-
Næringsliv og Alumni

BI Innovasjon

BI Innovasjon skal aktivt ta del i omstillingen av norsk økonomi, nasjonalt og internasjonalt, for å sikre et bærekraftig samfunn for individ og næringsliv.

NYHETER FRA BI