Lean Construction Norge (LC-NO)

LC-NO er et medlemsbasert nettverk for virksomheter, organisasjoner og FoU institusjoner som er interesserte i prosjektbasert planlegging, prosjektering og produksjon basert på Lean Construction, spesielt innen bygg og anlegg.

Neste LC-NO seminar om takt avholdes i Trondheim 30. november i etterkant av Sykehusbyggkonferansen.

For mer informasjon og mulighet for påmelding, se lenke HER.

Vi har også gleden av å ønske velkommen til sluttseminar for INPRO - Integrert Metodikk for Prosjekteringsledelse!

Se lenke HER.

LC-NO er et nettverk for:

  • Virksomheter som enten har eller ønsker å prøve ut planleggings- og produksjonsprinsipper basert på Lean Construction-tilnærmingen, spesielt innenfor bygg og anlegg, men også annen prosjektbasert virksomhet
  • FoU-institusjoner som forsker på og/eller underviser i prosjektbasert planlegging og produksjon
  • Rådgivere og konsulenter innen prosjektbasert planleggig og produksjon
  • Bransjeorganisasjoner
  • Enkeltpersoner som er interesserte i Lean Construction

LC-NO er en arena for å utveksle erfaringer og utvikle kunnskap om bruk av Lean Construction og assosierte konsepter, slik som Last Planner, Takt, BIM og VDC.

Medlemmer får delta på interessante arrangementer, der aktuelle temaer presenteres og diskuteres ut fra praktiske og teoretiske perspektiver. Medlemmer får gjennom dette muligheten til å bli orientert om siste nytt, både ute i næringen og på forskningsfronten, og være med på utviklingen av bedre prosesser og dermed bedre bygg og anlegg.

For mer informasjon om medlemskap og priser, se egen boks under til venstre eller ta kontakt med sekretariatet på BI:

Kontakt

Arrangementer og kurs

LC-NO seminar om taktplanlegging 30. november og sluttseminar INPRO 12. desember!

Om LC-NO

Medlemmer & Medlemskap

Lenker

Bibliotek

Ny bok ute nå! "Lean Construction. Forstå og forbedre prosjektbasert produksjon."

Lean Construction Blog