Det er ingen spøk å bygge skip. Ofte blir de dyrere enn forutsatt. En viktig suksessfaktor vil være å sette på en erfaren offiser som prosjektleder, viser en studie fra Handelshøyskolen BI.

BI FORSKNING: Prosjektledelse i skipsbygging

Viktige faktorer i skipsbygging er leveranse av skip i tide, innenfor budsjettet og oppfylte tekniske krav. Erfaring har vist oss at skipsbyggingsprosjekter noen ganger har vanskeligheter med å nå disse målene.

Ambisiøse krav, nytt design, ny teknologi og byggestart uten en stabil spesifikasjon, er alle eksempler på praksis som forårsaker at skip koster mer enn de ellers skulle.

Innovativ skipsbygging er en kompleks og kunnskapsintensiv næring. Kunnskap utgjør en viktig strategisk ressurs for organisasjoner som driver skipsbygging.

En ny studie viser at offiserer har en viktig rolle i kunnskapsoverføring mellom rederi, verft og prosjekt.

Mange aktører involvert

Et skipsbyggingsprosjekt kan deles inn i fem ulike faser. Hver fase har forskjellige aktiviteter og mål, med mange aktører og ulike behov for kunnskapsoverføring.

Fase 1 – Visjon: Det er viktig for rederiet å ha kunnskap om fremtidige markedsutsikter, tilgjengelighet av skip og skipsdesign, og fremtidig kapasitetsbehov blant operatører. Målet er å utvikle en strategisk visjon for skipsbyggingsprosjektet.

Fase 2 – Spesifisere: Rederiet bestemmer seg for skipsdesign og skipsteknologi. Typiske kunnskapsintensive aktiviteter er å utvikle tegninger, beregne kapasitet og spesifisere skrog, motor, skipsutstyr og systemer. Målet er å velge det beste anbud.

Fase 3 – Forhandle: Rederiet forhandler frem en kontrakt med det valgte verftet.

Fase 4 – Konstruksjon: I konstruksjonsfasen bygges fartøyet. Verftet organiserer ofte arbeid i delprosjekter som f.eks. stålutrustning, motor og rør, inventar, maling/service og elektrisk. I tillegg utføres planlegging, kvalitetssikring, innkjøp og teknisk koordinering.

Fase 5 – Teste og godkjenne: I den siste fasen skal rederiet teste og godkjenne leveransen av hvert enkelt fartøy. Ved godkjenning overdras eiendomsretten til fartøyet fra verft til rederi.

Eksplisitt og taus kunnskap

Deler av skipsbyggingen er basert på eksplisitt kunnskap, slik som kontrakter, tegninger, spesifikasjoner og beregninger. Dette er kunnskap som kan overføres i et i formelt og systematisk språk.

Kunnskap uttrykt i nevnte dokumentene ble overført mellom de ulike aktørene som var involvert i prosjektet, dvs. mellom rederi, verft, design- og utstyrsleverandører.

Kunnskapen om hva som skjer i operasjonell drift på havet er derimot personlig, vanskelig å formalisere og vanskelig å uttrykke. Denne type taus kunnskap blir overført gjennom personlig kontakt.

I konstruksjonsfasen blir den praktiske kunnskapen hos sjøfolk skjøvet inn i prosjektet ved involvere sjøfolk i prosjektet. Senere, når teammedlemmer igjen blir seilende offiserer, blir innsikten opparbeidet i prosjektet, skjøvet tilbake til mannskapet.

Mekanismer for kunnskapsoverføring

Studien viser bruk av en rekke mekanismer for kunnskapsoverføring. Blant disse vil vi spesielt fremheve bruken av erfarne offiserer i prosjektorganisasjonen som en viktig suksessfaktor.

Offiserene overførte sine kunnskaper, erfaringer og innsikt fra operasjonell drift til prosjektet. For hver aktivitet utført i skipsbyggingsprosessen, er deres fokus å bygge fartøy av høy kvalitet for offshore operasjoner.

Ved overtagelse av fartøy mønstret de på som seilende offiserer og sikret på den måten kunnskapsoverføring fra prosjekt til operasjonell drift.

Referanse:

Solli-Sæther, H., & Karlsen, J. T.: Knowledge transfer in shipbuilding projects: A study of facilitating mechanisms. Akseptert for publisering i International Journal of Project Organisation and Management.

Formidlingsartikkelen er publisert i BI Leadership Magazine 2011/12, et formidlingsmagasin fra Norges ledende fagmiljø i ledelse og organisasjon.

 

Tekst: Førsteamanuensis Hans Solli-Sæther og professor Jan Terje Karlsen, Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI.

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på