Kontakt oss Corporate

BI Corporate leverer skreddersydde løsninger utviklet i nært samarbeid med din virksomhet. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Oslo

Tom Lindtein
Business Development Director

Tlf: 464 10 077
E-post: tom.lindtein@bi.no


Nina Elstad

Nina Elisabeth Elstad er forretningsutvikler og konsulent ved BI Corporate. Elstad har en Cand. Mag. i sosiologi, statsvitenskap og kommunikasjon, og en Cand. Polit grad i stats - og medievitenskap, med globalt perspektiv, UiO. Hun har også en Executive Master of Managementgrad i innovasjon, lederutvikling, coaching og strategisk kommunikasjonsledelse fra Handelshøyskolen BI. Elstad har også jobbet som konsulent innen analyse, FoU og evaluering for offentlige virksomheter. Hun jobber med utvikling av kompetanseprogrammer innen offentlig sektor, særlig rettet mot helse. 

Tlf: 464 10 798
E-post: nina.e.elstad@bi.no


Hilde Nordli

Hilde Nordli er forretningsutvikler og konsulent ved BI Corporate. Hun har cand.mag. grad fra Universitet i Oslo med fagkretsen psykologi, tysk og historie og mastergrad i strategi og ledelse fra BI. Nordli har lang erfaring innen ledelse og forretningsutvikling. Hun jobber med utvikling av kompetanseprogrammer både innen offentlig og privat sektor. Innen offentlig sektor har hun særlig vært involvert i programmer rettet mot lærere, rektorer og helse.

Tlf: 464 10 080
E-post: hilde.nordli@bi.no


Hoa Le Nguyen

Hoa Le Nguyen er forretningsutvikler og konsulent ved BI Corporate. Nguyen har en Bachelor i finans, Master of Science i samfunnsøkonomi, og hun har tatt en Executive MBA med fokus på strategisk ledelse med et globalt perspektiv. Nguyen har jobbet som konsulent innen analyse, finansiell strategi, corporate finance og merger & acquisition for både norske og internasjonale selskaper. Nguyen har erfaring med utvikling av kompetanseprogram for offentlig og privat virksomhet. Hun har blant annet jobbet med Forsvaret i utvikling av mastergrad i ledelsesstudiet i Sikkerhetsledelse og kulturforståelse

Tlf: 464 10 847
E-post: hoa@bi.no
 

Giert von der Lippe
Giert von der Lippe er forretningsutvikler og konsulent ved BI Corporate. Han har en cand.mag fra samfunnsvitenskapelig fakultet ved UIB, Higher Diploma in Economic Science fra University College Dublin og en Master of International Business fra Norges Handelshøyskole. Giert har 10 års erfaring fra innovasjon, kommersialisering og næringsutvikling, som konsulent, daglig leder og generalsekretær i CONNECT Norge i perioden 2007-2014. Han har lang erfaring som konsulent, prosjektleder og mentor for oppstarts- og vekstbedrifter, og har et stort nettverk innen denne sektoren. Giert har ansvar for BI Corporates skreddersømprogrammer på skole- og barnehageområdet, samt innovasjon og kommersialiseringsprogrammer.

Tlf: 464 10 512
E-post: giert.v.d.lippe@bi.no


Harald Hvidsten
Harald Hvidsten er forretningsutvikler og konsulent ved BI Corporate. Han har en Bachelor i markedsføring og internasjonal bedriftsledelse og en Master of Science i Strategi og Internasjonal Markedsføring. Hvidsten har lang erfaring som konsulent for private og offentlige virksomheter, hovedsakelig innen strategi- og forretningsutvikling, restrukturering, endringsprosesser, finansiell sikring og risikostyring, strukturert finans, og kapitalisering. Harald har startet og verdiutviklet en rekke bedrifter, nasjonalt og internasjonalt, og han har skrevet og publisert flere artikler og kapitler i bøker innen strategi.

E-post: harald.hvidsten@bi.no

Cecilie Foss-Sausjord 
Cecilie Foss-Sausjord er forretningsutvikler og konsulent ved BI Corporate. Hun har dobbel mastergrad i International business and Commerce fra University of Sydney med spesialisering innen ledelse og teknologi. Hun har også en bachelor i økonomi og administrasjon fra BI. Cecilie har lang erfaring fra store digitaliseringsprosjekter i selskaper som TANDBERG, Posten og Cisco Australia. Hun jobber med utvikling av kompetanseprogrammer for privat sektor. 

E-post: cecilie.foss-sausjord@bi.no


Fridtjof Scheie
Fridtjof Scheie er forretningsutvikler og konsulent ved BI Corporate. Han er siviløkonom fra BI med spesialisering i SMB og entreprenørskap. Fridtjof har lang erfaring fra innovasjons- og kommersialiseringsprosesser i privat og offentlig sektor. Han har lang erfaring som konsulent, prosjektleder og mentor for oppstarts- og vekstbedrifter, og har et stort nettverk innen denne sektoren. Fridtjof jobber med BI Corporates skreddersømprogrammer rettet mot privat næringsliv med blant annet innovasjons og kommersialiseringsprogrammer og ledelse.

E-post: fridtjof.scheie@bi.no

Bergen

Rita Aud Tveiten
Rita Aud Tveiten er forretningsutvikler og konsulent ved BI Corporate. Hun har pedagogisk utdanning fra Høgskolen i Bergen, tilleggsutdanning innen HR, styrekompetanse og consulting. Tveiten har lang erfaring fra lederstillinger i offentlig sektor, som gründer og selvstendig næringsdrivende, bl.a med 6 års opphold i Kina.

Tveiten har bakgrunn fra politisk arbeid med 10 år som Stortingsrepresentant, samt Nordisk Råd og Efta/EØS-samarbeid. Hun har erfaring fra 12 år i Kommunestyre, Fylkesting/Fylkesutvalg og KS og har inngående kjennskap til styringssystemer innen offentlig forvaltning, gjennom arbeid med politisk ledelse og embetsverk/administrasjon både i Stat og Kommune.

Tlf: 982 51 611
E-post: rita.a.tveiten@bi.no