Forskningssenter

Senter for helseledelse

Senter for helseledelse ved Handelshøyskolen BI er et tverrfaglig forskningssenter med en klar ambisjon om å bidra til utvikling av helse- og omsorgssektoren.

Foredrag 

2019:

 • Kværner, K. (2019). Vil du være med så heng på…. Om innovasjon i helsetjenesten, Høstmøtet Norsk otolaryngologisk forening, Oslo, 25. oktober
 • Mørk, B.E. (2019) Er kunnskap uten p-verdi verdifull? Presentasjon på Pasientsikkerhetskonferansen 2019. The Cube, Gardermoen, 27. september
 • Kværner, K. (2019). More value for money? Early assessment of health value, experience from the Centre for Connected Care. Institute for Health Science, Nijmegen University, Nederland, 4. april
 • Mørk, B.E. (2019). Teaming, læring og samarbeid på tvers. Oslo universitetssykehus lederinspirasjonsseminar, Rikshospitalet, 6. februar
 • Kværner, K. (2019). Livsoptimisme : det er aldri for godt til å være sant. Inspirasjonsseminar. Fagdag for ressurspersoner i Helse og omsorg, Lørenskog kommune, 29. januar


2018:

 • Kværner, K. (2018). Innovation and transformation in healthcare. Executive Health Care Management Program, Católica Lisbon School of Business & Economics, 30. november
 • Kværner, K. (2018) Connecting patients, providers and technology. Acando working seminar, Oslo, 25. oktober
 • Kværner, K. (2018). Hvordan kan helsenæringen bli et nytt eksporteventyr? Akademiernes høstmøte, Grand Hotell, Oslo, 24. oktober
 • Kværner, K. (2018). Scaling high-quality digital health services, Kongebesøket, Beijing. 16. oktober
 • Kværner, K. (2018). Hva må til for å skape fremtidens helsetjenester – har vi ressursene og er vi endringsvillige nok? Nasjonal helseinnovasjonskonferanse, Kristiansund, 26. september
 • Kværner, K. (2018). Fremtidens samhandling: Hva er behovet hos deg? Samhandlingsarena Nodr-Gudbrandsdalskommunene, Otta. 29. august
 • Kværner, K. (2018). Fremtidens helsetjeneste er verdibasert: Hvordan kan du bidra? Foresightsamlingen for Helseregionen Kongsvinger. 8. juni
 • Mørk, B.E. (2018). Når praksiser er situerte og trans-situerte - samarbeid og læring, Kompetansedagene til HR Norge, Oslo, 29. mai
 • Mørk, B.E., Nicolini, D. & Masovic (2018). The Role of Objects in Sustaining and Disrupting Professional Jurisdictions in Health Care, International Organizational Behavior in Healthcare Conference 2018, 13.-16. mai, Montreal, Canada
 • Kværner, K. (2018). Centre for connected care. Direktoratet for ehelses årlige samling, Holmenkollen Park, Oslo. 15. mars 


2017:

 • Kværner, K. (2017). Innovation and transformation in healthcare. Executive Health Care Management Program, Católica Lisbon School of Business & Economics, 24. november
 • Kværner, K. (2017). Innovation and integration of care. Executive Health Care Management Program, Católica Lisbon School of Business & Economics. 23. november
 • Kværner, K. (2017). Fremtidens helsetjeneste - ror IT og helse i samme retning? Sykehuspartners årlige seminar, Lysaker. 3. november
 • Kværner, K. (2017). «Huset med det rare i» Oslo kommunes feiring av Almas hus’ 5-årsdag. Aker sykehus, Oslo.
 • Kværner, K. (2017). Om innovasjon. Fakultet for helsevitenskap, OsloMet, Pilestredet, Oslo. 28. september
 • Kværner, K. (2017). Legerollen i teknologifrakk – med digital resept? Arbeids- og tjenesteavdelingen, Brukerseksjonen, NAV, Gardermoen. 21. september
 • Kværner, K. (2017). Legerollen – hva skjer’a? Private Spesialisters forenings årsmøte, Grand hotell, Oslo, 1. september
 • Kværner, K. (2017). Innovation value. Globale Health Zone Conference, Barcelona, Spain. 28. september
 • Kværner, K. (2017). Fremtidens helsetjeneste - ror IT og helse i samme retning? Direktoratet for eHelse – årlige møte, Holmenkollen Park, Oslo. 28. august
 • Lindberg, K., Mørk, B.E. & Walter, L. (2017). How the material matters in translating materiality, 33rd EGOS Colloquium, Copenhagen, Denmark, 6.-8. juli
 • Kværner, K. (2017). Fremtidens helsetjeneste - ror IT og helse i samme retning? Akershus legeforening, Wien. 27.mai.
  Kværner, K. (2017). Ror IT og helse i samme retning? Overlegeforeningens landsmøte, Park hotell, Sandefjord. 28. april
 • Kværner, K. (2017). Fremtidens helsetjeneste er sømløs digital og analog – hvordan kommer vi dit? Dataforeningen i Legeforeningen, Legenes Hus, Oslo. 28. april
 • Mørk, B.E. (2017). Ekspertise, samarbeid og innovasjon i helsesektoren - implikasjoner for HR, HR i helsesektoren, konferanse arrangert av HR Norge, Oslo, 5. april
 • Kværner, K. (2017). Innovating for the future – make the future bright. Executive Health Care Management Program, Católica Lisbon School of Business & Economics. 22. april


