Forskning

Institutt for strategi og entreprenør­skap

Institutt for strategi og entreprenørskap er et ledende innovativt fagmiljø som utvikler og formidler kompetanse på bedrifters forretningsmodeller, utvikling og vekst.

Institutt for strategi og entreprenørskap samarbeider med en rekke virksomheter, og har flere pågående forskningsprosjekt. Tre forskningssentre er tilknyttet instituttet. Forskningssentrene stimulerer til tverrfaglig samarbeid mot næringslivet.

Randi Lunnan

Instituttleder Institutt for strategi og entreprenørskap +4746410479

Kontakt

Anne Zimarseth Lenæs
Head of Administration

E-post: anne.z.lenas@bi.no
Administrasjon: 46 41 06 43

 

Handelshøyskolen BI
Nydalsveien 37
0484 Oslo

Sentralbord: 46 41 00 00

Institutt for strategi og entreprenørskap innehar to gaveprofessorat sponset av næringslivet. Høsten 2015 inngikk instituttet avtale om ytterligere to nye gaveprofessorat med byggenæringen som partner.

Gaveprofessoratene styrker BIs kontakt med ledende aktører i norsk næringsliv, og har resultert i flere relevante bedriftsprogram og forskningsprosjekt for de involverte virksomhetene.

  • Skibsreder Tom Wilhelmsens stiftelsesprofessorat – professor Torger Reve.
  • Telenor-professoratet innen internasjonal strategi og ledelse – professor Øystein Fjeldstad.
  • Gaveprofessorat innen effektive byggeprosesser - professor Ragnhild Kvålshaugen.
Nyhet

Bli kjent med BIs første Adjunct Executive in Residence, Berit Svendsen

Rektor, Inge Jan Henjesand og Prorektor Hilde C. Bjørnland i samarbeid med Institutt for strategi og entreprenørskap er stolte av å presentere BIs første Adjunct Executive in Residence, Berit Svendsen, (internasjonal direktør) utenlandssjef i Vipps.

Tilknyttede forskningssentre

Aktiviteter

Kalender

Vi har foreløpig ingen planlagte aktiviteter.