Lean Construction Norge (LC-NO)

LC-NO er et medlemsbasert nettverk for virksomheter, organisasjoner og FoU institusjoner som er interesserte i prosjektbasert planlegging, prosjektering og produksjon ut fra en Lean Construction tilnærming, spesielt innen bygg og anlegg.

LC-NO er en arena for å utveksle erfaringer og utvikle kunnskap om bruk av Lean Construction og assosierte konsepter, slik som Last Planner, Takt, BIM og VDC.

Lean Construction Norge - LC-NO - er et nettverk for:

  • Virksomheter som enten har eller ønsker å prøve ut planleggings- og produksjonsprinsipper basert på Lean Construction-tilnærmingen, spesielt innenfor bygg og anlegg, men også annen prosjektbasert virksomhet
  • FoU-institusjoner som forsker på og/eller underviser i prosjektbasert planlegging og produksjon
  • Rådgivere og konsulenter innen prosjektbasert planleggig og produksjon
  • Bransjeorganisasjoner
  • Enkeltpersoner som er interesserte i Lean Construction

Lean Construction medlemsfordeler

  • Invitasjon til medlemsmøter og seminarer
  • Informasjon via hjemmeside og nyhetsbrev

I tillegg kan medlemmer delta på konferanser i regi av i European Group of Lean Construction og International Group of Lean Construction. (Egne påmeldingskostnader gjelder for disse).

Mer informasjon om medlemskap?

Kontakt

Medlemmer & Medlemskap

Om LC-NO

Arrangementer og kurs

Neste LC-NO seminar: 14. juni 2017, kl. 13.30-15.30 hos Skanska om VDC og med Martin Fischer.

Lenker

Bibliotek

Lean Construction Blog