Forskningssenter

Senter for byggenæringen

BIs Senter for byggenæringen skal være et kompetansesenter for den norske bygg-, anlegg-og eiendomsnæringen (BAE), og et kontaktpunkt mellom BI og BAE-næringen.

Senterets overordnede målsetning er å styrke og støtte BAE-næringens arbeid med å øke verdiskapingen i næringen, og samtidig øke forståelsen hos myndighetene for denne næringens betydning for Norge. Dette skal skje i samarbeid med næringen selv. Senteret skal bidra med følgende:

 • Belyse BAE-næringens (samfunn)søkonomiske betydning
 • Forskning på bedrifts- og verdikjederelaterte prosesser
 • Utdanning og kompetanseutvikling
 • Kunnskapsformidling og nettverksbygging

Senteret samarbeider tett med andre fagmiljøer både på BI, spesielt BIs faggruppe for prosjektledelse og Institutt for samfunnsøkonomi, og med andre utdannings- og forskningsinstitusjoner i inn- og utland. BI er akademisk partner i Prosjekt Norge og BAE-programmet, der senteret er representert i styret. Senteret er også sekretariat for Lean Construction Norge - et nettverk av virksomheter og FoU institusjoner, som interesserer seg for lean prosjektbasert planlegging og produksjon.

Førsteamanuensis

Lena Elisabeth Bygballe

Institutt for strategi og entreprenørskap Institutt for strategi og entreprenørskap

Kontakt

Handelshøyskolen BI
Nydalsveien 37
0484 Oslo

Sentralbord: 46 41 00 00 

 • Fredag 9. Mars 2018 -

  9-10 oktober: Kort lederprogram om Verdiskaping og samhandling

  Verdiskaping og samhandling er et kort lederprogram på BI i regi Senter for byggenæringen. Programmet gir faglig påfyll i hvordan å lede og legge til rette for effektive samhandlingsprosesser, som…

 • Søndag 14. Januar 2018 -

  21. mars: Sluttseminar for forskningsprosjektet Samhandling & Prosessledelse

  BIs Senter for byggenæringen har studert samhandling i Bagn-Bjørgo prosjektet. 21. mars arrangeres et sluttseminar for forskningsprosjektet, med presentasjoner fra både forskerne i prosjektet og fra…

 • Lørdag 13. Januar 2018 -

  24-26 april: Kort lederprogram om digitalisering i BAE-næringen

  BIs senter for byggenæringen tilbyr kortprogrammet: "En digital BAE-næring: Teknologi og forretning i samspill", 24-26 april i London.

Senter for byggenæringen

Utdanning

BI er i gang med å utvikle en Executive Short Program portefølje for BAE-næringen.

Aktiviteter

Kalender

Forskning

Det er mange miljøer i Norge som forsker på BAE-næringen. Senter for byggenæringen er lagt til BI for å tilføre næringen et fagmiljø innen handelshøyskolefagene. Senteret skal drive med forskning som bidrar til å belyse byggenæringens verdiskaping og samfunnsøkonomiske betydning, og forskning som ser på bedrifts- og verdikjederelaterte prosesser, med særlig fokus på samhandling, ledelse og organisering, samt læring og innovasjon. Senteret skal også fasilitere doktorgradsarbeider på temaer som er relevante for byggenæringen.

BI og senteret er med i SFIet (Senter for forskningsdrevet innovasjon) Klima2050 - om klimatilpasning av bygg og infrastruktur.

Utdanning

Forskningen skal danne grunnlag for utvikling av nye kurs og programmer rettet mot BAE-næringen, samt bidra inn i BIs eksisterende kursportefølje. Senteret er i gang med å utvikle en egen Executive Short Program portefølje for næringen, med fokus på samhandling og digitalisering.

Formidling

Publikasjoner i internasjonale tidskrifter og i BIs forskningsrapportserie er en av flere former for leveranser fra senteret. Senteret publiserer i både byggjournaler og i generelle ledelsesjournaler. Andre formidlingsarenaer inkluderer næringens egne arrangementer.