Forskning

Institutt for strategi og entreprenør­skap

Institutt for strategi er et ledende innovativt fagmiljø som utvikler og formidler kompetanse på bedrifters forretningsmodeller, utvikling og vekst.

Institutt for Strategi samarbeider med en rekke virksomheter, og har flere pågående forskningsprosjekt. Tre forskningssentre er tilknyttet instituttet. Forskningssentrene stimulerer til tverrfaglig samarbeid mot næringslivet.

Instituttleder

Randi Lunnan

Institutt for strategi og entreprenørskap

Kontakt

Tove Orheim
Administrasjonssjef

E-post: tove.orheim@bi.no
Administrasjon: 46 47 00 74

 

Handelshøyskolen BI
Nydalsveien 37
0484 Oslo

Sentralbord: 46 41 00 00

Institutt for Strategi innehar to gaveprofessorat sponset av næringslivet. Høsten 2015 inngikk instituttet avtale om ytterligere to nye gaveprofessorat med byggenæringen som partner.

Gaveprofessoratene styrker BIs kontakt med ledende aktører i norsk næringsliv, og har resultert i flere relevante bedriftsprogram og forskningsprosjekt for de involverte virksomhetene.

  • Skibsreder Tom Wilhelmsens stiftelsesprofessorat – professor Torger Reve.
  • Telenor-professoratet innen internasjonal strategi og ledelse – professor Øystein Fjeldstad.
  • Gaveprofessorat innen effektive byggeprosesser - professor Ragnhild Kvålshaugen.

Bachelor- og masterstudier, executiveutdanning og doktorgrad

Instituttet har kurs på både bachelor, - master og doktorgradsnivå, samt det erfaringsbaserte voksenmarkedet. Vår fagstab har lang erfaring i undervisning for ledere på MBA og Master of management kurs på BI og ved anerkjente samarbeidsinstitusjoner utenlands, som Fudan University i Shanghai og Nanyang Technological University i Singapore.

  • Onsdag 28. November 2018 - Dagens Næringsliv

    Her studerer Norges topp-gründere

    - The studies are a good bubble for entrepreneurship, the best time in your life to start something, and I would encourage more to try. What you do not succeedd with is what you learn most of, says…

Studier og kurs

Finn studiet som passer for deg

Tilknyttede forskningssentre