Rekruttere fra BI

BI Internship

Ved å tilby et BI Internship får du tilgang på kompetente studenter som med et ferskt blikk og nye ideer ønsker å løse dine utfordringer ved å benytte teorien de har lært.

BI internship on Exchange

To av bachelorstudiene gjør det mulig å gjennomføre et BI-internship med studiepoeng på utveksling ved én av de mange partnerskolene som BI samarbeider med.

BI Internship on Exchange Bachelor

"BI Internship on Exchange" er et kurs for bachelorstudenter som gir 7,5 ECTS poeng. Studenter som tar en bachelor i Business Administration, kan jobbe 120 timer ved en selvvalgt bedrift i utlandet mens de studerer ved én av BIs partnerskoler.

Hva kreves av bedriften?
Bedrifter som ønsker å delta, må være villige til å legge til rette for gjensidig læring og utvikling. For å kunne delta som partnere i BI-internship, må bedriftene oppfylle visse krav:

  • Bedriften må være et etablert selskap – dette betyr minimum 3 års drift, 5 ansatte og 5 millioner i inntekter.
  • Bedriften kan ikke være et enkeltpersonforetak.
  • Det skal oppnevnes en kontaktperson, som skal følge opp studenten og lette dialogen med BI.
  • Lærekontrakten må underskrives.
  • Studenten skal få fri til å delta på de fire faglige samlingene.
  • Det skal skrives under på en bekreftelse om «avsluttet internship».

Hvis du er i tvil om dere oppfyller kravene, kan du ta kontakt med BI sitt internship-team på e-post: experiential.learning@bi.no.

Videre oppfordrer vi kontaktpersonen til å planlegge regelmessige møter hvor det blir gitt tilbakemeldinger til studenten.

Siden BIs internship gir studiepoeng, krever BI at studentene skal utføre oppgaver som er relevante for kursene de tar. Lærekontrakten som er utarbeidet og underskrevet, skal signeres både av studenten og bedriften før utplasseringen starter, og den skal inneholde opplysninger om hvilke oppgaver studenten skal utføre.

I tillegg til de 120 timene som gjennomføres i bedriften, skal studentene også delta på en tverrkulturell workshop før utplasseringen starter samt delta på fire nettbaserte webinarer. Det er derfor nødvendig å avtale med studentene hvordan man kan legge til rette for å delta på webinarene.

Hvorfor er det verdt å utlyse en internship-stilling på BI?

  • Komme i kontakt med BI-studenter - merkevarebygging for arbeidsgiveren!
  • Opprette en arena for gjensidig læring
  • Få hjelp til å løse utfordringer organisasjonen står overfor
  • Bidra til å dele erfaringer mellom akademia og næringsliv

Hva kreves av studenten?
Studenten må ha fått godkjenning fra Internasjonalt kontor på BI før internship i utlandet kan etableres.

I tillegg til internshipet i bedriften, skal studentene delta på en tverrkulturell workshop før avreise og på fire nettbaserte webinarer, for å få veiledning om den obligatoriske internshiprapporten. Rapporten skal innleveres og presenteres ved endt internshipperiode.

Studieretninger som kan søke BI Internship on Exchange:

Studieretning Når  
Business Administration 6. semester Vår
Økonomi og ledelse (Siviløkonom) 4. semester Vår