-
Næringsliv og Alumni

Åpne kurs for virksomheter

BI Executive-videreutdanning leverer et bredt utvalg av relevante kurs og programmer for fremtidens arbeidsliv.

Hva kan vi tilby din virksomhet?

Å delta på et åpent kurs ved BI Executive-videreutdanning innebærer at ansatte møter andre studenter fra en rekke ulike virksomheter og bransjer. Dette gir deltakerne en unik tilnærming til fagområder som styrker evnen til innovasjon og utvikling.

I en hverdag preget av endringer har livslang læring gått fra å være en fordel til en ren nødvendighet for å møte fremtidens konkurransesituasjon. For å gi deltakerne på våre kurs og programmer best mulig læringsutbytte møter de i kursene en kombinasjon av erfaringsutveksling og praktiske oppgaver med teoretisk støtte. Oppgavene kan om man ønsker skrives for egen virksomhet.

DIN SAMARBEIDSPARTNER FOR KOMPETANSEHEVING

Vi hjelper deg å finne kurs og programmer som kan være aktuelle for din virksomhet og dine ansatte. Vi tilbyr alt fra korte digitale kurs uten studiepoeng, til hele mastergrader, og alle våre kurs kan gjennomføres ved siden av jobb. BI Executive har også en egen rammeavtale for virksomheter.

For økt fleksibilitet har man følgende muligheter:

  • Det tilrettelegges for at kursene kan kombineres på fleksible måter og settes sammen til grader for de som ønsker det.
  • Kursene gjennomføres på ett av våre fire campus, som blandet læring eller nett.
  • Kursene kan gjennomføres både med og uten eksamen.

Velg kunnskap som gir muligheter!

VÅRE KOMPETANSEOMRÅDER

VELG BLANT MER ENN 200 KURS OG PROGRAMMER

Bilde av en smilende dame
Bilde av en smilende dame

Lær å inspirere, utvikle og skape tilhørighet blant dine medarbeidere. Få en bred innføring i ledelse eller bare litt påfyll, enten du skal lede prosjekter, bedrifter eller organisasjoner.

Se alle kursene innenfor lede mennesker og prosjekter

En kvinnelig leder som står og prater til en gruppe
En kvinnelig leder som står og prater til en gruppe

Organisasjoner, avdelinger og team står hele tiden overfor utfordringer. Lær hva som skal til for å bidra til verdiskapning, ønskede utviklingsprosesser og at virksomhetens mål nås.

Se alle kursene innenfor organisasjonsutvkling og HRM

Bilde av en ung kvinne med bøker
Bilde av en ung kvinne med bøker

Lær mer om markedsføring, merkevarebygging og hvordan du mestrer moderne kommunikasjon.


Se alle kursene innenfor markedsføring og kommunikasjon

Bilde av en ung kvinne med en laptop
Bilde av en ung kvinne med en laptop

Kjennskap til ulike kulturer og forretningsnormer blir stadig mer viktig i det globaliserte arbeidsmarkedet. Gi karrieren din et løft og kvalifiser deg for nye utfordringer i en internasjonal kontekst.

Se alle kursene innenfor internasjonal business

To forretningsfolk som står og prater sammen
To forretningsfolk som står og prater sammen

Kunnskap om økonomi gir deg tyngden til å jobbe med det du vil. Forstå sammenhengene, lær verktøyene og forstå hvordan man tar gode finansielle og strategiske beslutninger.

Se alle kursene innenfor finans, økonomi, styring og jus

Bilde av en gruppe mennesker i gruppearbeid
Bilde av en gruppe mennesker i gruppearbeid

Lær om hvordan strategisk ledelse og forretningsutvikling åpner for vekst og innovasjon - og hvordan nye, bærekraftige forretningsmodeller forandrer verden.

Se alle kursene innenfor strategi, innovasjon og bærekraft

Bilde av mennesker som ser på en presentasjon
Bilde av mennesker som ser på en presentasjon

Lær hvordan du kan bruke data og analyse til å skape innsikt, og forstå hvordan digitalisering påvirker forretningsmodeller og forretningsdrift.

Se alle kursene innenfor digitalisering og analytics

Bilde av en smilende, ung kvinne
Bilde av en smilende, ung kvinne

Handelshøyskolen BI tilbyr en rekke bransje- og sektortilpassede kurs og programmer. Programmene kan tas enkeltvis eller som en del av en bachelor- eller mastergrad.

Se alle kursene for offentlig sektor og utvalgte bransjer

HOLD DIN VIRKSOMHET OPPDATERT MED KORTE DIGITALE KURS

Det er et stort behov for tilpassede opplæringstilbud i dagens arbeidsliv. BI tilbyr korte og fleksible nettkurs for deg som ønsker faglig oppfriskning innen aktuelle fagområder som arbeidslivet etterspør.

Kontakt oss

Er du interessert i å høre mer om hvordan BI Executive kan bidra til utvikling av kompetanse og verdiskapning i din virksomhet? Ta gjerne kontakt med oss!