Norges nye sentralbanksjef Øystein Olsen bør sette opp renten med 0,25 prosentpoeng i sitt første rentemøte. Det mener professor Hilde C. Bjørnland ved Handelshøyskolen BI.

EKSPERTRÅD: Hilde C. Bjørnland gir renteråd til Norges Bank

I morgen, onsdag 26. januar 2011, møtes hovedstyret i Norges Bank til nytt rentemøte for å vurdere om det er behov for renteendring.  I forrige møte valgte Norges Bank å holde styringsrenten uendret på 2 prosent.

Vår ferske sentralbanksjef, Øystein Olsen, vil ganske sikkert veie sine ord på gullvekt. Alle som er opptatt a renter vil lytte ekstra oppmerksomt etter alt som kan smake av nye rentesignaler fra Norges Bank.

Anbefaler økning

Renten bør settes opp med 0,25 prosentpoeng til 2,25 prosent for å hindre at det bygger seg opp ubalanser i økonomien, anbefaler professor Hilde C. Bjørnland ved Handelshøyskolen BI.

Ifølge Bjørnland ville det beste ha vært om Norges Bank allerede på forrige møte hadde varslet at den ville øke renten på møtet i januar. 

Det gjorde banken ikke. Derfor vil en renteøkning nå komme som et sjokk på markedet,

Ett alternativ til renteøkning i morgen kunne være å holde renten i ro i morgen og samtidig varsle at renten skal opp på neste møte. Bjørnland anbefaler likevel å øke renten med 0,25 prosentpoeng i morgen.

Hilde C. Bjørnland er en av fem anerkjente økonomer som deltar i Dagens Næringslivs rentepanel. I forkant av hvert rentemøte gir de råd til Norges Bank om hvor høy renten bør være. Rådene er basert på beste faglige skjønn og ikke en spådom for rentebeslutningen.

Lysere utsikter

Veksten i norsk industri tok seg opp mot slutten av fjoråret og petroleumsinntektene ventes å øke kraftig i år.

- Også blant husholdningene er både optimismen og låneetterspørselen økende, påpeker Bjørnland.

Situasjonen i Europa er fortsatt uavklart. Men flere land, deriblant to av Norges viktigste handelspartnere, Sverige og Tyskland, viser sterk vekst, ifølge samfunnsøkonomen.

-  Alt i alt taler det for at renten økes gradvis fra nå.

Referanse:

Artikkelen baserer seg på renteråd fra Hilde C. Bjørnland i Dagens Næringsliv 25. januar 2011.

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på