2016: 

 • Kværner, K. (2016). Kan vi lære av våre feil - hva sier hjernens speil? Feiltrinnkonferansen 2016, Difi og Design- og arkitektur Norge, DGA, Oslo. 9. desember
 • Kværner, K. (2016). Helseteknologi-tsunamien: Hvordan rir vi på bølgene? Teknas årskonferanse, Blindern, Oslo. 9. oktober
 • Kværner, K. (2016). Drømmen i en komplisert helsetjeneste - knirkefrie utvekslinger. Teknologi, digitalisering og nye tjenester skal gå hånd i hånd. Programstyret Forskningsrådet, Divisjon Samfunn og Helse, Lysaker. 20. september
 • Kværner, K. (2016). Fremtidig helse. Ny teknologi – nye former for involvering av pasienter og brukere? Det Medisinske Selskap, Drammensveien, Oslo. 14. september
 • Kværner, K. (2016). Morgendagens rehabiliteringstjenester. Hvordan kan rehabiliteringsfeltet ri på bølgen av den digitale tsunamien? Reahabiliteringskonferansen, Trondheim. 9. september
 • Mørk, B.E., Masovic, J. & Nicolini, D. (2016). “The Role of Objects in Sustaining and Disrupting Professional Jurisdictions in Health Care”. Academy of Management, Anaheim, USA, 5.-8. august
 • Kværner, K. (2016). Forskning og nytte – hånd i hånd inn i fremtiden. Direktoratet for eHelse, Oslo. 27. juni
 • Mørk, B.E., Greig, G., Masovic, J. & Nicolini, D. (2016). “Contradictions in medical innovation processes”. 8th International Process Symposium, Corfu, Hellas, 15.-18. juni
 • Kværner, K. (2016). Fremtidig helsetjeneste. Sykehuset i Vestfold, Tønsberg. 6. juni
 • Mørk, B.E., Greig, G., Masovic, J., Hanseth, O. & Nicolini, D. (2016). “Entering unknown territories in healthcare: How emerging controversies and contradictions may facilitate learning and advance innovation”, 11th International Conference on Organizational Learning, Knowledge and Capabilities (OLKC), St Andrews, Scotland, 26.-28. april
 • Kværner, K. (2016). Fremtidens helsetjeneste. Helse og Medisinsk Teknologi 2016. Norsk forening for automatisering, Drammen. 17. april
 • Kværner, K. (2016). Innovating for the future -- how do we prepare the healthcare of tomorrow? ITEMAS Spanish Network of Innovative hospitals, Barcelona. 5. april
 • Kværner, K. (2016). Hvordan kan C3 være et verktøy for å løse samfunnsutfordringer? Møtet for bydelsdirektører, Oslo kommune, Oslo. 19. mars
 • Mørk, B.E. (2016). “The role of social scientists in applied research projects: experiences from Norway”, research seminar at Università Cattolica di Milano, 18. mars
 • Kværner, K. (2016) Innovasjon i helse - hvordan skaper vi morgendagens helsetjeneste? Peter Hjort-seminaret, Tromsø.
 • Kværner, K. (2016). Fremtidens helsetjeneste - hva skjer’a? Fredagsmøtet Bærum sykehus. 11. februar
 • Mørk, B.E. (2016). “Om læring (eller mangel på læring) i organisasjoner”, Annual seminar for the Intervention Centre, Oslo, Norway, 7.  januar


2015: 

 • Kværner, K. (2015) Fremtidens helsetjeneste er sømløs digital og analog – hvordan kommer vi dit? IntPart seminar, UiO, Oslo universitetssykehus
 • Mørk, B.E. (2015). ”Hvordan skal det norske helsevesen møte den økende pågang som følge av en aldrende befolkning”, Paneldebatt på det norske prostata cancer symposiet, KS Agenda Oslo, 12. juni
 • Mørk, B.E., Nicolini, D., Masovic, J. & Hanseth, O. (2015). “Expertise as practice. The case of TAVI”. 7th International Process Symposium, Kos, Hellas, 24.-27. juni
 • Mørk, B.E, Masovic, J., Nicolini, D. & Hanseth, O. (2015). “Trans-situated expertise and local knowing in practice”. The Tenth Organizational Learning, Knowledge and Capabilities Conference (OLKC), Milan, 10.-12. april


2014: 

 • Hanseth, O., Mørk, B.E. & Nicolini, D. (2014). “From breakthroughs in knowledge to integration in medical practice (KINT) – The case of TAVI”, Università Bocconi, Milan, Italy, 9. oktober
 • Hanseth, O., Mørk, B.E. & Nicolini, D. (2014). “Practices in the making: A socio-material view on Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI)”, Università Bocconi, Milan, Italy, 9. oktober
 • Hanseth, O. & Mørk, B.E. (2014). “Practice as Digital Infrastructure - The case of minimally invasive heart surgery”. ISM/IKON seminar, Warwick Business School, England, 22. september
 • Mørk, B.E. & Masovic, J. (2014). “From breakthroughs in knowledge to integration in medical practice (KINT) – The case of transcatheter aortic valve implantation (TAVI)”. Health Care Innovation Seminar, Handelshøyskolen BI, 19. juni


2013:

 • Mørk, B.E. & Halvorsen, S. (2013). “Høyteknologisk innovasjon, tverrfaglighet og ekspertise", presentasjon på forskningsseminar i regi av Handelshøyskolen BI under Oslo Innovation Week, 16. november