-
Bachelor of Management

Gradens oppbygging

I denne graden setter du sammen de fleste elementene etter eget ønske. Graden bygger du opp av fire deler i ditt eget tempo; frie studiepoeng, kjernefag, valgfritt bachelorprogram og avsluttende obligatorisk program Leadership in Action.

Frie studiepoeng

90 av studiepoengene i Bachelor of Management er valgfrie, som du kan få godkjent fra tidligere høyere utdanning. Har du ikke 90 studiepoeng fra før, finner du mange muligheter til å dekke dette innen BIs kurstilbud.

Bachelormodell Frie studiepoeng

All godkjent høyere utdanning kan vurderes for innpassing i graden. Om du ikke har utdanning fra før, eller du har færre en 90 studiepoeng fra før, finner du mange muligheter til å dekke dette innen BIs kurstilbud.

  • Bedriftsøkonom- eller markedsøkonomstudiet gir 60 studiepoeng hvorav 30 studiepoeng utgjør kjernefagene.
  • Du kan også velge enkeltkurs innen fagområder som er aktuelle for deg: Spesialkurs og høyskolekurs gir 7,5 studiepoeng, mens bachelorprogram gir 30 studiepoeng. 

Innpassing av tidligere utdanning

Offentlig godkjente kurs som gir studiepoeng kan også innpasses i graden. Du kan søke innpassing av hele studier, som for eksempel bedriftsøkonomstudiet fra BI, grunnfag og mellomfag fra universitet/høyskole. 

Ta gjerne kontakt med oss for å få avklart om din tidligere utdanning kan innpasses i graden. Skjema for vurdering til innpass finner du her.

Kjernefag

Kjernefagene er den delen av graden som skal sikre deg et lederfaglig grunnlag for videre fordypning.

Obligatorisk del

Kurspakken Grunnutdanning i ledelse dekker hele fagkravet til kjernefagene, men det kan også dekkes inn av enkeltkurs eller som en del av Bedrifts- eller Markedsøkonomistudiet

Kurs fra følgende fagområder må være dekket:

Til sammen 30 studiepoeng. 

Innpassing av kjernefag 

Bedrifts- og markedsøkonomstudiet fra BI inkluderer kjernefagene som er obligatorisk i Bachelor of Management-graden. Har du gjennomført et av disse studiene dekker du kravene til kjernefag. Har du bestått eksamen i tilsvarende fag ved et annet studiested enn BI, kan de søkes innpasset i graden.

Bachelorprogram

Bachelorprogram passer for deg som vil fordype deg i ledelse innen et utvalgt fagområde. Programmene går over ett år og gir 30 studiepoeng. Undervisningen foregår i samlinger, noen i kombinasjon med nettbasert undervisning. Samlingene er over hele dager, med god anledning til faglig fordypning. Undervisningen er variert, med mye gruppearbeid og diskusjon i klassene. 

Mellom samlingene jobber du med en selvvalgt prosjektoppgave, hvor du kan trekke inn reelle utfordringer fra egen arbeidsplass. Det legges spesiell vekt på å kombinere teori, erfaring og praktisk læring. Det kreves ingen spesielle forkunnskaper utover praktisk arbeidserfaring.

Bachelorprogram kakediagram

Bachelorprogrammer:

Generelle programmer i ledelse:


Bransjerelaterte programmer:


Fordypning i helseledelse

 

Leadership in Action

Leadership in Action gir deg en fordypning i ledelse, der du får sette ledelsesteorier og egen erfaring i en større sammenheng. Gjennom aktive læringsprosesser får du innsikt i hvordan god ledelse kan bidra til å utløse potensialet som ligger i alle.

Leadership in Action skal som navnet sier, lære deg ledelse i praksis. Programmet står faglig på egne ben og kan også anbefales som et selvstendig og frittstående lederprogram uavhengig av graden. Programmet er både prosess- og kunnskapsbasert, og spesielt utviklet for deg som er i jobb.

Les mer om Leadership in Action