Næringsliv og alumni

Åpne kurs for virksomheter

BI Executive leverer et bredt utvalg av åpne kurs og programmer innen etter- og videreutdanning.

Hva kan BI Executive tilby din arbeidsplass?

Å delta på et åpent kurs innebærer at dere møter andre studenter fra en rekke ulike virksomheter. Dere vil få innsikt i andre bransjer, noe som ofte er med på å styrke evnen til nyskaping og nytenkning på egen arbeidsplass.

I en hverdag preget av endringer kan vi si at livslang læring har gått fra å være en fordel til en ren nødvendighet. Hos BI Executive tror vi på kombinasjonen av «on the job-training» og styrking av formalkompetanse.

Som arbeidsgiver vil du oppleve at BI Executive har et bredt utvalg av relevante kurs. Totalt omfatter kursporteføljen over 200 kurs som varierer i omfang (lengde på kurset) og nivå (bachelor eller masternivå):

  • Det er mulig å ta kursene både med og uten gjennomføring av eksamen.
  • Kursene gjennomføres enten på campus, som blandet læring eller på nett.
  • Det tilrettelegges for at kursene kan kombineres på fleksible måter og settes sammen til grader for de som ønsker det.
  • BI Executive har også en egen rammeavtale for virksomheter.

Kontakt oss

Er du interessert i å høre mer om hvordan BI Executive kan bidra til utvikling av kompetanse og verdiskapning i din virksomhet?