Lean Construction Norge (LC-NO)

LC-NO er et medlemsbasert nettverk for virksomheter, organisasjoner og FoU institusjoner som er interesserte i prosjektbasert planlegging, prosjektering og produksjon basert på Lean Construction, spesielt innen bygg og anlegg.

31. mai  arrangeres LC-NO årsmøte 2018 (10.30-11.30) og seminar om industrialisering og lean (12.00-15.00) på BI i Oslo. Vi får her innlegg fra Lars Abrahamsen fra Sykehusbygg og Odd Arve Fuglem fra Skanska, samt Anna Swärd fra BI. Vi vil her diskutere om industrialisering er neste, nødvendig skritt for lean construction, og hvilke betingelser som spiller inn. For informasjon og mulighet for påmelding se HER.

 

 

 

LC-NO er et nettverk for:

  • Virksomheter som enten har eller ønsker å prøve ut planleggings- og produksjonsprinsipper basert på Lean Construction-tilnærmingen, spesielt innenfor bygg og anlegg, men også annen prosjektbasert virksomhet
  • FoU-institusjoner som forsker på og/eller underviser i prosjektbasert planlegging og produksjon
  • Rådgivere og konsulenter innen prosjektbasert planleggig og produksjon
  • Bransjeorganisasjoner
  • Enkeltpersoner som er interesserte i Lean Construction

LC-NO er en arena for å utveksle erfaringer og utvikle kunnskap om bruk av Lean Construction og assosierte konsepter, slik som Last Planner, Takt, BIM og VDC.

Medlemmer får delta på interessante arrangementer, der aktuelle temaer presenteres og diskuteres ut fra praktiske og teoretiske perspektiver. Medlemmer får gjennom dette muligheten til å bli orientert om siste nytt, både ute i næringen og på forskningsfronten, og være med på utviklingen av bedre prosesser og dermed bedre bygg og anlegg.

For mer informasjon om medlemskap og priser, se egen boks under til venstre eller ta kontakt med sekretariatet på BI:

Kontakt

Arrangementer og kurs

LC-NO Årsmøte og seminar 31. mai (10.30-15.00).

Om LC-NO

Medlemmer & Medlemskap

Lenker

Bibliotek

Fire nye info-hefter fra Statsbygg om erfaringer fra KHiB-prosjektet!

Lean Construction Blog

Lean Construction Blog lanserer nå en webinar-serie over interessante temaer.