-
Næringsliv og Alumni

Skreddersøm for virksomheter

Virksomheter står overfor store, strategiske utfordringer. Mange av driverne er felles, men hvordan de treffer din bransje og virksomhet er unikt.

Å løse fremtidens utfordringer krever ny kompetanse hos ledere og ansatte. BI har vært en langsiktig og pålitelig samarbeidspartner for privat og offentlig næringsliv i en årrekke. Vi kan tilby en faglig tyngde som vil utgjøre en forskjell, og skreddersyr løsninger som kombinerer aktuell forskning og pedagogisk ekspertise med din virksomhets unike behov.

Bransjer og kunder

Skreddersydde løsninger kan være alt fra korte gjennomføringer for utvalgte grupper av virksomheten til gradsgivende masterprogram for en bransje, eller skreddersøm av kurs BI allerede leverer til det åpne markedet. Sammen identifiserer vi hvilken kompetanse- og organisasjonsutvikling som skal til for å møte din virksomhets utfordringer. Vi kan være en strategisk lærings- og forretningspartner og utvikle store og små løsninger som gir effekt og resultater på virksomhets- og individnivå. Mulighetene er dine!

Et utvalg av bransjer og sektorer hvor vi har erfaring og spisskompetanse:

  • Utdanningsledelse (skole og barnehage)
  • Helse
  • Bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen (BAE-næringen)
  • Varehandel
  • Skatte- og avgiftsrett
  • Sikkerhet
  • Maritim
  • Olje- og gass

"Både sykehusene og kommunene står i årene fremover overfor betydelige utfordringer med å møte behovet for gode helse- og omsorgstjenester på en bærekraftig måte. Vi trenger derfor flere dyktige ledere i helsetjenesten vår. Det nye masterprogrammet i tjenesteutvikling blir et viktig tilskudd til de etablerte studieprogrammene for helseledere og svarer konkret på behov fra tilbakemeldinger og evalueringer i sektoren."

Ingvild Kjerkol

Helse- og omsorgsminister

Hvordan vi jobber – samskaping og skreddersøm

BI bruker en systematisk prosess i arbeidet med utvikling og leveranse av skreddersydde løsninger. Prosessen består av fire steg: Analyse, Design, Implementering og Evaluering (basert på ADDIE-modellen). Gjennom hele prosessen sørger vi for at de rette ressursene er koblet på, for å identifisere og imøtekomme behovene i din virksomhet.

Illustrasjon på hvordan BI jobber som strategisk læringspartner

BI er ansvarlig for å drive og fasilitere aktivitetene i denne prosessen. Vi setter sammen et kundeteam som er spesialister på skreddersydde løsninger, som sammen med utvalgte fagressurser bistår din virksomhet med å løse strategiske utfordringer og skape resultater.

BIs kompetanseområder

Ved design av skreddersydde løsninger er det viktig å finne de rette faglige ressursene som best vil passe dine behov. Vi har lang erfaring i å utvikle og levere løsninger for alle deler av virksomheten innenfor flere fagområder. BI har et stort forskningsmiljø på internasjonalt toppnivå og samarbeider med andre fagmiljøer og handelshøyskoler, nasjonalt og internasjonalt. Les mer om BIs kompetanseområder og forskning.

BI leverer nytt lederprogram til Maritime Bergen

BI skal i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet levere et nytt lederprogram skreddersydd til Maritime Bergens medlemsbedrifter.

Lederutvikling i fokus for Veidekke og BI

En ny gruppe med skandinaviske ledere fra entreprenørselskapet Veidekke vil bruke det neste året på et skreddersydd topplederprogram hos Handelshøyskolen BI.

Nytt masterprogram i tjenesteutvikling for helseledere

BI, Helsedirektoratet og KS lanserer et nytt masterprogram i tjenesteutvikling for helsetjenesten. Programmet skal gi ledere praktisk kompetanse til å gjennomføre endringer og skape nye innovative løsninger som møter utfordringer i sektoren.

BI får kontrakt fra Utdanningsdirektoratet for fire utdanningsprogram til barnehage- og skoleledere

Handelshøyskolen BI er tildelt en kontrakt fra Utdanningsdirektoratet for å levere fire videreutdanningsprogram for ledere i barnehager og skoler fra høsten 2021.

Kontakt oss

Er du interessert i å høre mer om hvordan du kan oppnå skreddersydd kompetanseutvikling i din virksomhet, ta gjerne kontakt med:

Fridjof Scheie
Director
E-post: fridtjof.scheie@bi.no
Tlf: 916 62 545