Lean Construction Norge (LC-NO)

LC-NO er et medlemsbasert nettverk for virksomheter, organisasjoner og FoU institusjoner som er interesserte i prosjektbasert planlegging, prosjektering og produksjon ut fra en lean construction tilnærming.

LC-NO er en arena for å utveksle erfaringer og utvikle kunnskap om bruk av lean og assosierte konsepter, slik som Last Planner, Takt, BIM og VDC i prosjektbasert planlegging, prosjektering og produksjon.

Lean Construction Norge - LC-NO - er et nettverk for...

  • Virksomheter som enten har eller ønsker å prøve ut planleggings- og produksjonsprinsipper basert på Lean-tilnærmingen
  • Forskning- og utdanningsinstitusjoner som forsker og/eller underviser i prosjektbasert produksjon og Lean Construction
  • Rådgivere og konsulenter innen prosjektbasert produksjon og Lean Construction
  • Bransjeorganisasjoner
  • Enkeltpersoner som er interesserte i Lean Construction

Lean Construction medlemsfordeler

  • Invitasjon til medlemsmøter og seminarer
  • Informasjon via hjemmeside og nyhetsbrev

I tillegg kan medlemmer delta på konferanser i regi av i European Group of Lean Construction og International Group of Lean Construction. (Egne påmeldingskostnader gjelder for disse).

Mer informasjon om medlemskap?

Kontakt

Medlemmer & Medlemskap

Om LC-NO

Arrangementer

Lenker

Bibliotek

Lean Construction Blog