med følgende:

 • Belyse BAE-næringens samfunns- og næringsøkonomiske betydning
 • Forskning på bedrifts- og verdikjederelaterte prosesser
 • Utdanning og kompetanseutvikling
 • Kunnskapsformidling og nettverksbygging

Senteret samarbeider med andre fagmiljøer både på BI og med andre utdannings- og forskningsinstitusjoner i inn- og utland. BI er akademisk partner i Prosjekt Norge og BAE-programmet, der senteret er representert i styret. Senteret er også med i SFI Klima 2050, og innehar sekretariatet for Lean Construction Norge.

Lena Elisabeth Bygballe

Førsteamanuensis Institutt for strategi og entreprenørskap +4746410459

Kontakt

Faglige på BI som er knyttet til senteret

 

 

 

 • Torsdag 9. Mai 2019 -

  To nye journalartikler ved senteret

  Det er publisert to nye journalartikler ved senteret:

 • Mandag 29. April 2019 -

  Torger Reve på Sammen2020

  Professor Torger Reve ved BI maner BAE-næringen til fortsatt felles løft

 • Torsdag 28. Mars 2019 -

  Ny medarbeider ved senteret

  Vi har fått en ny medarbeider ved senteret, Renate Kratochvil, som skal jobbe som post doktorstipendiat i tre år på forskningsprosjektet Digibuild, i regi Backegruppen.

 • Torsdag 28. Mars 2019 -

  Bygg 21 rapporter

  Bygg 21 overleverte de tre siste rapportene fra arbeidsgruppene til departementet, 18. mars. Ragnhild Kvålshaugen ved byggsenteret på BI har deltatt i gruppen som har arbeidet med samhandling. De…

Senter for byggenæringen

Utdanning

BI er i gang med å utvikle en Executive Short Program portefølje for BAE-næringen.

Aktiviteter

Kalender

Vi har foreløpig ingen planlagte aktiviteter.

Forskning

Det er mange miljøer i Norge som forsker på BAE-næringen. Senter for byggenæringen er lagt til BI for å tilføre næringen et fagmiljø innen handelshøyskolefagene. Senteret skal drive med forskning som bidrar til å belyse næringens verdiskaping og samfunnsøkonomiske betydning, og forskning som ser på bedrifts- og verdikjederelaterte prosesser, med særlig fokus på samhandling, ledelse og organisering, samt læring og innovasjon for mer effektive byggeprosesser. I tråd med utviklingen i næringen og samfunnet generelt, står digitalisering sentralt i denne forskningen. Senteret skal videre fasilitere doktorgradsarbeider på temaer som er relevante for BAE-næringen.

BI og senteret er med i flere prosjekter, deriblant SFI (Senter for forskningsdrevet innovasjon) Klima2050 - om klimatilpasning av bygg og infrastruktur.

BI har også et gaveprofessorat i effektive byggeprosesser, som innehas av professor Ragnhild Kvålshaugen. Professoratet er finansiert av Statsbygg, Multiconsult, Backegruppen og GK, og varer ut 2019.

Utdanning

Forskningen skal danne grunnlag for utvikling av nye kurs og programmer rettet mot BAE-næringen, samt bidra inn i BIs eksisterende kursportefølje. Senteret er i gang med å utvikle en egen Executive Short Program portefølje for næringen, med fokus på samhandling og digitalisering.

Formidling

Publikasjoner i internasjonale tidskrifter og i BIs forskningsrapportserie er en av flere former for leveranser fra senteret. Senteret publiserer i både byggjournaler og i generelle ledelsesjournaler. Andre formidlingsarenaer inkluderer senterets egne seminarer og næringens ulike arrangementer, deriblant de årlige Byggedagene.