Forskning

Lean Construction Norge (LC-NO)

LC-NO er et medlemsbasert nettverk for enkeltpersoner, virksomheter, organisasjoner og FoU institusjoner, som er interesserte i prosjektbasert planlegging, prosjektering og produksjon basert på Lean Construction. Dette gjelder spesielt innen bygg og anlegg, men også annen prosjektbasert virksomhet.

 

  • Onsdag 19. September 2018 -

    Sluttseminar for BIA-prosjektet Quality and Learning in Construction Production

    Sluttseminar for BIA-prosjektet QLCP (Quality and Learning in Construction Production) i regi Veidekke arrangeres 18. desember i Trondheim. Sett av datoen allerede nå.

  • Tirsdag 18. September 2018 -

    Den Kloke Teknologi 2018

    Den Kloke Teknologi 2018 arrangeres 23-24 oktober.

Hva er LC-NO?

LC-NO er en arena for å utveksle erfaringer og utvikle kunnskap om bruk av Lean Construction og assosierte konsepter, slik som Last Planner, Takt, BIM og VDC.

Medlemmer får delta på interessante arrangementer, der aktuelle temaer presenteres og diskuteres ut fra praktiske og teoretiske perspektiver. Medlemmer får gjennom dette muligheten til å bli orientert om siste nytt, både ute i næringen og på forskningsfronten, og være med på utviklingen av bedre prosesser og dermed bedre bygg og anlegg.

For mer informasjon om medlemskap og priser, se egen boks under eller ta kontakt med sekretariatet på BI:

 

Kontakt

Arrangementer og kurs

Om LC-NO

Medlemmer & Medlemskap

Lenker

Bibliotek

Fire nye info-hefter fra Statsbygg om erfaringer fra KHiB-prosjektet!

Lean Construction Blog

Lean Construction Blog lanserer nå en webinar-serie over interessante temaer.