Næringsliv og alumni

Åpne kurs for virksomheter

BI Executive leverer et bredt utvalg av åpne kurs og programmer innen etter- og videreutdanning.

Hva kan BI Executive tilby din arbeidsplass?

Å delta på et åpent kurs innebærer at dere møter andre studenter fra en rekke ulike virksomheter. Dere vil få innsikt i andre bransjer, noe som ofte er med på å styrke evnen til nyskaping og nytenkning på egen arbeidsplass.

I en hverdag preget av endringer kan vi si at livslang læring har gått fra å være en fordel til en ren nødvendighet. Hos BI Executive tror vi på kombinasjonen av «on the job-training» og styrking av formalkompetanse.

Som arbeidsgiver vil du oppleve at BI Executive har et bredt utvalg av relevante kurs. Totalt omfatter kursporteføljen over 200 kurs som varierer i omfang (lengde på kurset) og nivå (bachelor eller masternivå):

  • Det er mulig å ta kursene både med og uten gjennomføring av eksamen.
  • Kursene gjennomføres enten på campus, som blandet læring eller på nett.
  • Det tilrettelegges for at kursene kan kombineres på fleksible måter og settes sammen til grader for de som ønsker det.
  • BI Executive har også en egen rammeavtale for virksomheter.

 

HOLD DEG OPPDATERT MED KORTE NETTKURS

Det er et stort behov for tilpassede opplæringstilbud i dagens arbeidsliv. BI har utviklet et helt nytt tilbud av korte og fleksible nettkurs, for deg som ønsker faglig oppfriskning innen aktuelle fagområder som arbeidslivet etterspør.

Kontakt oss

Er du interessert i å høre mer om hvordan BI Executive kan bidra til utvikling av kompetanse og verdiskapning i din virksomhet?